Gamla nyheter på startsidan

NYA ORDFÖRANDE HAR ORDET PUBLICERAT

Publicerat: 2024-05-22

Nya Ordföranden har ordet finns publicerat.

STORMÖTE 29 MAJ KLOCKAN 18:30 I STYRSÖSKOLAN

Publicerat: 2024-05-05

Välkomna till möte med Styrsö i samverkan (Styrsös föreningsråd) och Ö-dialogen!

Var: Bamba på Styrsöskolan

När: kl. 18.30 – 20.00

Vi som företräder Styrsös föreningar samt Styrsö i Ö-dialogen vill bjuda in Styrsöborna till en dialog om aktuella och angelägna ämnen som berör oss alla, från de yngsta till de äldsta på vår ö! Vi har flera utmaningar men också möjligheter i allt från barnens fritidsaktiviteter och skola till kollektivtrafiken, vägar, service, bebyggelse, kulturmiljö och annat som är viktigt för oss som lever och bor på Styrsö.

Förslag till ämnen att prata om:

 • Barn och ungas fritid
 • Kollektivtrafiken
 • Trafiken på öarna
 • Miljö och Hållbarhet: Hur vi kan bidra till en hållbarare framtid på Styrsö?
 • Styrsös långsiktiga utveckling och de projekt som kan forma vår framtid.
 • Vilka föreningar finns på Styrsö och vad gör de?
 • Vad är Ö-dialogen och hur samverkar vi med Göteborgs stad? Vilka frågor skulle du vilja att vi tar upp?
 • Hur kan vi tillsammans kan göra Styrsö till en ännu bättre plats att bo och leva på?

Vi ser fram emot ett engagerande och kreativt möte, med en öppen och respektfull dialog!

Vänliga hälsningar,

Styrsö BK, Styrsö Vägförening, Hembygdsföreningen, Fastighetsägarföreningen, Arbores, Vind i Seglen, Stigfinnarna, Ö-dialogen, m.fl.

NYA ORDFÖRANDE HAR ORDET PUBLICERAT

Publicerat: 2024-04-21

Vår nye ordförande Per ”Pelle” Wedel har skrivit nya ordföranden har ordet som finns publicerat här.

Samtliga inlägg av Ordföranden har ordet finns på denna sida.

UPPDATERING AV HEMSIDAN

Publicerat: 2023-03-24

Styrsö vägförening har hållit årsstämma och utsett ny styrelse som har påbörjat ett arbete med att uppdatera informationen på hemsidan. Bland annat har vi lagt till en ny sida för Avgifter och uppdaterat innehållet på sidan för Dispensinformation.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024 LÖRDAGEN DEN 23 MARS KLOCKAN 11

Publicerat: 2024-03-03

Från och med idag 3 mars skickas kallelse till årsstämman 2024 som äger rum lördagen den 23 mars klockan 11 på Styrsö BK ut via e-post, till er som anmält detta, och annars via brev till folkbokföringsadresserna.

Var vänlig notera om du anmält e-postadress och inte fått någon kallelse från Styrsö vägförening, kontrollera först om det kan ha hamnat i ditt spamfilter eller skräpkorg. Var vänlig meddela oss om du byter e-postadress på medlem@styrsovag.se

Du kan också läsa handlingarna här

INFORMATION GÄLLANDE ATT SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR INTE ÄR MOMSSKYLDIGA 

Publicerat: 2024-02-24

Skatteverkets bedömning av att samfällighetsföreningar är momsskyldiga var fel. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom med mål nr 1536-23 meddelad i Stockholm den 23 februari 2024 beslutat att ändra Skatteverkets och Skatterättsnämndens förhandsbesked om att samfällighetesföreningar är momskskyldiga. Alltså innebär det att för merparten av alla samfällighetsföreningar är som förut, dvs ingen momshantering.

Eftersom Styrsö vägförening är momsregistrerad med anledning av Skatteverkets beslut behöver vi besked från Skatteverket om hanteringen av avregistreringarna.

Här finns länkad till information gällande momsfrågan från Högsta förvaltningsdomstolen, Skatteverket och REV-Riks.

Högsta förvaltningsdomstolens dom 

Skatteverket om domen

Kommentarer och råd från de momsexperter som REV anlitat

UPPDATERING PÅ SIDAN OM DISPENSER

Publicerat: 2024-01-29

Vi har uppdaterat sidan Dispensinformation med kontaktuppgifter eftersom Per Wedel har tagit över dispenshanteringen och att alla dispenser ska skickas in via e-post eller kontaktformuläret.

ÅRETS ANDRA ORDFÖRANDEN HAR ORDET FINNS ATT LÄSA

Publicerat: 2024-01-23

Läs här Gustaf Asplunds senaste krönika Oho 23 januari 2024

DATUM FÖR STÄMMA/ÅRSMÖTE ÄR SATT TILL LÖRDAGEN DEN 23 MARS KLOCKAN 11:00 PRELIMINÄRT I FÖRSAMLINGSHEMMET 

Publicerat: 2024-01-23

Handlingar till stämman kommer att skickas ut till medlemmarna till folkbokföringsadresserna eller anmälda e-postadresser under mars månad och publiceras på hemsidan här Föreningsstämma/Årsmöte

ÅRETS FÖRSTA ORDFÖRANDEN HAR ORDET ÄR PUBLICERAT

Publicerat: 2024-01-03

God fortsättning till er alla! Läs ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Oho 3 januari 2024.

NYTT ORDFÖRANDE HAR ORDET FINNS PUBLICERAT

Publicerat: 2023-11-29

Läs ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Oho 29 november 2023.

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR ORDET ÄR UTLAGT

Publicerat: 2023-10-15

Läs ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Oho 15 oktober 2023.

LÄS SENASTE ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Publicerat: 2023-09-04

Läs ordförande Gustaf Asplund senaste krönika Oho 4 september 2023.

ARBETE PÅ VÅRA VÄGAR FRÅN 3 JULI

Publicerat: 2023-07-01

På måndag 3/7 börjar arbetet med att byta ut brunnar. Detta kommer att innebära arbete på våra vägar. Senare i veckan så kommer asfalteringsareten börja.
Vägar som påverkas är:
Lilla byvägen
Nedre hövik
Styrsö hamnväg
Kolkärrsvägen
Dammkärrsvägen
Hansebräckavägen
Bagarns väg
Har du några frågor kan du kontakta oss på kontakt@styrsovag.se

NYA ORDFÖRANDEN HAR ORDET ÄR PUBLICERAT

Publicerat: 2023-06-26

Ett nytt Ordföranden har ordet finns att läsa Oho 26 juni 2023.

ASFALTERINGSARBETEN BÖRJAR 5 JULI

Publicerat: 2023-06-26

Asfalteringsarbeten är planerat att sätta igång den 5 juli. Vi återkommer med mer information via hemsidan och Facebooksidorna.

SENASTE ORDFÖRANDE HAR ORDET

Publicerat: 2023-05-27

Läs Gustaf Asplunds senaste krönika Oho 27 maj 2023 om även finns på sidan här.

STYRELSEMÖTEN OCH ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Publicerat: 2023-05-24

Den nya styrelsen har haft ett par möten efter stämman den 24 mars och har lagt upp en plan för underhåll av vägar, vägbrunnar och dikesbrunnar. Vi återkommer med information genom Ordföranden har ordet. Protokollet från årsmötet/årsstämman finns nu publicerat.

SOPNING AV VÄGARNA PÅ STYRSÖ OCH DONSÖ BÖRJAR PÅ TISDAG 9 MAJ

Publicerat: 2023-05-05

VÄGEN VID STYRSÖ  TÅNGENVÄG 6 AVSTÄNGD PÅ GRUND AV VATTENLÄCKA

Publicerat: 2023-05-02

Vägen vid Styrsö Tångenväg 6 är avstängt under tisdagen och onsdagen 2 och 3 maj på grund av vattenläcka.

NYTT ORDFÖRANDE HAR ORDET

Publicerat: 2023-04-27

Läs Gustaf Asplunds senaste krönika Oho 27 april 2023 som även finns på sidan här.

DAGS FÖR ÅRSSTÄMMA

Publicerat: 2023-03-07

Kallelse med bilagor till Styrsö vägförenings årsstämma den 25 mars går ut till medlemmar via folkbokföringsadress eller anmälda e-postadresser. Handlingarna finns även publicerade på vår hemsida här.

