Förtroendevalda

Styrelse

Styrelsen har konstituerat sig och fördelat ansvarsområden enligt nedan på styrelsemöte 2021-09-04.

Ordförande
Gustaf Asplund
E-post: gustaf.asplund@abakoip.se
Mobiltelelfon: 0706-910615
Invald: 2015

Kassör
Rosita Kjellberg
Mobiltelefon: 0733-904555
Invald: 2015

Sekreterare och webbadministratör
Alex Hirschi
E-post: sekreterare@styrsovag.se
Invald: 2014

Vägfogde/Anläggningsansvarig
Gustaf “Guggen” Svensson
Invald: 2017

Ledamot
Hilkka Salo Olsén
Invald: 2016

Ledamot
Magnus Andreasson
Invald: 2019

Ledamot
Karl-Johan Löfqvist
Invald: 2020

Adjungerad till styrelsen från och med 2020-10-20 med ansvar för dispenshanteringen
Ingvar Börjesson
Mobiltelefon: 0705-566134
Styrelsemedlem: 2010-2020

Kontakta styrelsen via kontaktformuläret eller på e-post: kontakt@styrsovag.se

Styrelsemöten 2021:

28 januari 2021
17 februari 2021
23 mars 2021
21 april 2021
26 maj 2021
17 juni 2021
7 augusti 2021
4 september 2021 (konstituerande styrelsemöte)
25 september 2021 (arbetsmöte)
18 oktober 2021

Valberedning

Maria Gerle
Andreas Ericson
Per Wedel

Revisorer

Ordinarie:
Jonas Hellström och Marie Paaske

Revisorssuppleant: Reidun Larsson

Sidan uppdaterad: 2021-09-24