Ordföranden har ordet


Här lägger föreningens ordförande Gustaf Asplund upp upp reflektioner efter varje styrelsemöte om aktuella frågor och ämnen för att hålla er medlemmar informerade om vad som händer och sker inom vägföreningens ansvar.

Ordföranden har ordet maj 2024

OHO Maj 2024

Ordföranden har ordet april 2024

OHO April 2024

Ordföranden har ordet 23 januari 2024

Oho 23 januari 2024

Ordföranden har ordet 3 januari 2024

Oho 3 januari 2024

Ordföranden har ordet 29 november 2023

Oho 29 november 2023

Ordföranden har ordet 15 oktober 2023

Oho 15 oktober 2023

Ordföranden har ordet 4 september 2023

Oho 4 september 2023

Ordföranden har ordet 26 juni 2023

Oho 26 juni 2023

Ordföranden har ordet 27 maj 2023

Oho 27 maj 2023

Ordföranden har ordet 27 april 2023

Oho 27 april 2023

Ordföranden har ordet 14 februari 2023

Oho 14 februari 2023

Hej alla som rör sig på våra vägar,

Jag måste erkänna att februari är en av mina hatmånader (den andra är november). Anledningen är att det på något vis inte finns någon ände på tristess och mörker. Och framför allt för att det är så långt till det börjar våras. I år får jag nog säga att jag vacklar i mitt månadshat, plötsligt framstår februari som en löftesrik månad med blommande snödroppar, gäss som tjattrande flyger mot norr i snygg formering, små tecken på att allt börjar växa upp igen. Och det blir trots allt lite ljusare för varje dag. Det är svårt att värja sig, själen mår genast lite bättre. Ända tills man inser att det kanske inte är för att glädja mig utan för att vårt klimat förändras. Och det ganska snabbt. Vi märker det tydligt i vägföreningen för vårt överskott blir allt större i takt med att snömängderna minskar. Vi får ju en summa varje år från kommunen för att sköta vinterväghållningen och den summan ökas med alla konstens regler varje år. Men vi gör inte av med allt på just plogning och sandning.

Nu kanske en del tycker att det kunde vara ännu bättre vinterväghållning om man nu har resurser. För visst blir det vid större snöfall delar av vägnätet som inte blir omhändertagna i tid till de tidiga båtavgångarna. Men det beror inte på brist på betalningsvilja hos föreningen och inte heller på slarv från entreprenörens sida, det beror på att vi har endast en entreprenör som har tillräcklig kapacitet för att sköta detta och de har dessutom både Donsö och Styrsö att ta hand om. Och när det då snöar så mycket om häromsistens, ja då räcker inte resurserna till i alla fall. Vi får inte in så mycket klagomål ändå, på en del ställen har det inte blivit snöröjt alls och en del ställen blir plogade för sent, men det är ändå begränsat. Och vi vet ju i alla fall att vi har mycket bättre vinterväghållning än vad de har på fastlandet, det kan man ju glädja sig med, fast det kanske inte räcker när man missar båten in till jobbet på morgonen. Så de som känner sig riktigt utelämnade i snöyran ber vi verkligen om ursäkt. Vi kan ta upp det på vår kommande årsstämma och se om vi tillsammans kan hitta sätt att ytterligare förbättra den delen av servicen.

Årsstämman är den 25 mars kl 11-13 på Styrsö BK, välkomna dit!
Vi hade på det senaste styrelsemötet en diskussion om vad vi inte gjort tillräckligt, för att kunna ta upp det med er på stämman. Och detta gjordes med perspektivet av att vi inte gjort av med alla erlagda avgifter det senaste året heller. Självklart är det ju så att vi inte kan helt kallt räkna med att vintrarna ska bli milda och därför t ex asfaltera om mera på hösten i stället. För vi kan ju ha fel och en viss buffert behöver vi. Men vi kom fram till att då vi har mindre snö så har desto mer nederbörd i form av regn. Så nästa år tänkte vi, med hjälp av innevarande verksamhetsårs överskott, satsa extra på att se till att dagvattensystemet blir bättre. Och detta genom att rensa upp i diken och rensa dikesbrunnarna, vid behov tillföra fler och blåsa igen men del rör, mm.

Då behöver vi återigen hjälp från fastighetsägarna, tillika medlemmarna i föreningen. Vi behöver få information om var det inte fungerar som det ska vid stora regnmängder, så meddela oss detta. Och vi behöver veta var ni har fyllt igen de diken som skiljer er tomt från vägen och eventuellt har problem med att vattnet inte kan gå vidare till andra sidan er infart. Så berätta för oss, nu eller senare, var vi har problem. För det kan tänkas att vi inte har observerat allt, även om vi håller ögonen öppna! För utan samarbetet med våra medlemmar skulle vi inte få vägföreningen att fungera särskilt effektivt!