NYTT ORDFÖRANDE HAR ORDET

Publicerat: 2023-02-14

Läs Gustaf Asplunds senaste krönika här.

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Publicerat: 2023-01-24

Läs Gustaf Asplunds senaste krönika här.

AVSTÄNGD VÄG PÅ TÅNGEN 30-31 JANUARI

Inlagt: 2023-01-18, uppdaterad: 2023-01-30

Arbetet har blivit fördröjt och påbörjas måndagen den 30 januari och kommer att pågå under tisdagen den 31 januari. Det innebär att sträckan från Styrsö Hamnväg mellan Styrsö Tångenväg 5 och Marias Backe är avstängd med anledning av energiborrning. Arbetet beräknas pågå från måndag 31 januari på eftermiddagen och hela tisdagen den 31 januari.

Det går att köra till och från trafikbryggan via Styrsö Tångenväg alternativt via Båtebacken till och från Styrsö Hamnväg. Se karta där sträckan är rödmarkerad.

NY KRÖNIKA AV ORDFÖRANDEN FINNS NU UTLAGT

Inlagt: 2022-11-20

Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet är publicerat här.


NY KRÖNIKA AV ORDFÖRANDEN FINNS NU UTLAGT

Inlagt: 2022-10-23

Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet är publicerat här.

FAKTURERING AV VÄGAVGIFTER

Inlagt: 2022-10-15

Nu har fakturorna för vägavgiften 2022 skickats ut till fastighetsägarna. Vägavgiften är för 2022 214 kronor per andelstal och förfallodatum är 2022-11-11. I vanliga fall brukar fakturorna skickas ut under sommarperioden. Förseningen i år beror på byte av faktureringssystem, som tagit tid att lägga upp. Har du frågor om fakturan skicka ett mejl till faktura@styrsovag.se

Till dig som mottagit fakturan brevledes och önskar får den digitalt nästa gång på din mejladress, mejla din e-postadress till medlem@styrsovag.se

NYA ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄR PUBLICERAT!

Inlagt: 2022-08-31

Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet är publicerat här.

VÄGARBETE PÅ HALSVIKSVÄGEN TISDAG 30/8

Inlagt: 2022-08-29

På grund av vägarbete kommer delar av Halsviksvägen vara avstängd på tisdag 30 augusti. Trafik till Tången via Halsvik hänvisas till Övre Hövik. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 8-17.

DET ÄR ÄNTLIGEN DAGS ATT TRANSPORTERA BORT DELAR AV KALVHAGSSKOLAN!

Inlagt: 2022-08-22

Onsdag 24 augusti och torsdag 25 augusti kommer modulhusen vid
Kalvhagskolan att flyttas in till fastlandet. Då de tio modulerna är 10 meter långa
kommer transporterna att göras med ekipage med en total längd av 14-15 meter.
Och med en bredd som knappt kan tas om hand på våra vägar.

Detta kommer att ställa till med en del besvär.

Modulerna ska transporteras från skolområdet till Furufjällsvägen och därefter
ner på Halsviksvägen och vidare på Dammkärrsvägen och Styrsö Hamnväg till
Sandvik där de ställs tills de tas ombord på färja.

Vägföreningen vill därför varna er alla och be alla att försöka undvika dessa
vägar så gott det går under onsdag och torsdag, 24-25 augusti, alltså redan i
denna vecka. Eventuellt kan transporterna förlängas till fredag 26 augusti.

Vi inser att detta kan negativt påverka särskilt de som bor utefter transportsträckan
men hoppas att ni alla gläds åt att skolmodulerna till slut får en ny roll och inte står
och förfaller på Styrsö!

För SVF, 22 augusti 2022
Gustaf Asplund, ord

MEDDELA DIN E-POSTDARESS FÖR DIGITALA UTSKICK FRÅN VÄGFÖRENINGEN!

Inlagt: 2022-08-03

Styrsö vägförening håller på att införa ett mer modernt system för att kunna skicka kallelser till stämmor och faktura för vägavgift digitalt till e-postadresser och inte enbart till folkbokföringsadressen. Kallelser och fakturor kommer fortsättningsvis skickas till folkbokföringsadressen för de fastighetsägare som inte har uppgett någon e-postadress. Med anledning av det dröjer det till i höst med att ni får fakturan för vägavgifterna.

Skicka in din e-postadress till medlem@styrsovag.se med uppgift om fastighetsbeteckning och adress. Observera att du kan komma att behöva kontrollera ditt spamfilter, särskilt om du använder dig av gmail, så att inte mejl från Styrsö vägförening fastnar där och inte går igenom.

På vägföreningens årsstämma den 26 mars 2022 beslutades under § 9 att styrelsen ska kunna skicka ut kallelser digitalt till e-postadresser och att lägga ut faktureringen på en redovisningsbyrå och det är ett utvecklingsarbete som vi har påbörjat inom styrelsen.

SENASTE ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄR NU PUBLICERAT

Inlagt: 2022-06-26

Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet är publicerat här.

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR PUBLICERATS

Inlagt: 2022-05-17

Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet är publicerat här.

INFORMATION OM ASFALTERING

Publicerat: 2022-05-02

Asfaltering utav vägarna på Styrsö kommer att ske onsdagen den 4/5 och beräknas vara avslutad torsdagen 5/5. Det kommer därför att vara begränsad framkomlighet på vissa vägar samt en tillfällig avstängning av Brattenvägen torsdag morgon mellan Braviksstrand och vårdcentralen.    

NYTT FRÅN ORDFÖRANDEN 7 FEBRUARI

Publicerat: 2022-04-08

Ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika är publicerat här.

PROTOKOLL MED BILAGOR FRÅN ÅRSSTÄMMA PUBLICERAT

Publicerat: 2022-04-07

Protokollet med bilagor från årsstämman finns publicerat här.

ÅRSSTÄMMA/FÖRENINGSSTÄMMA 26 MARS!

Publicerat: 2022-02-19

Boka in lördagen den 26 mars klockan 11:00 för Styrsö vägförenings årsstämma/föreningsstämma när årsredovisning, underhållsplan, inkomst- och utgiftsstat (i vardaglig språk budget), val av styrelse och förslag till stadgeändringar ska behandlas. Kallelse skickas ut i mars månad.

NYTT FRÅN ORDFÖRANDEN 18 FEBRUARI

Publicerat: 2022-02-19

Ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika är publicerat här.

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR PUBLICERATS

Inlagt: 2022-01-22

Gustafs krönika Ordföranden har ordet är publicerat här.

NYA ORDFÖRANDEN HAR ORDET PUBLICERAT

Inlagt: 2021-10-06

Gustafs krönika Ordföranden har ordet är publicerat här.

VÄGAVGIFTEN FÖR 2021 är 211 kronor/andelstal

Inlagt: 2021-09-26

Lördagen den 25 september hade styrelsen arbetsmöte då vi satt och klistrade kuvert för att skicka väg inbetalningsorder för vägavgifterna. De skickas ut till folkbokföringsadressen inom de kommande veckorna. Vägavgiften för 2021 är 211 kronor per andelstal. Alla enbostadsfastigheter har andelstal 5 och då är summan 1 055 kronor för 2021. Vid inbetalning var vänlig ange fastighetsbeteckning en så att vi kan bokföra beloppet rätt.

Observera att ett tryckfel smugit sig in på vägavgiftsavin som gäller epostadressen till sekreteraren. Rätt e-post är sekreterare@styrsovag.se.

PROTOKOLL FRÅN STÄMMAN PUBLICERAD

Inlagt: 2021-09-26

Nu är protokollet från föreningsstämman den 4 september justerad och publicerad. Du hittar protokollen från de senaste årens stämmor på sidan Arkiv/protokoll.

SENASTE ORDFÖRANDE HAR ORDET PUBLICERAT

Inlagt: 2021-08-15

Här kan du läsa Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet.

HANDLINGAR TILL STÄMMAN 4 SEPTEMBER  PUBLICERAT

Inlagt: 2021-08-15

Handlingar till stämman har skickats ut brevledes och finns även upplagt digitalt här.

SENASTE ORDFÖRANDE HAR ORDET PUBLICERAT

Inlagt: 2021-06-28

Här kan du läsa Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet.

