Startsida

Senast Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2019-03-09

Här kan du läsa Gustafs senaste krönika.

Handlingar till ordinarie föreningsstämma 30 mars upplagt

Inlagt: 2019-03-09

Handlingarna till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) som hålls den 30 mars kl. 11:00 i Styrsö Missionskyrka har skickats ut till folkbokföringsadresserna och finns även att ladda ner i digitalt format från sidan Föreningsstämma/Årsmöte.

Senaste Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2019-01-24

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika.

Snart dags för årsmöte/föreningsstämma!

Inlagt: 2019-01-19

I mars månad kommer Vägföreningens årsmöte/föreningsstämma att hållas. Preliminärt lördagen den 30 mars kl. 11:00. Vi återkommer med tid och plats. Kallelse med handlingar skickas ut i början av mars månad senast två veckor före stämman till folkbokföringsadressen

Har du förslag till stämman? Motioner ska lämnas in senast torsdagen den 31 januari. Skicka motionen till kontakt@fso.nu

Senaste Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-11-18

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika.

Styrsö Vägförening informerar

Inlagt: 2018-10-13

ASFALTERINGSARBETEN 17-18 OKTOBER
Asfalteringsarbeten kommer att utföras på följande vägar under perioden 17-18 oktober:
Brattenvägen från VC till hamnen
Skäretvägen
Styrsö Tångenvägen vid Kalvhagskolan
Sörängen

Framkomligheten på dessa vägar kan påverkas i hög grad under dessa dagar, ta extra tid på er!
Mindre arbeten kan också ske på andra vägar.
Vi hoppas på ert överseende med de svårigheter och förseningar som orsakas av våra underhållsarbeten!

Styrelsen

Senaste Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-10-15

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Senaste Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-09-01

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Nya sidor på styrsovag.se

Inlagt: 2018-09-01

Två nya sidor är upplagda som ett led i förbättra och samla informationen här på hemsidan. Synpunkter och förslag på hur vi kan utveckla och förbättra hemsidan tas gärna emot. Vi har en sida Vägunderhåll där information löpande kommer att läggas upp om vilka vägar som är behov av underhåll som vi får in från er medlemmar och vilka vägar som styrelsen beslutat om att asfaltera. Saknas några vägar eller upptäcker du vägsträckor som är i behov av underhåll, var vänlig meddela oss.
En annan sida vi har lagt till är Vanliga frågor/FAQ där vi lägger upp de vanligaste frågorna som vi får in.

Senaste Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-06-11

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Forsatt eldningsförbud och sparsamhet med dricksvattnet

Inlagt: 2018-06-03

Både MSB (Myndigheten för kris och beredskap) och Göteborgs Stad har gått ut med uppmaning och information om eldningsförbud samt att mana till försiktighet på grund av extremt stor brandrisk. Informationen nedan är hämtad från Göteborgs Stads hemsida och MSB.

Efter en periods torka kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Kommunen har därför beslutat om förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.

 • Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.
 • När det råder eldningsförbud är det tillåtet att grilla i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade). Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.
 • Vid övrig eldning görs det ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

 • Rädda – Rädda dig själv och de som är i fara.
 • Varna – Varna alla som hotas av branden.
 • Larma – Larma 112.
 • Släck – Släck branden om du tror att du klarar det.

På grund av den värmebölja som råder måste vi vara sparsamma med vattnet. Göteborgs Stad Kretslopp och vatten har gått ut med en uppmanig och ger några tips för att spara på vårt gemensamma dricksvatten:

Här är några tips för att spara på vårt gemensamma dricksvatten:

 • Undvik att vattna gräsmattan.
 • Tvätta inte bilen nu under värmeböljan.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Ställ en fylld tillbringare med vatten i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Har du swimmingpool? Undvik att fylla på den.

Det här är också bra att veta:

 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskintvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

Klippen häckarna för allas vår trafiksäkerhet

Inlagt: 2018-06-03

Nu när vi har sol och värme växer det så det knakar vilket även gäller våra häckar som skjuter i både höjd och bredd. Styrelsen vill påminna om ditt ansvar som fastighetsägare med häckar intill gata att klippa så att de inte skymmer sikten eller går ut i vägbanan. Tänk på att sikten försämras för trafikanterna och att det ökar risken för olyckor, framför allt är det barn som drabbas värst. Barn syns inte bakom en hög häck.

Fastighetsägarnas ansvar, alltså ditt ansvar för att bidra till en god trafikmiljö:

 • Häckarna skall klippas så de inte skymmer eller går ut i vägbanan
 • Träd får inte växa ut över vägarna sa att de hindrar trafiken eller utgör en trafikfara
 • Dikena skall hållas rena så de fyller sin funktion att hålla vägbanan torr

I bifogad bilaga Häckskötsel ser du illustration och beskrivning vad som gäller vid tomt och utfart mot gata.