Jag hoppas alltså att vi ses på stämman eller innan! Och kom ihåg att bespara vägarna de tunga transporterna: Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste!

Hälsar Gustaf

 

Ordföranden har ordet 24 januari 2023

Oho 24 januari 2023

Gott Nytt År allihop,
Så kan man väl säga även om en hel månad redan har passerat. Och även om allt faktiskt pekar på ett uselt år ur många synpunkter, med både krig inte så hemskt långt ifrån oss och en svag ekonomi som vi alla får stötta genom ökade kostnader. För att inte tala om klimatförändringar som vi nu verkligen börjar känna av, inte bara genom information utan direkt i skinnet. Men kanske det är när det inte är så bra och gott, som man faktiskt kan önska varandra ett gott år. Även om detta inte kommer att uppfyllas till 100 procent så kan man ju alltid hoppas på att mycket vänder under året!

En god sak med det förändrade klimatet är att antalet snöväderdagar sjunker. Alla unga på Styrsö lär väl vara föga glada över detta, men det sänker kostnaderna för vägföreningen. Det skulle väl inte förvåna mig dock om kommunen också inser det och sänker bidragsnivån, men tills vidare så är en snöfri väderlek bra för vägföreningens och era finanser. Fast när det nu kom en del snö för ett tag sedan så var det så intensivt att vi inte hann få undan allt i tid. Vi, liksom de som stiger upp mitt i natten för att ploga åt oss, är väl medvetna om att ibland blir det inte som vi tänkt oss. Vi kan be om ursäkt för de som pulsade i snö till båten den morgonen, men resurserna som står till buds inom Styrsö-Donsödelen av skärgården är ju begränsade.

Ett nytt år betyder viss nystart även för vägföreningen. Eftersom vi inte kan ändra något egentligen före vår årsstämma, ägnar vi oss istället åt att förbereda denna, se vilka som valberedningen har föreslagit som ersättare för de som avgår, upprätta ny underhållsplan och budget för det nya året, mm, mm, allt för att presentera detta lördagen 25 mars då årsstämman är planerad. Vi har inte fått in en enda motion inför kommande år från er medlemmar (sista dag 31 januari, än hinner du!), men vi hoppas detta vittnar om att ni är någorlunda nöjda med vårt arbete som det är. Styrelsen kommer dock att lägga fram en del förslag till förbättringar i föreningsarbetet. Jag tänker inte lägga ut förslagen här, bara säga att allt kommer att skickas ut till alla medlemmar med kallelsen till stämman i början av mars månad.

För att åter koppla lite till klimatet så ger det myckna regnandet upphov till besvärligheter som många hör av sig om. Det gäller ju framför allt översvämningar på vägar, i diken och in på tomter och då ner i källare. Detta är ett stort problem när det kommer mycket vatten på en gång för dagvattensystemet har ju en begränsad kapacitet. Med för dagvatten gäller ju den enkla regeln att varje fastighet har ansvar för att det dagvatten som rinner in på tomten även rinner ut, alltså man kan inte stänga av flöden från angränsade fastighet. Samtidigt har man naturligtvis ansvar för det egna dagvattnet och enklast är det ju när grannar kommer överens om hur det ska ske. När det svämmar över i diken utefter vägarna är det primärt vägföreningens ansvar. Men samtidigt har många fastighetsägare fyllt igen vägdiket vid sin infart, ibland till och med utan att lägga ner rör, och ibland utan att hålla de existerande rören rena. Så vi ber er nu, eftersom det är troligt att denna nya väderlek med stundtals massiva regn kommer att fortsätta, att se till att dikena och regnvattenflöderna utmed er tomt inte stoppas upp. Ser ni diken och dikesbrunnar som behöver rensas så meddela oss! Vi kan inte se allt av oss själva, vi litar på att ni föreningsmedlemmar berättar var det behövs insatser. Detta är ett gemensamt problem så det kräver en gemensam åtgärd.

Men hur det nu än blir med regn och höga elpriser och allt annat som vi inte tycker är så kul, så försök finna det fina på Styrsö, i skärgården och i vår del av Sverige!

Vi hörs snart igen men kom ihåg
Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste!

Hälsar Gustaf


Ordföranden har ordet 20 november 2022

Du kan även läsa och ladda ner i pdf-format Oho 20 november 2022.

