Kartor över vägar

Vi har uppdaterat med fyra kartor över vilka gator som Styrsö vägförening ansvarar för.
Orange = Styrsö vägförening ansvarar för asfaltering och vinterväghållning
Gula = Göteborgs Stads gator där Styrsö vägförening sköter om vinterväghållningen

Lantmäteriets karta över Styrsö

Översiktskarta


Vägar inom Byn och Bratten

Vägar inom Tången

Vägar inom Sandvik och Halsvik

Sidan uppdaterat: 2024-03-18, 2024-03-20, 2023-03-24