ÅRSSTÄMMA 4 SEPTEMBER

Inlagt: 2021-06-20

Årsstämman som vanligtvis går av stapeln i mars månad planeras att hållas lördagen den 4 september klockan 13:00 på Styrsö BK under förutsättning att restriktionerna med anledning av Covid-19 inte ändras. Kallelse kommer att skickas ut i augusti.

Ordförande Gustaf Asplund har skrivit årets första krönika

Läs här på Ordföranden har ordet.

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR ORDET MED ÖNSKAN OM GLAD PÅSK ÄR PUBLICERAT 

Inlagt: 2021-03-31

Ordförande Gustaf Asplund har skrivit årets första krönika. Läs här på Ordföranden har ordet.

TILLFÄLLIGT UNDERHÅLLSARBETE VID STYRSÖ BRATTENS LASTFÄRJELÄGE 25 JANUARI TILL 15 APRIL 2021

Inlagt: 2020-12-20 Uppdaterat: 2021-01-14

Trafikkontoret har beslutat om underhålls-och renoveringsarbeten vid lastfärjeläget på Styrsö Bratten som äger rum mellan 25 januari och 15 april 2021. All frakt- och fordonstrafik är flyttad till Styrsö Sandvik samt i vissa fall till Donsö under denna period. Se information här från Trafikkontoret. Persontrafiken påverkas inte av detta.

Här är vintertidtabellen för Styrsöbolagets godstrafik.

RÄTTELSE E-POST PÅ INBETALNINGSAVI FÖR VÄGAVGIFTEN

Inlagt: 2020-11-16

Vi har noterat ett fel i e-postadressen till sekreteraren på den inbetalningsavi för vägavgiften med presentation av styrelsen för Styrsö vägförening som skickats ut till er medlemmar.

Korrekt e-postadress till sekreteraren är alltså sekreterare@styrsovag.se 

PROTOKOLLET FRÅN STÄMMAN UPPLAGT

Inlagt: 2020-11-03

Protokollet från årsstämman/föreningsstämman finns publicerat här.

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR ORDET ÄR PUBLICERAT

Inlagt: 2020-10-22

Nu är senaste krönikan av ordförande Gustaf Asplund publicerat med påminnelse om att klicka häckar och träd. Läs här på Ordföranden har ordet.

FÖRENINGSSTÄMMA SKA NU HÅLLAS 10 OKTOBER!

Inlagt: 2020-09-26

STYRSÖ VÄGFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKA NU HÅLLAS !!!!

Vägföreningens styrelse ställde i mars i år in den ordinarie årsstämman med hänvisning till Covid-19-spridningen och restriktioner publicerade av Folkhälsomyndigheten. Trots att dessa restriktionerna ännu inte har ändrats har Vägföreningens styrelse nu beslutat att kalla till årsstämma. Utan årsstämmobeslut kan inte avgifterna debiteras medlemmarna och Vägföreningens arbete med att hålla vägarna i skick inte fortsätta.

Årsstämman hålls nu den 10 oktober kl 13.00-15.00 i Styrsö BK’s lokaler vid Amneviksvallen.

Vi är alla medvetna om att man kan inte samla fler än 50 personer på ett möte. Eftersom våra stadgar medger att varje medlem kan representera ytterligare en annan medlem om skriftlig fullmakt kan uppvisas vid incheckningen före mötet, kan representationen ändå bli i nivå med föregående års stämmor

De dokument som redan sänts ut till alla medlemmar gäller ännu som underlag för stämman

Verksamhetsberättelse 2019
Ekonomisk redovisning för 2019 och budget för 2020
SVF Revisionsberättelse 2019
Valberedningens förslag till styrelse i Styrsö Vägförening
Styrelsens förslag till underhållsplan 2020 och svar på inkommen motion
Motion från Peter Andersson

Dagordningen i kallelsen som gick ut i mars gäller också men med tillägg att stämman måste godkänna att stämman i mars ställdes in, vilket var mot våra stadgar men rekommenderades av Riksförbundet Enskilda Vägar.

Utskickade dokument finns publicerade på vägföreningens hemsida för den händelse att ni inte sparat dem i pappersform.

Eftersom platserna på stämman är begränsade ser vi helst att deltagare som inte representerar en medlemsfastighet avstår från att medverka.

24 september 2020
Styrsö Vägförenings Styrelse

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Inlagt: 2020-08-27

Gustaf Asplunds senaste krönika är nu upplagt på sidan Ordföranden har ordet.

Styrsö Vägförening informerar

Information om vägarbete vid Brattenvägen 17

Inlagt: 2020-08-17 uppdaterat: 2020-08-18

Under tisdagen den 18 augusti från klockan 7 – 8 sker vägarbeten utanför Brattenvägen 17 med anledning av en vattenläcka. Arbetet kommer att pågå minst 2-3 dagar. Brattenvägen är avstängd endast under arbetstid. Övriga tider ska en körplåt ligga där. Tag om möjligt en annan väg när du ska till Bratten via Maa och Brattenskogen.

Vänliga hälsningar! Styrelsen

Uppdaterad info om asfaltläggning på Styrsö

Inlagt: 2020-06-22

Nu har Sandahls Grus & Asfalt AB, kommit med mer information om de asfaltarbeten som ska göras nu. De räknar med att göra allt på tre dagar, vilket dock bygger på att Ellevio och Kraftringen har färdigställt alla sina arbeten. Så här är planen för de stora arbetena som kräver en stor asfaltläggare och gör att vägarna stängs av tillfälligt (mindre arbeten med en mindre s k “slider” sker parallellt på olika delar av vägnätet):

24 juni

1. Donsöbron-Skäretpiren: Det arbetet beräknas ta mindre än en dag men kommer att leda till trafiksvårigheter. Vrångö Transports/Renovas renhållningsbilar får det besvärligt men även Pensionat Skäret och övriga verksamheter ute på Skäret.

2. Furufjällsvägen

En del av vägen får ny asfalt och ett kant skall repareras nära utfarten till Styrsö Tångenvägen. De flesta boende här kan komma hem alternativa vägar.

3. Del av Halsviksvägen

Den mindre vägbiten som förr gick till Styrsö BK och viker av från Halsviksvägen huvuddel vid den nya transformatorstationen. De boende utefter vägen kommer att vara instängda ett kortare tag.

25 juni

 1. Styrsö Tångenvägen vid korsningen med Bergshöjden
 2. Portebacken (korsningen Styrsö Tångenvägen/Hansebräckavägen)
 3. Styrsö Hamnväg
 4. Hansebräckavägen vid korsningen med Linkuladalen

Särskilt i Tången /Styrsö Hamnväg) kommer det att vålla besvär men det går att ta alternativa vägar.

26 juni

Övre Hövik (en stor del av vägen kommer att asfalteras om vilket kan vålla lite besvär med åtkomlighet för en del fastigheter under dagen)

Parallellt sker alltså mindre och fläckvisa arbeten men också Bergshöjden, Båsenvägen, Marias Backe, nedre delen av Halsviksvägen, och, om allt elarbete är klart, även Brattenskogen och Brattenvägen. Korsningen Dammkärrsvägen/Kolkärrsvägen kommer att läggas om för att få bort en vattensamling, vilket också kan orsaka kortare avstängningar.

Men sedan är det tänkt att det ska vara klart! Vissa mindre arbeten kan också göras efteråt då Sandahls fortsätter på Donsö och lätt kan ta sig tillbaka och fortsätta vid behov. Skäretvägen Bratten-brofästet kommer att asfalteras om delvis men avvaktar att Trafikkontoret och Tuve Bygg som bygger hus på Donsö har bestämt vem som ska stå för kostnaderna.

Planerad asfaltläggning på Styrsö

Inlagt: 2020-06-08

Som ni alla sett så har asfaltarbetena redan påbörjats men också tillfälligt stoppats. Planen var att efter Brattenområdet så skulle Brattenskogen asfalteras.

Nu visade det sig att Ellevios entreprenörer hade “glömt” en ledning som skulle ner under den vägen och Brattenskogen måste därför delvis grävas upp igen. Tyvärr.

Sandahls Grus & Asfalt AB, som ska lägga asfalten, har då föreslagit att arbetena börjar om med avsnittet Donsöbron-Skäretpiren den 24 juni. Det arbetet beräknas ta bara en dag men kommer att leda till trafiksvårigheter. Under arbetet kan möjligtvis golfbilar passera men inte större fordon, vilket betyder att Renovas renhållningsbilar får det besvärligt. Även Pensionat Skäret och övriga verksamheter ute på Skäret kanske också tillfälligt får det lite besvärligt.