Bästa vägvänner,
Så har vi då lagt ytterligare en månad bakom oss och hösten har envist fortsatt vara sensommar fram till häromdagen då det slog om och kylan började komma. Även om det tydligen är tillfälligt och ska bli några fler plusgrader i veckan som kommer, så känns det i alla fall som vi börjar gå mot vinter. Dags att byta till vinterdäck med andra ord, något som de flesta dock inte gör här på Styrsö, varken på cyklar, mopeder eller golfbilar. Här får vi helt enkelt ställa fordonen när snö och halka kommer och jag rekommenderar verkligen alla att göra det och inte chansar på att ska gå bra. För även om vi normalt har bättre snöröjning än vad kommunen kan erbjuda på fastlandet, så kan det vara bra om vi alla nu till vintern blir mer försiktiga och tar tid på oss till skolan och båten!

Vägföreningen har haft sitt sista styrelsemöte för detta verksamhetsår. Under december är det mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet även om vi naturligtvis kommer att fortsätta med vår dagliga verksamhet. En del där är just nu att kontrollera att alla har betalat sin avgift för detta år, vilken ju debiterades sent på grund av omläggningen av debiteringssystemet. Vi har dock noterat att några av våra per brev utskickade fakturor har kommit tillbaka i vår egen postbox med en notering att adressaten är okänd på den adressen vi har i våra listor. När man flyttar permanent så ändras det ju i rullorna genom att man blir skriven på den nya adressen och då ändras den också i våra listor som vi får från Lantmäteriet. Men de uppdaterade listorna får vi bara en bit in på det nya året. Dessa förväntade inbetalningar, som inte blivit av på grund av adressändring, kommer vi inte att lämna vidare för inkasso utan vi väntar där till de nya adresserna kommer in och debiterar dubbelt nästa år i stället.

Men ni får gärna sända in er nya adress när ni flyttar så vi inte får den typen av förseningar i debiteringen. Lättare blir det dock när ni skickar in era mejladresser till medlem@styrsovag.se, då uppstår inte den sortens problem med kuvert som kommer i retur. Men då gäller det att skicka in ny mejladress till oss ifall ni byter den!

Vägföreningen får ibland samtal och synpunkter som berör frågor som inte ingår i föreningens åtaganden. Vi gör vad vi kan även då, men måste ofta hänvisa till andra delar av kommunens organisation. En återkommande fråga är vägbelysningen. Vi vill gärna påminna er alla om att vägbelysningen ingår inte i vägföreningens ansvar. Vi ringer ibland själva och anmäler när vi ser att vägbelysning har slocknat, men det är ett ansvar som vi alla bör ta på oss. Gå gärna in på www.goteborg.se/felanmälan när du ser att någon del av vägbelysningen fallerar!

En annan påminnelse: dikesbrunnar och vägbrunnar ligger inom föreningens ansvar. Men det åligger alla medlemmar att anmäla behov av rensning, reparation, eller dylikt. Får vi in en anmälan så ombesörjer vi att någon kommer och rensar eller reparerar. Men styrelsen åker inte runt och undersöker brunnarna kontinuerligt. Det görs ju enklast och bäst av de som bor invid brunnar som inte fungerar som de ska.

Med dessa påminnelser vill vi i styrelsen önska er alla en fin avslutning på detta år och vi ser med tillförsikt fram mot nästa år tillsammans med er. Ett år som vi hoppas ska bjuda på få överraskningar vad gäller vägarnas underhåll och en trafikmiljö som respekterar alla användare av våra vägar!

Nu vill jag återigen påminna om att det är bra att synas när man är på vägen, särskilt nu när mörkret faller tidigare, så reflexer eller lampor är god försäkring.

Och så gäller det som vi alltid påminner om: Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste!

Hälsar Gustaf 

Ordföranden har ordet 23 oktober 2022

Nu har vi äntligen lagt om vårt debiteringssystem och jag hoppas att alla medlemmar har fått sina fakturor, antingen via post eller via epost. Det är ett pyssel att få ett debiteringssystem att fungera och få in alla i nya listor och vi ser ju nu att vissa små fel har gjorts, vilka just nu håller på att åtgärdas.

Vi ser också att många medlemmar har följt vårt råd att skicka in sina mejladresser till medlem@styrsovag.se. Fakturorna når sina adressater sekunder efter adressen har matats in i systemet, som ju redan har antal andelstal och alla andra detaljer klara. Och minsann om inte en del betalade på en gång också!

Även de fakturor som gått ut via Postnord har fått en gräddfil. Inga frimärken att spara för eventuella filatelister men betydligt billigare porto. Men vi var ju tvungna att åka in med ca 750 kuvert till stan för hantering. Men det var ett kärt nöje kan jag meddela!

