Föreningsstämma/Årsmöte

Enligt stadgarnas 13 § Föreningsstämma ska ordinarie föreningsstämma hållas innan mars månads utgång. Styrsö vägförening håller en ordinarie föreningsstämma (i vardagligt tal kallat årsmöte) en gång per år. Det kan även finnas behov av att hålla extra föreningsstämma för att behandla principiellt viktiga frågor inom föreningen.

Stämma 2024

Snart är det dags för stämma, dvs årsmöte för medlemmar i Styrsö vägförening. Styrelsen har nu satt ett datum och kallelse med handlingar kommer att skickas till folkbokföringsadresser eller anmälda e-postadresser. Vi kommer även att lägga ut handlingarna till stämman här på den här sidan.

Datum: Lördagen den 23 mars 2024
Tid: Kl. 11:00
Plats: Styrsö BK på Amneviksvallen


Stämma 2023

Datum: Lördagen den 25 mars 2023
Tid: Kl. 11:00
Plats: Styrsö BK´s lokaler

SVF årsmötesprotokoll 2023-03-24

Kallelse till SVF årsstämma 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Ekonomisk redogörelse och Inkomst och utgiftsstat 2022
Valberedningens förslag och styrelsens framställan


Årsstämma 2022

Datum: Lördagen den 26 mars 2022
Tid: Kl. 11:00
Plats: Styrsö BK

Årsstämma 2021

Årsstämma 2020

Bilagor:

Dagordningen i kallelsen som gick ut i mars gäller också men med tillägg att stämman måste godkänna att stämman i mars ställdes in, vilket var mot våra stadgar men rekommenderades av Riksförbundet Enskilda Vägar.

Utskickade dokument finns publicerade på vägföreningens hemsida för den händelse att ni inte sparat dem i pappersform (se längre ner för dessa dokument).

Eftersom platserna på stämman är begränsade ser vi helst att deltagare som inte representerar en medlemsfastighet avstår från att medverka.

24 september 2020
Styrsö Vägförenings Styrelse

Datum: Lördagen den 10 oktober 2020
Tid:       Kl. 13:00
Plats:   Styrsö BK, Amneviksvallen

Protokoll ordinarie föreningstämma 2019-03-30 med bilagor

Protokoll från tidigare föreningsstämmor hittar du i Arkivet.

Sidan uppdaterad: 2024-02-23