Förtroendevalda

Styrelse

Styrelsen har konstituerat sig och fördelat ansvarsområden enligt nedan på styrelsemöte 2022-03-26.

Ordförande
Gustaf Asplund
E-post: gustaf.asplund@abakoip.se
Mobiltelelfon: 0706-910615
Invald: 2015

Kassör
Rosita Kjellberg
Mobiltelefon: 0733-904555
Invald: 2015

Sekreterare och webbadministratör
Alex Hirschi
E-post: sekreterare@styrsovag.se
Invald: 2014

Vägfogde/Anläggningsansvarig
Gustaf ”Guggen” Svensson
Invald: 2017

Ledamot
Hilkka Salo Olsén
Invald: 2016

Ledamot
Magnus Andreasson
Invald: 2019

Ledamot
Karl-Johan Löfqvist
Invald: 2020

Adjungerad till styrelsen från och med 2020-10-20 med ansvar för dispenshanteringen
Ingvar Börjesson
Mobiltelefon: 0705-566134
Styrelsemedlem: 2010-2020

Kontakta styrelsen via kontaktformuläret eller på e-post: kontakt@styrsovag.se

Styrelsemöten verksamhetsåret 2022-2023:

26 mars (konstituerande styrelsemöte)
5 maj
13 juni
22 augusti
12 oktober
10 november
12 januari
9 februari

Valberedning

Maria Gerle
Marie Paaske
Anders Jonasson

Revisorer

Ordinarie:
Jonas Hellström och Reidun Larsson

Revisorssuppleant: Vakant

Sidan uppdaterad: 2022-11-13