Förtroendevalda

Styrelse

Styrelsen har konstituerat sig och fördelat ansvarsområden enligt nedan på styrelsemöte 2024-03-23.

Ordförande
Per Wedel
Ansvarig för dispenshantering
Mobiltelefon: 0703-403598
E-post: ordforande@styrsovag.se
Invald: 2023

Sekreterare och webbadministratör
Alex Hirschi
E-post: sekreterare@styrsovag.se
Invald: 2014

Kassör
Maria Cedmert
E-post: faktura@styrsovag.se
Invald: 2023

Vägfogde
Karl-Johan Löfqvist
E-post: vagfogde@styrsovag.se
Invald: 2020

Ledamot
Ansvarig för vägfrågorna och bistår vägfogden
Magnus Andreasson
Invald: 2019

Ledamot
Ansvarig för vägkultur och skolfrågor
Anette Nilsson
Invald: 2024

Ledamot
Ingela Hamberg
Invald: 2024

Kontakta styrelsen via kontaktformuläret eller på e-post: kontakt@styrsovag.se

Styrelsemöten 2024:

18 januari
15 februari
29 februari (arbetsmöte inför stämman/årsmötet)
23 mars (konstituerande styrelsemöte)
17 april

Valberedning

Marie Paaske
Anders Jonasson
Gustaf Svensson 

Revisorer

Ordinarie:
Jonas Hellström och Reidun Larsson

Revisorssuppleant: Ulla-Mejt Berniaud

Sidan uppdaterad: 2024-04-21