Startsida

VÄLKOMMEN TILL STYRSÖ VÄGFÖRENINGENS HEMSIDA!

Här på startsidan publicerar vi ny information som vi lägger ut och som finns på våra andra undersidor.

NYTT ORDFÖRANDE HAR ORDET FINNS PUBLICERAT

Publicerat: 2023-11-29

Läs ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Oho 29 november 2023.

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR ORDET ÄR UTLAGT

Publicerat: 2023-10-15

Läs ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Oho 15 oktober 2023.

LÄS SENASTE ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Publicerat: 2023-09-04

Läs ordförande Gustaf Asplund senaste krönika Oho 4 september 2023.

ARBETE PÅ VÅRA VÄGAR FRÅN 3 JULI

Publicerat: 2023-07-01

På måndag 3/7 börjar arbetet med att byta ut brunnar. Detta kommer att innebära arbete på våra vägar. Senare i veckan så kommer asfalteringsareten börja.
Vägar som påverkas är:
Lilla byvägen
Nedre hövik
Styrsö hamnväg
Kolkärrsvägen
Dammkärrsvägen
Hansebräckavägen
Bagarns väg
Har du några frågor kan du kontakta oss på kontakt@styrsovag.se

NYA ORDFÖRANDEN HAR ORDET ÄR PUBLICERAT

Publicerat: 2023-06-26

Ett nytt Ordföranden har ordet finns att läsa Oho 26 juni 2023.

ASFALTERINGSARBETEN BÖRJAR 5 JULI

Publicerat: 2023-06-26

Asfalteringsarbeten är planerat att sätta igång den 5 juli. Vi återkommer med mer information via hemsidan och Facebooksidorna.

SENASTE ORDFÖRANDE HAR ORDET

Publicerat: 2023-05-27

Läs Gustaf Asplunds senaste krönika Oho 27 maj 2023 om även finns på sidan här.

STYRELSEMÖTEN OCH ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Publicerat: 2023-05-24

Den nya styrelsen har haft ett par möten efter stämman den 24 mars och har lagt upp en plan för underhåll av vägar, vägbrunnar och dikesbrunnar. Vi återkommer med information genom Ordföranden har ordet. Protokollet från årsmötet/årsstämman finns nu publicerat.

SOPNING AV VÄGARNA PÅ STYRSÖ OCH DONSÖ BÖRJAR PÅ TISDAG 9 MAJ

Publicerat: 2023-05-05

VÄGEN VID STYRSÖ  TÅNGENVÄG 6 AVSTÄNGD PÅ GRUND AV VATTENLÄCKA

Publicerat: 2023-05-02

Vägen vid Styrsö Tångenväg 6 är avstängt under tisdagen och onsdagen 2 och 3 maj på grund av vattenläcka.

NYTT ORDFÖRANDE HAR ORDET

Publicerat: 2023-04-27

Läs Gustaf Asplunds senaste krönika Oho 27 april 2023 som även finns på sidan här.

DAGS FÖR ÅRSSTÄMMA

Publicerat: 2023-03-07

Kallelse med bilagor till Styrsö vägförenings årsstämma den 25 mars går ut till medlemmar via folkbokföringsadress eller anmälda e-postadresser. Handlingarna finns även publicerade på vår hemsida här.

NYTT ORDFÖRANDE HAR ORDET

Publicerat: 2023-02-14

Läs Gustaf Asplunds senaste krönika här.

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Publicerat: 2023-01-24

Läs Gustaf Asplunds senaste krönika här.

AVSTÄNGD VÄG PÅ TÅNGEN 30-31 JANUARI

Inlagt: 2023-01-18, uppdaterad: 2023-01-30

Arbetet har blivit fördröjt och påbörjas måndagen den 30 januari och kommer att pågå under tisdagen den 31 januari. Det innebär att sträckan från Styrsö Hamnväg mellan Styrsö Tångenväg 5 och Marias Backe är avstängd med anledning av energiborrning. Arbetet beräknas pågå från måndag 31 januari på eftermiddagen och hela tisdagen den 31 januari.

Det går att köra till och från trafikbryggan via Styrsö Tångenväg alternativt via Båtebacken till och från Styrsö Hamnväg. Se karta där sträckan är rödmarkerad.

NY KRÖNIKA AV ORDFÖRANDEN FINNS NU UTLAGT

Inlagt: 2022-11-20

Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet är publicerat här.


NY KRÖNIKA AV ORDFÖRANDEN FINNS NU UTLAGT

Inlagt: 2022-10-23

Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet är publicerat här.

FAKTURERING AV VÄGAVGIFTER

Inlagt: 2022-10-15

Nu har fakturorna för vägavgiften 2022 skickats ut till fastighetsägarna. Vägavgiften är för 2022 214 kronor per andelstal och förfallodatum är 2022-11-11. I vanliga fall brukar fakturorna skickas ut under sommarperioden. Förseningen i år beror på byte av faktureringssystem, som tagit tid att lägga upp. Har du frågor om fakturan skicka ett mejl till faktura@styrsovag.se

Till dig som mottagit fakturan brevledes och önskar får den digitalt nästa gång på din mejladress, mejla din e-postadress till medlem@styrsovag.se

NYA ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄR PUBLICERAT!