Vår ekonomi inom Vägföreningen är också stabil. Även om vi faktiskt har varit ganska rundhänta med att laga mindre skador och sätta upp varningsskyltar (Skolvägsskyltarna är vi riktigt stolta över, de behövs) och skyltar för återvändsgator, mm. Nu kommer måhända en period med mer kostnader, beroende på väderleken. I mitten av november börjar vinterväghållningen och vi hoppas att ingen snö faller innan dess. Vinterväghållningen har haft ett löpande kontrakt sedan några år tillbaka och vi tycker väl alla att det normalt fungerar bra. Ja, vissa små avvikelser från det blev det ju förra året men då ringde de som fick problem in och vi såg till att det åtgärdades. Så jag tror alla är nöjda.

Ett vägavsnitt som dock bekymrar är Sigrid Engströms Backe, eller Femmans Backe som vi oftast säger. Den är i uselt skick men saken är den att den inte ingår i vägföreningens åtaganden. Vi har haft en diskussion runt detta med Fastighetskontoret som har ägaransvar för vägen och erbjudit oss att ta över under förutsättning att vägen först görs iordning, lagas och asfalteras. Den kostnadsuppskattning som vi vidarebefordrade till Fastighetskontoret var låg i förhållande till de kostnaderna som uppstår om det sker en olycka i backen p g a dess dåliga skick. Men, nej, vi har inte fått kommunen att agera men kommer att tjata mer om detta under hösten. Vinterväghållningen av backen sköts av Steens som på övriga vägar och vi fakturerar kommunen extra för detta. Så långt har vi kommit i förhandlingarna men det räcker inte.

Nu något helt annat: Jag har under den senaste tiden upptäckt att det är en del golfbilar som trafikerar våra vägar som inte har registreringsskylt. Då vet man ju inte om de betalar sin trafikavgift (skatt) och om de har försäkring, vi vet ju inte ens vems golfbilen är. Vi tillåter golfbilar på våra vägar om de är registrerade som Arbetsredskap klass 2, och då är registrering, mm, en skyldighet. En del av de nya golfbilarna är inte golfbilar utan är registrerades som mopeder klass 1. Där gäller samma krav på registrering. Om någon har en annan uppfattning om vad för fordon ni har och att det skulle vara fritt fram utan registrering får ni gärna höra av er. Men våra stämmobeslut, som går att läsa i form av listade fordon som får trafikera våra vägar, är entydiga. Kolla gärna på vår hemsida, styrsovag.se.

Nu vill jag påminna om att det är bra att synas när man är på vägen, särskilt nu när mörkret faller tidigare, så reflexer eller lampor är god försäkring. Och så gäller det som vi alltid påminner om:

Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste!

Ha det gott i höstvädret! Det är i alla fall förundransvärt vackert!

Tycker Gustaf

Ordföranden har ordet 31 augusti 2022

Hej på er kära väganvändare!

Nu står vi inför förändringar igen. Jag menar inte valet som kommer inom ett par veckor utan snarare den mörkare tiden av året. Sommaren, som på något sätt inte kunde bestämma sig riktig förrän i slutet av juli och blev riktigt fin först när många redan börjat arbeta igen efter semestern, är nog på väg att tacka för sig. Man känner, trots många soliga stunder på dagarna hur kylan börja äta sig in. Och det är väl bra, det ska vara så och vi är ändå hyfsat skonade från klimatförändringens svårare sidor.

Men mörkret och hösten för med sig förändringar. Först och främst blir det lite mer utrymme på våra vägar, många av våra dagbesökare och sommargäster har tackat för sig och vi kan koppla av lite grand. Inte för att besökare av olika slag är jobbigt och de är ju så välkomna då de ger oss ekonomiskt stöd för den service som vi har. Men det är skönt när skolorna startar, jobben i staden kallar igen, allt går tillbaka till normalläge.

Då kanske man kan ta sig lite tid och se över det som behövs när hösten kommer på allvar och vintern står runt hörnet. Det gäller att se till cyklar och fordon har nödig belysning och reflexer, liksom att vi själva klär oss och tar med oss reflexer så vi syns i det kommande mörkret. Det finns en tendens även här att slarva med sådant som det är lag på inne på fastlandet. Golfbilar och mopeder ska ha lampor och bromsljus, cyklar ska stå hemma om de inte har lyse när mörkret faller. Tänk på att se till att era barn har reflexer så de kan gå säkert hem från skolan och, som de förebilder ni är, se till att ni har reflexer själva! Det är heller ingen dum idé att se över däck och bromsar både på golfbilar och mopeder. Vi ställer ju samma krav på sådana saker här som man gör i staden och vi litar på att ni alla tar ert ansvar.