Om det är möjligt då att fortsätta med Brattenskogen så görs det, annars fortsätter asfaltarbeten i Tången (Styrsö Tången väg, Styrsö Hamnväg). Detaljerad information ska läggas ut här när det är klart hur det blir.

Det är många mindre hål från Ellevios framfart som ska rättas till, samt igenläggning efter Kretslopps och Vattens reparationer. En del av det arbetet pågår som ni kanske sett. Några större insatser kommer sedan, förutom de som nämnts ovan, på Hansebräckavägen, Furufjällsvägen, Övre Hövik, Båsenvägens nedersta del och Marias Backe, samt del av Halsviksvägen.

Håll utkik efter uppdaterad information här på vår hemsida.

NYTT ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Inlagt: 2020-05-24

Gustaf Asplunds senaste krönika är nu upplagt på sidan Ordföranden har ordet.

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR ORDET ÄR PUBLICERAT

Inlagt: 2020-04-21

Årets tredje krönika av ordföranden Gustaf Asplund finns publicerat på Ordföranden har ordet.

ALLMÄNNA RÅD FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Inlagt: 2020-04-21

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om föreskrifter och alllmänna råd.

STYRSÖ VÄGFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA ÄR INSTÄLLD – NYTT DATUM KOMMER ATT MEDDELAS SENARE

Uppdaterat: 2020-03-18

Vägföreningens styrelse har, efter moget övervägande efter att ha följt situationen för Covid-19 – spridningen allmänt i Sverige, beslutat att ställa in föreningens årsstämma planerad till 21 mars. Detta gör vi för att inte utesluta en stor del av medlemmarna från att deltaga i debatten om våra vägar och vår trafik. Vi kommer att sända ut nya kallelser när vi får information om att läget har ändrat sig till det bättre. Detta bedömer vi inte kunna ske förrän sent i april eller i maj, eller till och med längre fram.

Vägföreningen har en stabil ekonomi vilket gör att beslutet om att skjuta upp mötet kan tas utan att tvingas ställa in planerade finansiella åtaganden. Däremot innebär det ett brott mot stadgarna som säger att stämman skall hållas innan mars månads utgång. Omständigheterna är dock tvingande och en diskussion om detta kan godkännas av föreningens medlemmar kommer att finnas med på den kommande dagordningen.

18 mars 2020
Styrsö Vägförenings Styrelse

FÖRENINGSSTÄMMAN HÅLLS SOM PLANERAT

Uppdaterat: 2020-03-15

Vi lever nu i exceptionella tider med spridning av Covid-19 (Coronaviruset). Med anledning  av det vill styrelsen meddela att Styrsö vägförenings föreningsstämma/årsmöte hålls som planerat lördagen den 21 mars kl. 11:00 i Missionsförsamlingen. I dagsläget finns beslut om förbud mot allmänna sammankomster på över 500 personer i Sverige. Om staten går ut med nya direktiv som innebär att vi behöver ändra beslutet återkommer vi från styrelsen.

För er som tillhör riskgrupp finns möjlighet att utse ombud med fullmakt att gå på stämman.

Från Folkhälsomyndigheten finns sju enkla råd för att skydda dig och andra:

 1. Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som halsont, hosta eller snuva. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
 2. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
 3. Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.
 4. Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 5. Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.
 6. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 7. Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om hur du skyddar dig och andra från smitta.

LÄS SENAST ODFÖRANDE HAR ORDET

Inlagt: 2020-03-02

Årets andra krönika av Gustaf Asplund finns publicerat på Ordföranden har ordet.

ÅRETS OCH DECENNIETS FÖRSTA ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄR PUBLICERAT

Inlagt: 2020-01-19

Här kan du läsa Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

ETT NYTT ORDFÖRANDEN HAR ORDET ÄR PUBLICERAT

Inlagt: 2019-11-24

Här kan du läsa Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

NYA ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Inlagt: 2019-10-24

Ordförande Gustaf Asplund har skrivit en ny krönika Ordföranden har ordet.

TRANSPORTSTYRELENS INFORMATIN OM ELSCOOTRAR

Inlagt: 2019-10-19

Här är information om vilka regler som gäller för elscootrar på Transportstyrelsens hemsida 

VIKTIG INFORMATION OM ATT EL-SCOOTER ÄR OTILLÅTET PÅ STYRSÖ!

Inlagt: 2019-10-12

Varning för dessa fordon!

Information från Vägföreningen

De har synts på Styrsös vägar – helt i strid med alla bestämmelser. Det är inte några elsparkcyklar utan regelrätta el-scootrar med effekt på 1000 watt och hastighet 38 km/tim och mer. Läs mer data på leverantörens hemsida.

Dessa kinsiska leksaker får alltså inte användas på Styrsö och vi beklagar de föräldrar som skaffat sådana till sina minderåriga barn. För att klassas som moped (körkortspliktigt) skall fordonet registreras och testas av Trafikverket, vilket alltså inte är gjort och knappast går att göra. Läs mer på rådande bestämmelser och Styrsö Vägförening!

Läs senaste Ordföranden har ordet

Inlagt: 2019-09-13

Nu finns Gustafs senaste krönika upplagd här.

Senaste Ordföranden har ordet är ute nu

Inlagt: 2019-06-09

Här finns Gustafs senaste krönika att läsa.

Senast Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2019-05-05

Här kan du läsa Gustafs senaste krönika.

Protokoll från föreningsstämman (årsmötet) 2019 finns nu tillgängligt

Inlagt: 2019-04-01

Nu är protokollet från ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 2019 som hölls den 30 mars tillgängligt. Du hittar protokollet med bilagor på sidan Föreningsstämma/Årsmöte och under Arkiv/Protokoll m.m.

Styrsö vägförening har hållit föreningsstämma (årsmöte)

Inlagt: 2019-03-31

Styrsö vägförening har hållit föreningsstämma (årsmöte). Inom kort kommer protokollet från föreningsstämman att publiceras här på hemsidan. Direkt efter stämman hade styrelsen konstituerande möte och fördelade ansvarsområden inom sig. Styrelsen för 2019 har följande sammansättning: Gustaf Asplund (ordförande), Rosita Kjellberg (vice ordförande), Ingvar Börjesson (kassör), Alex Hirschi (sekreterare), Hilkka Salo Olsén (ledamot), Gustaf Svensson (ledamot) och Magnus Andreasson (ledamot).

Valberedningen har uppdaterat sitt förslag till styrelse

Inlagt: 2019-03-27

Valberedningens förslag till styrelse är uppdaterat och finns tillsammans med andra handlingar till föreningsstämman/årsmötet på lördag 30 mars upplagda här.

Senast Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2019-03-09

Här kan du läsa Gustafs senaste krönika.

Handlingar till ordinarie föreningsstämma 30 mars upplagt

Inlagt: 2019-03-09

Handlingarna till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) som hålls den 30 mars kl. 11:00 i Styrsö Missionskyrka har skickats ut till folkbokföringsadresserna och finns även att ladda ner i digitalt format från sidan Föreningsstämma/Årsmöte.

Senaste Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2019-01-24

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika.

Snart dags för årsmöte/föreningsstämma!

Inlagt: 2019-01-19

I mars månad kommer Vägföreningens årsmöte/föreningsstämma att hållas. Preliminärt lördagen den 30 mars kl. 11:00. Vi återkommer med tid och plats. Kallelse med handlingar skickas ut i början av mars månad senast två veckor före stämman till folkbokföringsadressen

Har du förslag till stämman? Motioner ska lämnas in senast torsdagen den 31 januari. Skicka motionen till kontakt@fso.nu

Senaste Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-11-18

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika.

Styrsö Vägförening informerar

Inlagt: 2018-10-13

ASFALTERINGSARBETEN 17-18 OKTOBER
Asfalteringsarbeten kommer att utföras på följande vägar under perioden 17-18 oktober:
Brattenvägen från VC till hamnen
Skäretvägen
Styrsö Tångenvägen vid Kalvhagskolan
Sörängen

Framkomligheten på dessa vägar kan påverkas i hög grad under dessa dagar, ta extra tid på er!
Mindre arbeten kan också ske på andra vägar.
Vi hoppas på ert överseende med de svårigheter och förseningar som orsakas av våra underhållsarbeten!