Se även länk till Göteborgs Stads informationssida om Häckar och buskage.

Viktig information från Vägföreningen!

Inlagt: 2018-05-29

Dammkärrsvägen på Styrsö hålls avstängd under ett par timmar på onsdagsförmiddagen den 30 maj på grund av byggarbeten.

Senaste Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-04-22

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Nya dataskyddsförordningen GDPR

Inlagt: 2018-04-14

Från och med den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen som benämns General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Styrelsen har utifrån detta inventerat det interna arbetet med vilka personuppgifer vi behandlar, hur de samlas in och till vem de lämnas ut. Vi tycker det är viktigt att beskriva hur vi hanterar personuppgifter och därför har vi skapat en ny sida för detta: Personuppgiftsbehandling. Vill du veta mer om syfte,  tillämpning och hur personuppgifter behandlas med anledning av den nya dataskyddsförordningen kan du läsa  Datainspektionens webbplats.

Lantmäteriets karttjänst på webben

Inlagt: 2018-04-14

Lantmäteriet har lagt till en funktion där du söka efter fastighetsindelning på deras karttjänst på webben. Fastighetsgränserna på kartorna är översiktkliga och saknar rättsverkan.

Senaste Ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-04-05

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Protokollet från föreningsstämman/årsmötet klart och tillgängligt

Inlagt: 2018-03-27

Enligt stadgarnas § 19 ska stämmoprotokollet justeras inom två veckor och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet från föreningsstämman den 24 mars justerades tisdagen den 27 mars och finns tillgängligt tillsammans med bilagor på hemsidan för vägföreningen både via  Arkivet och Föreningsstämma/Årsmöte.

Föreningsstämman över för denna gång

Inlagt: 2018-03-25

Årets föreningsstämma har genomförts med ca 70 medlemmar närvarande. Protokoll kommer att publiceras inom kort efter justering och på tisdag den 27 mars samlas styrelsen för att konstituera sig och inom sig utse vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga ansvarsområden. Uppdaterad information kommer innan påskhelgen.

Dags för föreningsstämma 24/3

Inlagt: 2018-03-22

Nu på lördag den 24 mars är det dags för årets upplaga av föreningsstämma som i vardagligt tal kallas årsmöte som äger rum i Missionskyrkan på Styrsö Tångenvägen 75 med start klockan 11:00. Välkomna!

Senaste ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-03-11

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Handlingar till årets föreningsstämma

Inlagt: 2018-03-04

Styrelsen har haft arbetsmöte och vikit paper och klistrat kuvert där vi lagt i kallelse dagordning och handlingar till årets föreningsstämma som skickas ut till föreningens medlemmar till folkbokföringsadresserna under vecka 10. Dokumenten finns även att tillgå i digital form på hemsidan under Föreningsstämma/Årsmöte.

Välkommen till föreningsstämman!

Information från senaste SiS-mötet

Inlagt: 2018-03-04

Vill du veta vilka frågor som diskuterades på det senaste mötet med Styrsö i Samvekan den 28 februari så kan du läsa mer på hemsidan Styrsö i Samverkan.

REV har fyllt 50 år!

Inlagt: 2018-03-04

Riksföreningen Enskilda Vägar (REV), som Styrsö vägförening är medlem fyllde den 2 mars 50 år. Du kan läsa om REV:s historia här och besöka REV:s hemsida.

Senaste ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-01-16

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Planera in lördagen den 24 mars för föreningsstämma/årsmöte

Inlagt: 2018-01-16

Vägföreningen planerar att ha föreningsstämma/årsmöte lördagen den 24 mars kl. 11:00 i Missionskyrkans lokaler på Styrsö. Kallelse med handlingar skickas ut i början av mars månad.

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade absolut senast den 31 januari och kan sändas in via vårt kontaktformulär.

Upprop mot kommunens förslag att ta bort 300 parkeringsplatser på Saltholmen

Inlagt: 2018-01-05

Här är ett upprop på initiativ av SSIS – Södra Skärgården I Samverkan.

Detta är ett upprop som protest mot Stadsledningskontorets förslag gällande parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag där de föreslår att 300 befintliga parkeringsplatser på Saltholmen ska tas bort! Förslaget ska upp till politiskt beslut i den 24 januari 2018. Det är bråttom!!!

Se länk för mer information och för att protestera mot Stadsledningskontorets förslag.

Gamla nyheter som legat på Startsidan hittar du här.

………………………………………………………………………………………….

IMG_1203

Senast uppdaterad: 2019-03-09