Många besökare hade det väldigt svårt att förstå hur vägarna här fungerar. De verkade ofta tolka det som att vägarna är för fotgängare endast, eftersom vi saluförs som en bilfri ö! Och på gångvägar håller man ju till höger och våra skyltar om att gå på vänstersidan uppmärksammades inte särskilt mycket. Nu är det lugnare och vi som bor och arbetar här vet ju att vägarna tillhör alla trafikslag eftersom vi bara en slags väg. Där går vi, cyklar, kör moped och golfbil. Och ibland kommer stora arbetsfordon som har dispens för de behövs för Styrsös skötsel och utveckling. Vägarna tillhör alla och det kräver en särskild hänsyn från alla parter. Det skall vi vara stolta och glada i och den sammanhållningen är en viktig del av Styrsös själ! Tänk på det nu när vi kan ta tillbaka våra vägar! Vi gör det tillsammans med hänsyn och respekt!

En annan liten påminnelse kan vara på sin plats: tänk på att vi har lika stränga lagar här som överallt i landet att fordon skall vara registrerade och försäkrade och naturligtvis i gott skick. Där är vi lika krävande som landet i övrigt. Fuska inte med det bara för att vi bor på en ö där vi inte har normal polisiär kontroll. Som fordonsägare har vi där ett viktigt ansvar!

Vägföreningen håller just nu på att lägga om de administrativa rutinerna för att bli mer i takt med resten av samhället, bl a har vi nu skapat en möjlighet att debitera och betala årsavgifterna digitalt. En del har lämnat in sin e-postadress för att kunna få fakturan på det sättet men långt färre än vad vi hoppats på. Så nu vill jag påminna ytterligare en gång: skicka ett mejl till medlem@styrsovag.se med fastighetsnumret och den mejladress som ni vill ska registreras för debitering. Så blir allt lättare och billigare. Vi skickar ut med brev också till de som inte anmält sig så det kommer naturligtvis att fungera som vanligt för de som behöver det. Men fakturorna kommer nu inte ut förrän sent i september eller i oktober. Men det kanske inte gör er något så länge vi håller vägarna i skick! Och gör vi inte det så hör av er! Och, om ni inte sett det: vi har satt upp varningsskyltar för skolvägarna! För allas vår skull!

Ha nu en strålande höst! Och som vanligt:

Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste!

Säger Gustaf

Ordföranden har ordet 26 juni 2022

Hej alla på våra vägar!

Ja, jag önskar jag kunde nå alla som använder våra vägar. Nu, vid midsommartid (även om det faktiskt bara är i början av sommaren) så är vi ju fler på våra vägar än vi varit på långe och förhoppningsvis kommer det att fortsätta så i två-tre månader till, och det vore bra om man kunde nå alla. Det går ju inte så enkelt, så där får vi förlita oss på alla våra medlemmars hjälp att ge goda råd till våra besökare. Framför allt så behöver de då och då hjälp med att hitta, trots Stigfinnarnas förnämliga skyltsystem, och väldigt ofta kan det behövas lite råd om hur man går på våra vägar. Jag inser ju att de flesta besökare tror att, eftersom hela södra skärgården anses bilfri, så är våra vägar mer att betrakta som gångvägar.

Skillnaden mellan en gångväg och en väg med blandade trafikslag, är ju att vi håller vid möte till höger på en gångväg och på en väg med trafik så ska man gå på vänster sida. Det för inte alltid lätt att hålla isär begreppen, själv går jag ofta på vänstra sidan genom Arbores vilket vållar en del besvär vid möten med fotgängare som går på rätt sida där. Ett misstag där gör inte så mycket, men på våra vägar kan det vålla mer allvarliga incidenter.

Nog om detta, för det är ju så skönt med sommar och lite värme och bad och båtar och pyssel i trädgårdarna och allt annat. Och lite roligt med alla besökare som faktiskt finner vår ö exotisk och värd ett besök. Att erbjuda Styrsö som fritidsnöje för både svenska och utländska besökare är en del av vår egen möjlighet att bo här, och vi borde egentligen göra mer för att skapa en lockande utflyktsmiljö.

Det är nu inte något som Vägföreningen kan se som sin uppgift, vi har ju våra uppgifter att sköta och vi försöker också ägna oss åt dessa. Just nu runt midsommar så är det slåtter som står på programmet. Tyvärr hanns inte hela det arbetet utföras innan helgen så ni alla som tror att en del av vägnätet är bortglömt, hoppas jag får se kanterna fint ansade inom några dagar! Ni som sedan inte är nöjda med hur det är gjort (eller ogjort) får gärna höra av er så vi kan rätta till det. Det företag som vi handlat upp i år gör det för första gången här på Styrsö, så det är bra att få veta vad som fattas så det kan åtgärdas i år och även nästa år!

