Förtroendevalda

Styrelse

Styrelsen har konstituerat sig och fördelat ansvarsområden enligt nedan på styrelsemöte 2023-04-19.

Ordförande
Gustaf Asplund
E-post: gustaf.asplund@abakoip.se
Mobiltelelfon: 0706-910615
Invald: 2015

Sekreterare och webbadministratör
Alex Hirschi
E-post: sekreterare@styrsovag.se
Invald: 2014

Ekonomiansvarig
Rosita Kjellberg
Mobiltelefon: 0733-060056
E-post: faktura@styrsovag.se
Invald: 2015

Vägfogde
Karl-Johan Löfqvist
E-post: vagfogde@styrsovag.se
Invald: 2020

Ledamot
Ansvarig för vägfrågorna och bistår vägfogden
Magnus Andreasson
Invald: 2019

Ledamot
Ansvarig för vägkultur- och skolfrågor
Per Wedel
Invald: 2023

Ledamot
Bistår med ekonomi- och avtalsfrågor
Maria Cedmert
Invald: 2023

Sköter dispenshantering sedan 2020-10-20
Ingvar Börjesson
Mobiltelefon: 0705-566134
Styrelsemedlem: 2010-2020

Kontakta styrelsen via kontaktformuläret eller på e-post: kontakt@styrsovag.se

Styrelsemöten 2023:

12 januari
9 februari
6 mars
19 april
18 maj
26 juni
23 augusti
5 oktober
14 november
20 december

Valberedning

Marie Paaske
Anders Jonasson
Gustaf Svensson 

Revisorer

Ordinarie:
Jonas Hellström och Reidun Larsson

Revisorssuppleant: Ulla-Mejt Berniaud

Sidan uppdaterad: 2023-11-29