Styrelsen

Senaste Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-10-15

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Senaste Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-09-01

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Nya sidor på styrsovag.se

Inlagt: 2018-09-01

Två nya sidor är upplagda som ett led i förbättra och samla informationen här på hemsidan. Synpunkter och förslag på hur vi kan utveckla och förbättra hemsidan tas gärna emot. Vi har en sida Vägunderhåll där information löpande kommer att läggas upp om vilka vägar som är behov av underhåll som vi får in från er medlemmar och vilka vägar som styrelsen beslutat om att asfaltera. Saknas några vägar eller upptäcker du vägsträckor som är i behov av underhåll, var vänlig meddela oss.
En annan sida vi har lagt till är Vanliga frågor/FAQ där vi lägger upp de vanligaste frågorna som vi får in.

Senaste Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-06-11

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Forsatt eldningsförbud och sparsamhet med dricksvattnet

Inlagt: 2018-06-03

Både MSB (Myndigheten för kris och beredskap) och Göteborgs Stad har gått ut med uppmaning och information om eldningsförbud samt att mana till försiktighet på grund av extremt stor brandrisk. Informationen nedan är hämtad från Göteborgs Stads hemsida och MSB.

Efter en periods torka kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Kommunen har därför beslutat om förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.

 • Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.
 • När det råder eldningsförbud är det tillåtet att grilla i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade). Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.
 • Vid övrig eldning görs det ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

 • Rädda – Rädda dig själv och de som är i fara.
 • Varna – Varna alla som hotas av branden.
 • Larma – Larma 112.
 • Släck – Släck branden om du tror att du klarar det.

På grund av den värmebölja som råder måste vi vara sparsamma med vattnet. Göteborgs Stad Kretslopp och vatten har gått ut med en uppmanig och ger några tips för att spara på vårt gemensamma dricksvatten:

Här är några tips för att spara på vårt gemensamma dricksvatten:

 • Undvik att vattna gräsmattan.
 • Tvätta inte bilen nu under värmeböljan.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Ställ en fylld tillbringare med vatten i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Har du swimmingpool? Undvik att fylla på den.

Det här är också bra att veta:

 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskintvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

Klippen häckarna för allas vår trafiksäkerhet

Inlagt: 2018-06-03

Nu när vi har sol och värme växer det så det knakar vilket även gäller våra häckar som skjuter i både höjd och bredd. Styrelsen vill påminna om ditt ansvar som fastighetsägare med häckar intill gata att klippa så att de inte skymmer sikten eller går ut i vägbanan. Tänk på att sikten försämras för trafikanterna och att det ökar risken för olyckor, framför allt är det barn som drabbas värst. Barn syns inte bakom en hög häck.

Fastighetsägarnas ansvar, alltså ditt ansvar för att bidra till en god trafikmiljö:

 • Häckarna skall klippas så de inte skymmer eller går ut i vägbanan
 • Träd får inte växa ut över vägarna sa att de hindrar trafiken eller utgör en trafikfara
 • Dikena skall hållas rena så de fyller sin funktion att hålla vägbanan torr

I bifogad bilaga Häckskötsel ser du illustration och beskrivning vad som gäller vid tomt och utfart mot gata.

Se även länk till Göteborgs Stads informationssida om Häckar och buskage.

Viktig information från Vägföreningen!

Inlagt: 2018-05-29

Dammkärrsvägen på Styrsö hålls avstängd under ett par timmar på onsdagsförmiddagen den 30 maj på grund av byggarbeten.

Senaste Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-04-22

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Nya dataskyddsförordningen GDPR

Inlagt: 2018-04-14

Från och med den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen som benämns General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Styrelsen har utifrån detta inventerat det interna arbetet med vilka personuppgifer vi behandlar, hur de samlas in och till vem de lämnas ut. Vi tycker det är viktigt att beskriva hur vi hanterar personuppgifter och därför har vi skapat en ny sida för detta: Personuppgiftsbehandling. Vill du veta mer om syfte,  tillämpning och hur personuppgifter behandlas med anledning av den nya dataskyddsförordningen kan du läsa  Datainspektionens webbplats.

Lantmäteriets karttjänst på webben

Inlagt: 2018-04-14

Lantmäteriet har lagt till en funktion där du söka efter fastighetsindelning på deras karttjänst på webben. Fastighetsgränserna på kartorna är översiktkliga och saknar rättsverkan.

Senaste Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-04-05

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Protokollet från föreningsstämman/årsmötet klart och tillgängligt

Inlagt: 2018-03-27

Enligt stadgarnas § 19 ska stämmoprotokollet justeras inom två veckor och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet från föreningsstämman den 24 mars justerades tisdagen den 27 mars och finns tillgängligt tillsammans med bilagor på hemsidan för vägföreningen både via  Arkivet och Föreningsstämma/Årsmöte.

Föreningsstämman över för denna gång

Inlagt: 2018-03-25

Årets föreningsstämma har genomförts med ca 70 medlemmar närvarande. Protokoll kommer att publiceras inom kort efter justering och på tisdag den 27 mars samlas styrelsen för att konstituera sig och inom sig utse vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga ansvarsområden. Uppdaterad information kommer innan påskhelgen.

Dags för föreningsstämma 24/3

Inlagt: 2018-03-22

Nu på lördag den 24 mars är det dags för årets upplaga av föreningsstämma som i vardagligt tal kallas årsmöte som äger rum i Missionskyrkan på Styrsö Tångenvägen 75 med start klockan 11:00. Välkomna!

Senaste ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-03-11

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Handlingar till årets föreningsstämma

Inlagt: 2018-03-04

Styrelsen har haft arbetsmöte och vikit paper och klistrat kuvert där vi lagt i kallelse dagordning och handlingar till årets föreningsstämma som skickas ut till föreningens medlemmar till folkbokföringsadresserna under vecka 10. Dokumenten finns även att tillgå i digital form på hemsidan under Föreningsstämma/Årsmöte.

Välkommen till föreningsstämman!

Information från senaste SiS-mötet

Inlagt: 2018-03-04

Vill du veta vilka frågor som diskuterades på det senaste mötet med Styrsö i Samvekan den 28 februari så kan du läsa mer på hemsidan Styrsö i Samverkan.

REV har fyllt 50 år!

Inlagt: 2018-03-04

Riksföreningen Enskilda Vägar (REV), som Styrsö vägförening är medlem fyllde den 2 mars 50 år. Du kan läsa om REV:s historia här och besöka REV:s hemsida.

Senaste ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-01-16

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Planera in lördagen den 24 mars för föreningsstämma/årsmöte

Inlagt: 2018-01-16

Vägföreningen planerar att ha föreningsstämma/årsmöte lördagen den 24 mars kl. 11:00 i Missionskyrkans lokaler på Styrsö. Kallelse med handlingar skickas ut i början av mars månad.

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade absolut senast den 31 januari och kan sändas in via vårt kontaktformulär.

Upprop mot kommunens förslag att ta bort 300 parkeringsplatser på Saltholmen

Inlagt: 2018-01-05

Här är ett upprop på initiativ av SSIS – Södra Skärgården I Samverkan.

Detta är ett upprop som protest mot Stadsledningskontorets förslag gällande parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag där de föreslår att 300 befintliga parkeringsplatser på Saltholmen ska tas bort! Förslaget ska upp till politiskt beslut i den 24 januari 2018. Det är bråttom!!!

Se länk för mer information och för att protestera mot Stadsledningskontorets förslag.

Senaste ordförande har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-12-11

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Felanmälan gatubelysning

Inlagt: 2017-11-16

Vägföreningen får en del frågor om trasig belysning och gatulyktor. Vi har inte ansvaret utan får hänvisa frågor om felanmälan av belysning och gatulyktor till Göteborgs Stads hemsida för felanmälan.

Senaste ordförande har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-10-20

Här kan du lästa Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet.