Vägföreningens styrelse ägnar en del av semestern och sommaren åt att arbeta med ett nytt system för utsändning av fakturorna för medlemsavgifterna. Vi brukade, innan pandemin, skicka ut dessa i slutet av juni men i år blir det senare, troligtvis i augusti eller så. Det finns då lite mer tid för de som vill bli fakturerade via mejl och inte redan anmält detta, att skicka in sin mejladress och fastighetsnummer till

medlem@styrsovag.se

Vi kommer också att efter sommaren att skicka ut information om ändrade andelstal till en del av de nybyggda tomterna. Vi har ju, under de senaste åren, fått en stor tillbyggnad på Styrsö Höjd, och nu kommer det 48 bostadsrätter vid Pensionat Skäret. Vad det innebär i helårsbosatta eller i fritidsbosatta vet vi inte riktigt än, men man kan i vilket fall räkna med att trafiken kommer att öka, liksom intäkterna och slitaget. Vilket då påverkar vägföreningens arbete. Därför är vi glada att vi just nu håller på att förbättra våra administrativa rutiner. Så, ju fler som vill ha sina fakturor på mejl, desto effektivare blir föreningens administration.

Innan jag avslutar inför sommaren vill jag återigen påminna om hur viktigt det är att ni håller efter era häckar och träd. I korsningar särskilt, häckar skall vara högst 80 cm höga där, men kolla också att ni inte låter era träd hänga ut över vägbanan, där gäller 4,5 m fri höjd. Vi la ut en informativ sida på FaceBook och Anslagstavlan ganska nyligen, kika gärna på den och följ råden!

Och har nu en fin sommar, jag kommer tillbaka med mer synpunkter i augusti, tills dess njut av sol och regn. Och som vanligt vill jag avsluta med Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste!

Hälsar Gustaf

Ordföranden har ordet 16 maj 2022

Hej alla vårystra väganvändare!

Nu vet jag inte om ordet vårystra finns, mitt rättstavningsprogram har svårt att svälja det. Men jag tycker det täcker lite av den känslan som griper tag i en när björkarna börjar spricka upp och solen börjar värma på riktigt. Även om det blåser småspik nästa dag och temperaturen kryper tillfälligt ner igen. För löftesrikt är det! Hur vintern än varit så är det alltid fantastiskt att ta sig in i sommarhalvåret. Ja, som ni förstår så är jag inte pollenallergiker.

I min trädgård hände allt på en gång när det plötsligt blev varmt och det kom lite regn! Oj, vad det växte. Och då tänker jag naturligtvis på att häckar och träd växer snabbt överallt och det är fint, men kan vålla lite problem med sikt och framkomlighet. Så nu förstör jag glädjen något genom att påminna er om att se till att häckar i korsningar inte är högre än 80 cm och att träden inte hänger ut över vägen och gör det svårt för de som måste ta sig fram med större fordon, t ex våra vänner från Renhållningen som ibland har det stökigt att ta sig fram med sopbilen. Jag ber er alla, ta ert ansvar för er del av vägområdet så underlättar det för alla andra.

Och, ta gärna också en titt på dikena utmed era tomter, behövs det rensas, eller tas om hand på annat sätt? Hör av er till oss om det är större saker än vad ni själva kan klara av med en räfsa eller dylikt!

En händelse på våra vägar som normalt hör sommaren till är asfaltering. På grund av tillgänglighet från asfaltläggarnas sida så kom det arbetet väldigt tidigt i år. Så snabbt att vi inte riktigt hann förbereda oss. Men de flesta som vi stoppade från att åka rakt in i färsk asfalt var inte irriterade utan sa faktiskt tack när vi hänvisade dem till en omväg och därmed risk att inte hinna med båten kl 8 på morgonen. Och det var trevligt, för vi kunde ju faktiskt ha gjort mer för att informera om vi bara hunnit. Det blir förmodligen en omgång till senare i sommar, men nu har en del viktiga delar ändå gjorts klara, som t ex korsningen vid vårdcentralen som varit ett problem länge. Ni får gärna höra av er om ni ser delar av vägnätet som skull behöva ett nytt lager asfalt.

Ett problem som vi nu ska försöka lösa är kanterna på asfalten. Ju mer vi asfalterar, desto högre blir kanterna naturligtvis och på en del ställen har vi kanske nått vägs ände, om skämtet tillåts. Nästa gång kanske vi måste ta bort gammal asfalt, vilket komplicerar och fördyrar. På andra ställen bör vi nog fylla upp kanterna med fint grus för att undvika att vi snubblar eller kör omkull med våra cyklar. Även här får ni gärna komma med tips om särskilt problematiska ställen!

