Föreningsstämma/Årsmöte

Enligt stadgarnas 13 § Föreningsstämma ska ordinarie föreningsstämma hållas innan mars månads utgång. Styrsö vägförening håller en ordinarie föreningsstämma (i vardagligt tal kallat årsmöte) en gång per år. Det kan även finnas behov av att hålla extra föreningsstämma för att behandla principellt viktiga frågor inom föreningen (uppdaterat 2019-01-15).

Föreningsstämma 2019

Föreningsstämma/årsmöte för 2019 planeras att hållas
Datum: Lördagen den 30 mars 2019
Tid: Kl. 11:00
Plats: Återkommer med besked

Kallelse med handlingar skickades ut minst två veckor före stämman i början av mars månad och kommer att pubiceras här på hemsidan. Handlingar till stämman skickas till folkbokföringsadressen under vecka 10.

Välkommen att delta!

Stämmohandlingar:

Stämmoprotokoll 2018

1. Kallelse till SVF årsstämma 2018, § 3

2. Verksamhetsberättelse 2017, § 5

3. Ek redovisning 2017 och inkomst- och utgiftsstat (budget 2018), § 5 och 11

4. Revisionsberättelse 2017, § 6

5. Valberedningens förslag, § 8

6. SVFs referensgrupps arbete hösten 2017-vintern 2018, § 13

6. Referensgruppens rapport, SVF Styrelses kommentar, § 13

Föreningsstämma 2017

Nu finns protokollet från föreningsstämman 2017 upplagt: Stämmoprotokoll 2017

Gällande § 20 om gångfartsområden beslutade stämman att avslå styrelsens förslag om borttagande av gångfartsområden vid Kalvhagsskolan. Resultatet efter omröstning blev 41 röster mot och 39 röster för.

Gällande § 21om fordonsmått beslutade stämman av att avslå styrelsens förslag om ändring av måttbestämmelser för så kallade golfbilar/elbilar. Resultatet efter omröstning blev 39 röster mot och 33 röster för.

Kallelse och handlingar kommmer i brevlådan under februari-mars månad senast två veckor före föreningsstämman (årsmötet) 2017.
Datum: Lördagen den 18 mars 2017
Tid: Kl. 11:00
Plats: Missionskyrkan
Handlingar: Styrsövägföreninghandlingarföreningsstämma2017

Välkommen att delta!

Föreningsstämma 2016

Styrsö vägförening har hållit ordinarie föreningsstämma (årsmöte) lördagen den 19 mars. Ca 70 medlemmar deltog. Protokollet är nu justerat och finns utlagt här tillsammans med bilagor.  (uppdaterat 2016-03-21).

Protokoll ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 2016-03-19

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2015, § 5
Bilaga 2. Årsreedovisning/Ekonomisk redogörelse 2015, § 5
Bilaga 3. Debiteringslängd, § 10 (sista sidan undertecknad av justerare. Publiceras ej på hemsidan, men fanns framlag på presidiebordet under föreningsstämman för granskning.)
Bilaga 4. Inkomst och utgiftsstat 2016

Protokoll från tidigare föreningsstämmor hittar du i Arkivet.

Sidan uppdaterad: 2019-01-15