Inlagt: 2022-08-31

Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet är publicerat här.

VÄGARBETE PÅ HALSVIKSVÄGEN TISDAG 30/8

Inlagt: 2022-08-29

På grund av vägarbete kommer delar av Halsviksvägen vara avstängd på tisdag 30 augusti. Trafik till Tången via Halsvik hänvisas till Övre Hövik. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 8-17.

DET ÄR ÄNTLIGEN DAGS ATT TRANSPORTERA BORT DELAR AV KALVHAGSSKOLAN!

Inlagt: 2022-08-22

Onsdag 24 augusti och torsdag 25 augusti kommer modulhusen vid
Kalvhagskolan att flyttas in till fastlandet. Då de tio modulerna är 10 meter långa
kommer transporterna att göras med ekipage med en total längd av 14-15 meter.
Och med en bredd som knappt kan tas om hand på våra vägar.

Detta kommer att ställa till med en del besvär.

Modulerna ska transporteras från skolområdet till Furufjällsvägen och därefter
ner på Halsviksvägen och vidare på Dammkärrsvägen och Styrsö Hamnväg till
Sandvik där de ställs tills de tas ombord på färja.

Vägföreningen vill därför varna er alla och be alla att försöka undvika dessa
vägar så gott det går under onsdag och torsdag, 24-25 augusti, alltså redan i
denna vecka. Eventuellt kan transporterna förlängas till fredag 26 augusti.

Vi inser att detta kan negativt påverka särskilt de som bor utefter transportsträckan
men hoppas att ni alla gläds åt att skolmodulerna till slut får en ny roll och inte står
och förfaller på Styrsö!

För SVF, 22 augusti 2022
Gustaf Asplund, ord

MEDDELA DIN E-POSTDARESS FÖR DIGITALA UTSKICK FRÅN VÄGFÖRENINGEN!

Inlagt: 2022-08-03

Styrsö vägförening håller på att införa ett mer modernt system för att kunna skicka kallelser till stämmor och faktura för vägavgift digitalt till e-postadresser och inte enbart till folkbokföringsadressen. Kallelser och fakturor kommer fortsättningsvis skickas till folkbokföringsadressen för de fastighetsägare som inte har uppgett någon e-postadress. Med anledning av det dröjer det till i höst med att ni får fakturan för vägavgifterna.

Skicka in din e-postadress till medlem@styrsovag.se med uppgift om fastighetsbeteckning och adress. Observera att du kan komma att behöva kontrollera ditt spamfilter, särskilt om du använder dig av gmail, så att inte mejl från Styrsö vägförening fastnar där och inte går igenom.

På vägföreningens årsstämma den 26 mars 2022 beslutades under § 9 att styrelsen ska kunna skicka ut kallelser digitalt till e-postadresser och att lägga ut faktureringen på en redovisningsbyrå och det är ett utvecklingsarbete som vi har påbörjat inom styrelsen.

SENASTE ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄR NU PUBLICERAT

Inlagt: 2022-06-26

Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet är publicerat här.

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR PUBLICERATS

Inlagt: 2022-05-17

Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet är publicerat här.

INFORMATION OM ASFALTERING

Publicerat: 2022-05-02

Asfaltering utav vägarna på Styrsö kommer att ske onsdagen den 4/5 och beräknas vara avslutad torsdagen 5/5. Det kommer därför att vara begränsad framkomlighet på vissa vägar samt en tillfällig avstängning av Brattenvägen torsdag morgon mellan Braviksstrand och vårdcentralen.    

NYTT FRÅN ORDFÖRANDEN 7 FEBRUARI

Publicerat: 2022-04-08

Ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika är publicerat här.

PROTOKOLL MED BILAGOR FRÅN ÅRSSTÄMMA PUBLICERAT

Publicerat: 2022-04-07

Protokollet med bilagor från årsstämman finns publicerat här.

ÅRSSTÄMMA/FÖRENINGSSTÄMMA 26 MARS!

Publicerat: 2022-02-19

Boka in lördagen den 26 mars klockan 11:00 för Styrsö vägförenings årsstämma/föreningsstämma när årsredovisning, underhållsplan, inkomst- och utgiftsstat (i vardaglig språk budget), val av styrelse och förslag till stadgeändringar ska behandlas. Kallelse skickas ut i mars månad.

NYTT FRÅN ORDFÖRANDEN 18 FEBRUARI

Publicerat: 2022-02-19

Ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika är publicerat här.

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR PUBLICERATS

Inlagt: 2022-01-22

Gustafs krönika Ordföranden har ordet är publicerat här.

Gamla nyheter som legat på Startsidan hittar du här.

………………………………………………………………………………………….

IMG_1203

Senast uppdaterad: 2023-11-29