Så här års brukar vi arbeta med att skicka ut fakturor för vägavgiften vid midsommartid. I två år har vi gjort det senare för vi skjutit upp årsstämman, men i år skjuter vi upp det till slutet av juli för att ge oss alla tid att registrera oss för att få fakturan på mejl. Det kommer att förenkla hanteringen mycket och kapa kostnaderna för utskicket. Naturligtvis kommer vi att skicka ut på vanligt sätt med brev till alla som inte anmäler sin e-postadress på vår speciella adress för detta, men ni som vill kontakta

medlem@styrsovag.se

Till den adressen kan du, om du nu vill, skicka ditt (eller dina) fastighetsnummer och din e-postadress med det snaraste så vi kan komma igång! Vi skapar sedan en adress per fastighet, så om du har fler än en så får du också fler mejl! Hoppas det ska vara lätt att förstå för alla! Och vi tackar på förhand för detta stöd i arbetet!

Ha nu en fin maj månad, njut av det fina vi har på Styrsö! Vi hörs igen i juni!

Och, hör ni, glöm inte: Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste!

Hälsar Gustaf

Ordföranden har ordet 7 april 2022

Hej igen bästa medlemmar och även andra väganvändare!

Nu har aprilvädret nått oss, ena dagen solen, andra dagen regn eller också båda delarna samma dag, som idag. Kylan hänger i, ett tag trodde vi väl att sommaren nästan var här och nu så undrar vi om vintern tänkte komma tillbaka, eftersom det snöade igår. Men vi hoppas ju ändå att kylan ska släppa snart, både över Styrsö i en överförd bemärkelse, i världen, där plötsligt iskalla vindar har drivit in från öster. Det är svårt att släppa tankarna på det som händer just nu, inte bara i Ukraina men också över hela världen med krig, hungersnöd och häftiga väderstörningar i form av skyfall eller torka, eller annat elände.

Sådan stunder får man glädja sig åt att vägföreningen har haft sin årsstämma och att hela styrelsen sitter kvar och dessutom fick ansvarsfrihet, vilket inte alla organisationer lyckas med, ja, ni vet vad jag tänker på! Men de 38 deltagarna i vår årsstämma var ganska nöjda med vad som gjorts under gångna året, och även att resurserna inte bara räckte utan att det skapats en litet överskott som kan komma till nytta under detta år.

Styrelsen framförde också, och fick godkänt, ett förslag om ändring i stadgarna som gör det möjligt att skicka kallelser och vägavgiftsfakturor via e-post, något som inte varit tillåtet enligt våra ganska gamla stadgar. Men nu, med att enhälligt stämmobeslut kan vi alltså göra det. Av den anledningen har vi skapat en särskild e-postadress till vägföreningen som är “medlem@styrsovag.se”. Dit vill vi nu att alla som vill ha korrespondens via e-post i stället för vanlig snigelpost anmäler sig. Alla fastigheter kommer alltså att vara kopplade till respektive ägares e-postadress, vilket gör allt lättare för både föreningens styrelse och för er själva.

Skicka alltså ditt (eller dina) fastighetsnummer och din e-postadress till medlem@styrsovag.se med det snaraste så vi kan komma igång! Vi tackar på förhand!

Sedan kommer alltså både kallelser och fakturor till din mejlbox, med ett fastighetsnummer som identifikation. Det betyder alltså att om du har fler än en fastighet så får du också flera mejl från oss, det blir ingen sammanslagning per ägare som förut. Detta är för att vi ska kunna fakturera automatiskt efter fastighetsnummer och också följa upp betalningarna via detsamma. För vi fick också godkänt av stämman att börja diskutera en möjlighet att skaffa en effektiv digital bokföring och fakturering, nu när vi har möjlighet att skicka via e-post. En stor arbetsbörda för att printa och skicka ut både kallelser och fakturor kan då lyftas bort från styrelsens axlar, en knapptryckning på en dator kan få allt att gå ut direkt och kostnadsfritt! Vi håller på att blir moderna!

Men, naturligtvis tänker vi inte tvinga på alla en digital service, de som inte vill ha kallelser och fakturor via nätet kommer att få både och via den vanliga metoden med kuvert och porto.
Övrigt styrelse- och underhållsarbete fortsätter som vanligt naturligtvis. Vi kommer även detta år att ta hand om vägar och diken, slåtter och asfaltering, vinterväghållning samt målning av streck och utfärdande av dispenser för alla som behöver det. Vi kommer att kontinuerligt att hålla er underrättade om vad som är planerat och vad som görs.

En rolig knorr på stämman var att efter en enskild motion om att sätta upp fler bänkar utefter våra vägar, så visade det sig att det faktiskt kan göras: Stigfinnarna lovar hjälpa till med praktiskt arbete, Fastighetsägarföreningen hjälper till med likvida medel och vägföreningen står för planering och identifiering av platser. På en del ställen kanske det behövs lånas lite privat tomtmark för att få rum, där hoppas vi att ni medlemmar kan vara generösa och påhittiga!