Styrsö Vägförening söker medlemmar till en referensgrupp

Inlagt: 2017-09-27 (uppdaterat 2017-09-30)

Referensgrupp

med uppdrag att

skissa på alternativa  scenarion

för utvecklingen av Styrsö trafik och vägar i framtiden

*
Referensgruppens föreslagna uppgift är

 Diskutera, belysa, klargöra och komma med förslag
för
fordonsregler (storlekar, viktklasser, hastighet, fordonsslag)

dispensregler och deras hantering
säkerhet på vägarna, olycksrisker

åtgärder vid lagbrott

strategier för förbättrad trafikkultur.
trivsel på vägarna ”vägen är till för alla ”

natur- och kulturvärden
förbättringar som t ex vägmålning, breddning, gångvägar

och andra av gruppen beslutade områden

*
Referensgruppen arbetar nära och rapporterar till Vägföreningens styrelse, som har hjälp av informationen för olika beslut i det löpande arbetet samt för förslag till årsstämman

*

Referensgruppen bör omfatta personer som representerar olika användargrupper och olika åldersgrupper. Du som vill vara med bor eller arbetar på Styrsö men du behöver inte vara medlem i vägföreningen.

*

Intresserad? Meddela ditt intresse på vår hemsida senast 15 oktober!

www.styrsovag.se

Intresserad? Meddela ditt intresse på vår hemsida och kontaktformuläret.

Senaste ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-09-07

Här kan du lästa Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet.

Webbformulär för dispensansökan finns nu upplagt

Inlagt: 2017-09-02

Vi har nu skapat ett webbformulär för dig som ska skicka in en dispensansökan. Nu finns alltså tre sätt att skicka dispensansökan:
– Digitalt webbformulär
– Scannad ifyllt formulär via e-post eller kontaktformuläret
– Pappersdokument till vägföreningens postadress

Har du frågor och synpunkter på webbformuläret är du välkommen att kontakta oss.

Uppdatering av hemsidan

Inlagt: 2017-07-22

Vi har uppdaterat hemsidan med anledning av utskick om vägavgift. Du hittar uppdaterad information på sidorna Trafikinformation och Dispensinformation

Med önskan om en fortsatt trevlig sommar! /Styrelsen

Rättelse gällande utskick om vägavgift 2017

Inlagt: 2017-07-22

Gällande utskick till er medlemmar om vägavgift för 2017 står i ett fel i e-postadressen till sekreteraren. Korrekt e-postadress är: sekreterare@styrsovag.se. Enklaste sättet att kontakta styrelsen på är via vårt kontaktformulär Kontakta oss.

Varning för dåliga vägbanor!

Inlagt: 2017-06-09

Styrsö Vägförening vill varna alla för att det just nu är särskilt svåra förhållanden på våra vägar i Styrsö Tången. Asfalteringsarbeten kommer att påbörjas där i nästa vecka (vecka 24, 12-18/6), troligtvis den 13 juni. Vägbanorna är skurna och håliga så kör, gå eller cykla försiktigt! Asfaltering kommer sedan att pågå över stora delar av vägnätet så var försikita överallt tills vid är klara.

Bästa hälsningar från styrelsen

Senaste ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-05-10

Här kan du lästa Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet.

Sidan Dispensinformaton har uppdaterats

Inlagt: 2017-05-10

Sidan Dispensinformation har uppdaterats med uppgift om avgifts för dispensansökan som är 850 kr/år.

Sidan Länkar har uppdaterats

Inlagt: 2017-04-22

Sidan Länkar har uppdaterats med nya länkar och rätt adress till redan inlagda länkar. Du ser vilka länkar det gäller. Har du förslag på andra länkar som du tycker vi ska lägga in? Kontakta oss via kontaktformuläret.

Sidan Dispensinformation har uppdaterats

Inlagt: 2017-04-15

Sidan Dispensinformation har uppdaterats med några förtydliganden och pdf-dokument med exempel på golfbilar.

Riksförbundet för Enskilda Vägar – REV – på Facebook

Inlagt: 2017-04-03

Styrsö vägförening är medlem i Riksförbundet för Enskilda Vägar – REV , som är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige. Numera har REV en sida på Facebook som du kan följa. REV:s huvuduppdrag är att bevaka övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige, driver frågor och är remissinstats.

Uppdateringar av hemsidan

Inlagt: 2017-04-01 (nej det är inte ett skämt)

Hemsidan har genomgått en uppdatering i syfte att få en bättre och snyggare stuktur och att lättare hitta information. Självklart är vi inte klara eftersom det är ett ständigt förbättringsarbete. Här är en sammanfattning av uppdateringarna:

 • Startsidan innehåller endast information om de senaste uppdateringarna och nyheterna. Gamla nyheter är tillgängliga via sidan Arkivet.
 • Sidan Kontakta oss har lagt till med fler rubriker i ärendemenyn som exempelvis ”Anmälan diskussionsgrupp trafik” och ”Dispensansökan”. En annan viktig funktion som lagts till är möjligheten att bifoga bilaga. Vi tackar så mycket Peter Andersson för förslaget, som vi hade möjlighet att sätta i verket.
 • Sidan Styrelsen har ändrats till Förtroendevalda där samtliga förtroendevalda i föreningen finns med: styrelsen, valberedningen och revisorerna.
 • Sidan Ordföranden har ordet innehåller det senaste inlägget från Gustaf Asplund skrivet den 31 mars.
 • Sidan Dispensinformation har ändrats vad gäller ordeningen för informationen med uppgift om dispensansökan överst
 • Sidan Trafikinformation innehåller numera även bilder på trafikskyltar av olika slag som är relevanta för trafikmiljön på Styrsö.
 • Sidan Vägunderhåll är helt ny där vi i styrelsen kommer att lägga upp vilka vägar som är i behov av underhåll och vilka vägar som är planerade att åtgärdas.
 • Sidan Arkivet innehåller även protokollet från föreningsstämmorna 2016 och 2017.
 • Sidan Länkar har två nya länkar till NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) och Trafiksäkerhet

Senaste ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-03-31

Här kan du lästa Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet.

Protokoll från föreningsstämman 2017-03-18 upplagt

Inlagt: 2017-03-31

Protokollet från ordinarie föreningsstämma 2017 som ägde rum lördagen den 18 mars är nu upplagt och finns både på sidan Föreningstämma/Årsmöte och på sidan Arkivet. Därmed har föreningen även i år hållit tidplanen enlig stadgarna  ”§ 19 PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.”

Förutm att stämmoprotokollet finns upplagt har vi även uppdaterat Arkivet där du kan gå in och via länk till undersida hitta gamla nyheter som varit publicerade på startsidan sedan den nya hemsidan publicerades
2014-10-15.

Använd kontaktformuläret vid frågor eller felanmälan

Inlagt: 2017-03-26

Vägföreningen har flera sätt för dig att komma i kontakt med styrelsen såsom e-post, telefon och kontaktformulär. Vill du felanmäla en gata, meddela ändrad adress, har frågor om vägavgifter har synpunkter som du vill ta upp med styrelsen kan du fylla i kontaktformuläret. När du sänder meddelandet via formuläret får ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare en notifiering om det. Vi i styrelsen svarar dig så snart vi kan efter att du fått meddelandet. Du kan även bifoga bilagor i kontaktformuläret.

Styrelsen har hållit konstituerande möte

Inlagt: 2017-03-22

Styrelsen har hållit konstituerande styrelsemöte efter föreningsstämman och har fördelat ansvarsområden enligt följande.

Senaste Ordföranden har ordet är inlagt

Läs senaste Ordföranden har ordet (inlagt 2017-03-04).

Senaste Ordföranden har ordet är inlagt 

Läs senaste Ordföranden har ordet (inlagt 2017-01-17).

Föreningsstämma (Årsmöte) 18 mars kl. 11:00 i Missionskyrkan!

Uppdaterat: 2017-02-27

Kallelse och handlingar kommmer i brevlådan under februari-mars månad senast två veckor före föreningsstämman (årsmötet) 2017.
Datum: Lördagen den 18 mars 2017
Tid: Kl. 11:00
Plats: Missionskyrkan
Handlingar: Styrsövägföreninghandlingarföreningsstämma2017

Välkommen att delta!

Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31 januari på e-post: kontakt@styrsovag.se

Nästa styrelsemöte är måndagen den 9 januari

God fortsättning på 2017 önskar styrelsen!

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 9 januari.  Årsmötet, eller föreningeningsstämman som är den formella benämningen, planeras att äga rum i mars månad. Kallelse med handlingar kommer att skickas ut med post i god tid innan, dvs senast två veckor före sammanträdet som anges i stadgarna under paragraf 14.

Styrelsen för Styrsö vägförening önskar alla medlemmar
God Jul & Gott Nytt År!

