Styrsö i Samverkan

Under 2015 har det på Styrsö tagits initiativ för att försöka återinföra lite av den lokala samverkan som förlorats till storkommunen Göteborgs Stad och här följer ett upprop.

Forumet har bildats av Styrsö Fastighetsägareförening, Styrsö BK, Styrsö Sockens hembygdsförening och Styrsö Vägförening.  Gilla Styrsö i Samverkan på Facebook.

Samverkan_1200.jpog

Vad är Styrsö i Samverkan? 

Styrsö i Samverkan är ett forum för föreningar på Styrsö som engagerar sig i öns utveckling och framtid. Ingen ny förening, men ett samarbetsorgan där föreningarna kan diskutera och agera gemensamt i frågor som är viktiga för vår ö. Styrsö Vägförening tog hösten 2015 initiativ till en första träff där vägföreningen tillsammans med Styrsö Fastighetsägareförening, Styrsö BK och Styrsö Sockens Hembygdsförening bildade detta forum, Styrsö i Samverkan. Vi välkomnar självklart andra intresserade föreningar i samarbetet.

Varför ett forum?

På 1700- och 1800-talen fanns lokala byordningar för Styrsö Sörgård, Styrsö Nordgård och Tången, där öborna bestämde regler och befattningshavare. Sedan blev vi municipalsamhälle och vidare en del av Styrsö Kommun och nu gäller Göteborgs stad. Ju bättre rustade Styrsöborna blev med tiden – bättre hälsa, mer skolade, längre fritid och välbeställda – desto mindre inflytande fick vi ironiskt nog över vårt lokalsamhälle. Det finns idag ingen verkningsfull dialog mellan oss som bor – heltid eller deltid – på öarna och de som ”bestämmer” över Styrsös vardag, utveckling och framtid. Rykten om vad som ska hända snurrar ofta runt, som till exempel att Kalvhagsskolan ska flytta, men ingen vet egentligen riktigt vad som är sant eller falskt.

Vad vill vi?

Vi efterlyser fakta och diskussion med beslutsfattare och tjänstemän. Det är Styrsöborna som är experter på att bo och leva på sin ö. För dessa erfarenheter vill vi alltså skapa möjligheter till dialog och inflytande i både aktuella och framtida frågor. Inledningsvis kommer vi att bjuda in till publika möten kring olika konkreta sakfrågor. Ett möte om Kalvhagsskolans framtid står först på tur. Utöver dialogmöten vill vi också utveckla andra mer direkta former för lokalt inflytande. Dags för nya tag! Skriv ett mejl till oss på adressen nedan!

Styrsö Vägförening, Gustaf Asplund
Styrsö Fastighetsägareförening, Henrik Bergdén
Styrsö BK, Bosse Carlsson
Styrsö Sockens Hembygdsförening, Ulla Herlitz

Styrsö i Samverkan
styrsosamverkan@gmail.com

karta3

Sidan uppdaterad: 2022-08-03