Föreningsstämma/Årsmöte

Enligt stadgarnas 13 § Föreningsstämma ska ordinarie föreningsstämma hållas innan mars månads utgång. Styrsö vägförening håller en ordinarie föreningsstämma (i vardagligt tal kallat årsmöte) en gång per år. Det kan även finnas behov av att hålla extra föreningsstämma för att behandla principiellt viktiga frågor inom föreningen.

Stämma 2024

Datum: Lördagen den 23 mars 2024

Tid: Kl. 11:00 – 13:00
Plats: Styrsö BK på Amneviksvallen

Handlingar

Protokoll föreningsstämma 2024 inklusive bilagor

Bilagor

Bilaga 1: Kallelse till SVF årsstämma 2024 med dagordning, §§ 3-4
Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2023, § 5
Bilaga 3: Ekonomisk redogörelse 2023 och förslag till inkomst- och utgiftsstat 2024, § 5 och § 13
Bilaga 4: Revisorernas berättelse, § 6 (skickas inom kort)
Bilaga 5 och 6: Framställan från styrelsen och valberedningens förslag, § 9 och §§ 10-11
Bilaga 7: Per Wedels anförande, § 10
Bilaga 8: Högsta förvaltningsdomstolens dom gällande momsskyldighet för samfällighetsföreningar, mål nr 1536-23 meddelad i Stockholm den 20 februari 2024, § 13
Bilaga 9: REV-Riks kommentarer och råd från momsexperter, § 13

Stämma 2023

Datum: Lördagen den 25 mars 2023
Tid: Kl. 11:00
Plats: Styrsö BK´s lokaler

SVF årsmötesprotokoll 2023-03-24

Kallelse till SVF årsstämma 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Ekonomisk redogörelse och Inkomst och utgiftsstat 2022
Valberedningens förslag och styrelsens framställan

Protokoll från tidigare föreningsstämmor hittar du i Arkivet.

Sidan uppdaterad: 2024-04-21