Julhälsning från Gustaf – Senaste Ordföranden har ordet är inlagt 

Läs senast nyheterna från ordförande Gustaf Asplund (inlagt 2016-12-16)

Trafikkontorets förslag till ombyggnad av parkerings/lastytor vid Styrsö Bratten

Förslag från Trafikkontoret och synpunkter från Bengt Gabrielii (inlagt 2016-11-05)

Senaste Ordföranden har ordet är inlagt

Läs senaste nyheterna från ordförande Gustaf Asplund (inlagt 2016-10-21)

Läs de senaste nyheterna från ordförande Gustaf Asplund (inlagt 2016-09-05)

Lantmäterimyndigheten kallar till sammanträde 7 september 2016 kl. 09:30

Styrsö Vägförening informerar (inlagt 2016-08-24)

Lantmäterimyndigheten i Göteborgs Stad kallar till sammanträde 7 september 2016, klockan 9.30, Köpmangatan 20, Göteborg, rum 2404. Ärendet gäller:

Anläggningsåtgärd berörande Styrsö ga:3, ga:5 och Styrsö 1:281 m.fl samt ledningsrättsåtgärd.

Styrsö Tånge Fiskehamnsförening Upa och Göteborgs kommun har ansökt om omprövning av Styrsö ga:3. Ansökan handlar om att införliva vägsträckor enligt bifogade kartor i Styrsö ga:3 och som en följd därav även upphäva Styrsö ga:5

Efter att ansökan inkom har det framkommit att det finns flertalet fastigheter som idag inte har andelstal eller som bedöms ha ett ”felaktigt” andelstal i Styrsö ga:3 och därmed bör anslutas/ändra andelstal. Vilka fastigheter som berörs framgår av beskrivningen.

Göteborgs kommun (Kretslopp och vatten) har under förrättningens gång ansökt om byte av ledningshavare på ledningsrätt akt 14-STY-2209.1 till förmån för Styrsö 1:365. Ledningsrätten är berörd i anläggningsförrättningen varför ansökan bedöms kunna hanteras i samma förrättning.

Följande fastigheter föreslås dessutom inträda/ändra sitt andelstal i

Styrsö ga:3 med andelstal för utförande och drift:

1:23 inträder 51:125 inträder 10,

Byggnad på ofri grund lokaliserad på 1:125
(taxerad som reparationsverkstad) inträder 10

Byggnad på ofri grund lokaliserad på 1:125
(taxerad som bensinstation) inträder 10

1:346 ändrar andelstal från 10 till 51:358 ändrar andelstal från 100 till 10

1:360 inträder 51:380 inträder 51:405 inträder 51:406 inträder 5

1:407 inträder 52:70 ändrar andelstal från 15 till 10,

2:333 ändrar andelstal från 5 till 152:370 inträder 52:624 inträder 1

2:625 inträder 5

Ändrad ledningsrätt: 14-STY-2209.1

Ändamål: Vatten och avlopp. Ledningsrättshavare: Göteborgs kommun (tidigare ledningsrättshavare Styrsö 1:365)

Den ledning som omfattas av ledningsrätten ska inte längre höra till Styrsö 1:365. Beslutet innebär att äganderätten till ledningen övergår till innehava-ren av ledningsrätten. I övrigt ska beslut i akt 14-STY-2209.1 gälla vidare.

VIKTIG INFORMATION OM FIBERNÄTET

Inlagt 2016-06-08.
Här följer viktig information om kommande arbeten med fibernätet som påbörjas vecka 32. Det kommer att påverka våra vägar och innebära störningar i trafiken. Information, tidplan och karta finns med i dokumentet enligt bilaga: Fiberinfo.

VIKTIG INFORMATION OM VÄGAVGIFTEN

Inlagt 2016-06-27.
Vid utskick av utdebiteringen gällande vägavgiften för 2016 smög sig ett tryckfel in i texten. Korrekt uppgift om inbetalning till bankgiro, som står angivet på inbetalningskortet är bankgironummer: 452-2249. I samband med inbetalning anger du fastighetsbeteckning och summan. /Styrelsen

VIKTIG INFORMATION OM FIBERNÄTET (inlagt 2016-08-06)

Här följer viktig information om kommande arbeten med fibernätet som påbörjas vecka 32. Det kommer att påverka våra vägar och innebära störningar i trafiken. Information, tidplan och karta finns med i dokumentet enligt bilaga: Fiberinfo.

VIKTIG INFORMATION OM VÄGAVGIFTEN (inlagt 2016-06-27)

Vid utskick av utdebiteringen gällande vägavgiften för 2016 smög sig ett tryckfel in i texten. Korrekt uppgift om inbetalning till bankgiro, som står angivet på inbetalningskortet är bankgironummer: 452-2249. I samband med inbetalning anger du fastighetsbeteckning och summan. /Styrelsen

Ett nytt Ordföranden har ordet finns upplagt (inlagt 2016-06-25)

Ordföranden har ordet finns nu publicerat (inlagt 2016-04-03)

Läst senaste Ordföranden har ordet.

Föreningsstämman 2016

Protokoll från föreningsstämman är justerat och underskriftet och finns utlagt här (uppdaterat 2016-03-21).

Styrsö vägförening höll lördagen den 19 mars föreningsstämma/årsmöte med efterföljande konstituerande styrelsemöte. En ny styrelse har valts och består av följande personer, som fördelat ansvaret inom sig enligt följande:

Ordförande: Gustaf Asplund (omval 1 år)
Vice ordförande: Rosita Kjellberg (omval 2 år)
Kassör: Ingvar Börjesson (omval 2 år)
Sekreterare: Alex M. Hirschi (kvarstår 1 år)
Ledamot: Jimmy Svanström (kvarstår 1 år)
Ledamot: Hilkka Salo Olsén (nyval 2 år)
Ledamot: Gunnlaug Cottingham (fyllnadsval/nyval 1 år)

Prototokollet från föreningsstämman kommer att finnas upplagd på hemsidan i vecka 12.

Ett nytt Ordföranden har ordet finns nu publicerat (inlagt 2016-03-07)

Läst senaste Ordföranden har ordet.

Handlingar till föreningsstämman/årsmötet (inlagt 2016-03-01)

Styrelsen har skickat ut kallelse med handlingar till föreningsstämman/årsmötet 2016 med traditionell post. Handlingarna finns även upplagda på vår hemsida under Föreningsstämma/Årsmöte.

Föreningsstämma/Årsmöte äger rum lördagen den 19 mars (inlagt 2016-01-30)

Information och handlingar läggs upp efter styrelsens arbetsmöte 27 februari på den här sidan. Sista dag för inlämnande av motioner som ska behandlas på föreningsstämman/årsmötet är söndagen den 31 januari. Skicka på e-post: kontakt@styrsovag.se

Det andra inlägget Ordföranden har ordet för 2016 finns nu upplagd (inlagt 2016-01-23)

Läst senast Ordföranden har ordet.

Vad ska hända med Kalvhagsskolan? Öppet möte 20 januari kl. 18 i Missionskyrkans lokaler med representanter från stadsdelsförvaltningen (inlagt 2016-01-13)
Kalvhagsskolanmöte160120

Första Ordföranden har ordet för 2016 ligger uppe (inlagt 2016-01-06)

Läst senast Ordföranden har ordet.

Kommande styrelsemöten och föreningsstämma 2016 (inlagt 2015-12-16)

Styrelsen har precis haft möte och beslutat om mötestider för 2016.
Kommande styrelsemöten:
18 januari
24 februari
27 februari

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) är planerat till lördagen den 19 mars 2016 kl. 11:00. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 31 januari 2016. Skicka motionen på kontakt@styrsovag.se 

Ordföranden har ordet Nr (inlagt 2015-11-01)

Läst senast Ordföranden har ordet.

Styrsö i Samverkan (upplagt 2015-09-27)

Vi har lagt upp en ny sida med namnet Styrsö i Samverkan om det nystartade forumet för föreningar på Styrsö som engagerar sig i öns utveckling och framtid. Forumet har bildats av Styrsö Fastighetsägareförening, Styrsö BK, Styrsö Sockens hembygdsförening och Styrsö Vägförening.

Ordföranden har ordet Nr 6 (inlagt 2015-09-27)

Läs senaste Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet Nr 5 (inlagt 2015-09-08)

Läs senaste Ordföranden har ordet om allt som är på gång.

