Hem

VÄLKOMMEN TILL STYRSÖ VÄGFÖRENINGENS HEMSIDA!

Här på startsidan publicerar vi ny information som vi lägger ut och som finns på våra andra undersidor.

INFORMATION OM VÄGKANTER

Publicerat: 2024-07-15

Asfalteringen är nu helt avslutad på Styrsö för denna gången. Vad fint det blev!
De höga asfaltskanterna som blivit på sina ställen kommer vi att grusa upp.
Just nu är alla entreprenörer på semester så det blir i augusti när de är tillbaka.

NYA ORDFÖRANDE HAR ORDET PUBLICERAT

Publicerat: 2024-07-08

Juli månads ordförande har ordet finns nu publicerat OHO Juli 2024.

HALSVIKSVÄGEN AVSTÄNGD UNDER FREDAG

Upplagt: 2024-07-05

Idag fredag. Så kommer det att asfalteras på halsviksvägen. Det kommer betyda att den kommer att stängas av. Så försök att ha överseende med detta, och välj en annan väg.
Mvh
Styrsö vägförening

PÅGÅENDE ASFALTERINGSARBETEN 4-5/7

Inlagd: 2024-07-02

Asfaltering av vägarna kommer att ske Torsdag och Fredag 4-5/7.
Viss fräsning påbörjas på samtliga ställen innan asfalteringen utförs.
Så det kommer att pågå vägarbeten i omgångar på flertalet ställen under dessa dagar

Vi kommer att röra oss i Väst-Ostlig riktning dvs
Sandvik – Tången – Halsvik – Bratten – Skäret
Vägar, hela eller delar av, som är aktuella är
Sandviksbacke, Tångenvägen, Halsviksvägen, Halsviksängen, Stora Ängen, Brattenvägen, Skäretvägen.
Mindre lagningar kommer också att utföras på olika ställen.
Man kan förstå bättre genom markeringarna i gatorna och brunnslock som är uppgrävda.

Vi ber er undvika tung trafik (bilar och större) på nyasfalterade vägar fram tills på måndag 8/7
Respektera framförallt vägarbetarnas säkerhet, vägvakters anvisningar och skyltning.

Styrsö Vägförening

GÄLLANDE FARTHINDER PÅ HALSVIKSVÄGEN

Inlagt: 2024-07-02

Till medlemmarna i Styrsö Vägförening,

Vi i styrelsen vill gärna få era synpunkter på de farthinder som nyligen har monterats på Halsviksvägen. 

För att kunna utvärdera och eventuellt förbättra åtgärderna, skulle vi uppskatta om ni kunde återkoppla kring följande frågor konstruktivt.
Helst via mail till kontakt@styrsovag.se alternativt vagfogde@styrsovag.se (vi har svårare att hantera kommentarsfältet på Facebook).

Ni kan även kommentera muntligen när vi ses.

Hur upplever ni att farthindren påverkar trafiksäkerheten på Halsviksvägen?

Har ni märkt några förändringar i trafikflödet eller hastigheten på vägen sedan farthindren installerades?

Upplever ni några specifika för- eller nackdelar med farthindren?
Om så är fallet, vilka är dessa?

Har ni några förslag på hur farthindren kan förbättras eller omplaceras för att bättre tjäna sitt syfte?

Finns det andra åtgärder ni anser skulle kunna komplettera eller ersätta farthindren för att förbättra trafiksituationen på Halsviksvägen?

Vi uppskattar er feedback och ser fram emot era konstruktiva kommentarer och förslag.

Styrelsen i Styrsö Vägörening

NYA ORDFÖRANDE HAR ORDET PUBLICERAT

Publicerat: 2024-06-14

Juni månads ordförande har ordet finns nu publicerat OHO Juni 2024

DAGS ATT KLIPPA HÄCKAR OCH TRÄD VID VÄGEN

Datum: 2024-06-10

Styrelsen vill påminna om ansvaret för oss fastighetsägare att hålla vägar och vägrenar fri från växtlighet som på något sätt hindrar Häckar och träd 2024.

Gamla nyheter som legat på Startsidan hittar du här.

………………………………………………………………………………………….

IMG_1203

Senast uppdaterad: 2024-07-15