Styrelsen har haft höstens första möte 25/8 (inlagt 2015-08-27)

Styrelsen hade höstens första möte tisdagen den 25 augusti. Inom kort kommer Ordföranden har ordet Nr 5. I nästa vecka så har styrelsen möten tillsammans med representanter från flera föreningar på Styrsö för att diskutera gemensamma och angelägna frågor såsom flytten av Kalvhagsskolan, kommunikationerna med trafiken, kommunikationen med kommunen, turismutvecklingen och så vidare. Mer om det lär vår ordförande skriva.

Ordföranden har ordet Nr 4 (inlagt 2015-07-13)

Ett nytt Ordföranden har ordet finns nu upplagt efter styrelsemöte ute på vägarna.

Vägfakturan utskickad (inlagt 2015-07-05)

I onsdags hade styrelsen arbets- och styrelsemöte för att skicka ut fakturor gällande årets vägavgift till er medlemmar. Vägavgiften ska vara betald senast 2015-07-31. Har du frågor om vägavgiften kan du kontakta någon av oss i styrelsen.

På onsdag 8 juli kommer styrelsen att ha en så kallad vägsyn för att titta på de vägar, som anmälts ha behov av beläggningsarbeten. Detta för att ta ställning till en prioritering inför kommande vägarbeten. Mer information om vilka beläggningsarbeten kommer.

Ordföranden har ordet Nr 3 (inlagt 2015-05-31)

Ett nytt Ordföranden har ordet finns upplagt efter vårt senaste styrelsemöte 20 maj.

Vägavgiften skickas ut i början av juli (inlagt 2015-05-24)

Vi har fått frågan från flera medlemmar om vägavgiften har gått ut och när den kommer. I början av juli planerar vi att skicka ut brev till medlemmarma med vägavgiften.

Slåtterarbeten under vecka 24 (inlagt 2015-05-24)

Slåtterarbeten är beställt och planerat att utföras under vecka 24.

Ordförande har ordet Nr 2 (inlagt 2015-05-11)

Nu finns ett nytt Ordförande har ordet upplagt efter vårt senaste styrelsemöte 6 maj.

Träffa stadsarkitekt Björn Siesjö 19 maj kl. 18 i Högstadiets musiksal
(upplagt 2015-05-09)Affisch

Nästa styrelsemöte är 2015-05-06 (upplagt 2015-05-01)

Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 6 maj klockan 18. Information kommer att uppdateras efter mötet.

Ordföranden har ordet (upplagt 2015-04-14)

Läs vår ordförande Gustaf Asplunds tankar på Ordföranden har ordet.

Vägarna sopas 20 april (upplagt 2015-04-13)

Vägarana ska sopas den 20 april. Det är bäst att inte hänga ut tvätt på tork denna dag. 😉

Protokoll från föreningsstämman klart (upplagt 2015-04-09)

Protokollet från ordinarie föreningsstämma (årsmöte) som hölls 2015-03-28 är nu justerat och finns nu upplagt här och i Arkivet.

Styrelsen har konstituerat sig (upplagt 2015-04-08)

Styrelsen hade sitt första möte och konstituerade sig 2015-04-01. Styrelsen har konstituerat sig enligt följande.
Ordförande: Gustaf Asplund (vald av föreningsstämman)
Vice ordförande: Peter Friberg
Kassör: Ingvar Börjesson
Sekreterare: Alex M. Hirschi
Ledamöter: Jan Bjurström, Jimmy Svanström, Rosita Kjellberg

Ordföranden har ordet (upplagt 2015-04-08)

En ny sida har lagts upp där ordföranden kommer att skriva om sina reflektioner efter varje styrelsemöte. Sidan uppdateras inom kort.

Kort information från Föreningsstämman 2015
(inlagt 2015-03-28, uppdaterat 2015-03-29)

Styrsö Vägförening har precis hållit årsmöte, eller ordinarie föreningsstämma som det formellt heter, med ca 75 medlemmar närvarande. Styrelsen och kassören för det gågna året beviljades ansvarsfrihet. Avgående odförande Jan Kjellberg avtackades med tal och gåvor för lång och trogen tjänst i föreningen och styrelsen där han suttit med sedan 1981.  Gustaf Asplund valdes till ny ordförande för föreningen. Styrelsen fick en ny ledamot som är Rosita Kjellberg. Se nedan vilka som valdes till olika förtroendeuppdrag. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) godkändes, debiteringslängden beslutades vara oförändrad på 200 kronor per andelstal, motionen om att lägga ut styrelseprotokollen avslogs men styrelsen lovade att efter varje möte lägga ut information på hemsidan och aktuella frågor som styrelsen arbetar med. Stämmoprotokollet kommer att läggas ut på hemsidan när det är justerat.

Styrsö Vägförening har efter föreningsstämman 2015 följande förtroendevalda.

Styrelsen
Ordförande: Gustaf Asplund (nyval 1 år)
Ledamöter:
Ingvar Börjesson (kvarstår 1 år)
Peter Friberg (kvarstår 1 år)
Alex M. Hirschi (omval 2 år)
Jimmy Svanström (omval 2 år)
Jan Bjurström (omval 2 år)
Rosita Kjellberg (fyllnadsval 1 år)

Revisorer
Jack Larsson (kvarstår 1 år)
Jonas Hellström (omval 2 år)
Revisorssuppleant: Reidun Larsson (omval 2 år)

Valberedning
Gun Hamrén
Olof Johansson
Magnus Lundén
Andreas Ericson

Valberedningen utser inom sig sammankallande och vem av de fyra medlemmarna som ska vara suppleant.

På onsdag 1 april träffas styrelsen för att kontituera sig och inom sig utse vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga ansvarsområden samt planera för årets arbete. Information läggs ut efter mötet.

Karta upplagd (inlagt 2015-03-13)

Vi har nu lagt upp en flik för Karta över de vägar som ingår i Styrsö vägförening. Dessa vägar är rödmarkerade.

Stämmohandlingar finns utlagda (inlagt 2015-02-28)

Handlingar till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) som hålls lördagen den 28 mars 2015 finns nu även att ladda ner här. Styrelsen hade ett arbetsmöte den 25 februari för att ordna med utskick av handlingar till medlemmarnas folkbokföringsadresser.

Motionstiden har gått ut (inlagt 2015-02-01)

Lördagen den 31 januari gick tiden ut för motioner till ordinarie föreningsstämma 2015 enligt stadgarnas § 15 som anger att motioner ska vara lämnade senast under januari månad.
På onsdag 4 februari har styrelsen möte med förberedelser inför årsmötet.

Ny sida för föreningsstämma (inlagt 2015-01-25)

Vi har lagt upp en separat sida för information om och dokument gällande ordinarie föreningsstämma (årsmötet). Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 31 januari 2015. Sänd motionen till kontakt@styrsovag.se eller sekreterare@styrsovag.se. Motion kan också lämnas i pappersformat till medlem i styrelsen.

Föreningsstämma (årsmöte) och styrelsemöten 2015 (inlagt 2015-01-25)

Vi i styrelsen vill redan nu informera om att ordinarie föreningsstämma (årsmöte) för 2015 kommer att äga rum lördagen den 28 mars kl. 11:00. Vi återkommer om plats. Kallelse med handlingar skickas ut så att ni har dem senast två veckor i förväg. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2015. Skicka motion till kontakt@styrsovag.se

Inbokade styrelsemöten innan årsmötet 2015 är:
Onsdagen den 4 februari kl. 18
Onsdagen den 25 februari kl. 18

Vi kommer att lägga ut rapporter från våra styrelsemöten.

GOD FORTSÄTTNING!

Ny hemsida (inlagt 2014-10-15)

Styrelsen för Styrsö vägförening har valt att lägga upp en egen hemsida som vi själva kan administrera, vilket blir lättare och smidigare. Hemsidan publicerades 2014-10-15.

Här tänker vi att lägga upp aktuell information om vägföreningen och aktuella frågor. Här kommer även finnas information om vilka sidor som är uppdaterade.

Styrelsemöten (inlagt 2014-10-19)

Styrelsen som valdes på årsmötet 2014-03-22 har möten vid följande tillfällen under året:

2014-04-24: Konstituerande styrelsemöte
2014-05-21: Arbetsmöte med utskick av vägavgift
2014-06-18: Styrelsemöte
2014-09-03: Styrelsemöte
2014-10-15: Styrelsemöte
2014-12-17: Styrelsemöte

Vänliga hälsningar!
Styrelsen

Sidan uppdaterad: 2024-07-08