Ha nu en fin påsk och en god vår! Och glöm inte: Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste! Och skicka snarast er mejladress till oss för en bättre medlemsservice!

Hälsar Gustaf

Ordföranden har ordet 18 februari 2022

Hej på er allihop!

Normalt så är ju februari en förfärligt trist månad. Februari och november är mina riktiga hatmånader (får man ha sådana?)! De är ju så mörka och trista båda två. Inte ens det faktum att det blir ljusare i februari kan rädda den månaden i mitt sinne, för det går ju så sakta!

Men i år, då det blåser och regnar och är tristare väder än vanligt, då tycker jag att februari är ganska bra trots allt. Och det har naturligtvis att göra med att restriktionerna har lyfts. Smittspridningen lär vara större än någonsin men med för det mesta lugnare resultat, mest lite förkylningssymptom och sådana har vi ju jämt i februari. Alla drog väl en suck av lättnad den 9 februari men nu gäller det att veta hur man vänder tillbaka till sina gamla vanor. Eller har vi nya vanor som vill ha kvar? Det ska bli lite spännande att se hur vi kommer att hantera våra nygamla liv.

En sak som vi med glädje noterar är att vi nu utan tvekan kan kalla till årsstämma i vägföreningen. Den kommer att hållas den 26 mars klockan 11-13 i Styrsö BKs lokaler. Kallelse med alla nödvändiga dokument kommer att skickas ut till alla medlemmar i början av mars, men notera gärna detta datum i era almanackor redan nu.

När jag säger så, då tror ni säkert att det ska bli ett extra spännande möte! Nja, vi har ju inte så mycket spännande att bjuda på, men det är ju en möjlighet att träffas och dryfta de saker som ligger många varmt om hjärtat, våra vägar, vår trafik, vår trafikkultur. Vi fick in en motion från en medlem detta år. I alla fall mer än förra året. Men styrelsen har i år en del som vi vill diskutera med er, kanske framför allt behov av underhåll, där vi gärna tar emot förslag till åtgärder, men också en del administrativa frågor och förslag till ändringar.

Vi lägger ner en väldig massa pengar på att skicka ut både kallelser och fakturor. Och det tar också mycket tid att administrera dessa utskick. För att inte tala om den tid som måste läggas ner på att följa upp inbetalningarna som i många fall inte blir så snabbt gjorda som vi begärt och ibland näst intill aldrig, om man säger så. Vi kommer alltså att presentera förslag till ändringar i våra stadgar för att möjliggöra utskick av både kallelser och betalningar via mejl. För att få igenom det måste vi få minst två tredjedelar av medlemmarna som röstar, antingen genom att vara med på mötet eller genom fullmakt, att godkänna förslagen. Så när kallelsen med bilagda förslag når er så kan ni redan då börja fundera på om ni stödjer eller förkastar det.

Vi kommer också att föreslå att del av den ekonomiska hanteringen, inklusive fakturering, läggs ut på en redovisningsbyrå eller liknande. Hur det kan göras är inte riktigt klart för oss än, men det ser ut som något sådant inte skulle vara mycket kostsammare än våra hittillsvarande rutiner och utskick. Och lätta bördan för styrelsen, vilket möjliggör mer produktivt arbete för oss.

Håll alltså utkik i er brevlåda om ni är medlem i SVF. Och boka 26 mars!

Och nu, då allt går tillbaka till det som vi kallade normalt, fundera på om det finns saker som vi kanske skulle se till att vi inte tar med oss från den gångna perioden. Fundera på om det finns möjligheter att minska trafiken på våra vägar, inte i antal personer utan i antal fordon. Fundera på om det inte vore bättre att låta barnen, i mån av möjlighet, att cykla till skolan, istället för att skjutsa dem. Fundera på om det inte vore bättre för er egen hälsa om ni promenerade eller cyklade mer, istället för att ta golfbilen. Fundera på vad ni kan göra för att värna om både klimat och hälsa!

Så jag vill som vanligt påminna om: Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste!

Och ha en fin vår!

Gustaf

Ordföranden har ordet 21 januari 2022

God fortsättning på det nya året alla väganvändare!

Med god fortsättning menar jag att det bör bli bättre! Ingen kan väl säga att året började så fantastiskt med en sådan skjuts på corona-eländet. Själv tillbringade jag tiden mellan julhelgen och fram till efter nyåret med att vara sjuk och internerad p g a Omikron, som inte verkar ta hänsyn varken till vaccinationer eller något annat. Så gräsligt sjuk blev jag ju inte, vilket jag tror jag har gemensamt med de flesta andra drabbade som vaccinerats, och det känns bra att ha gått igenom det och i bästa fall blivit lite mer motståndskraftig. Men rent generellt, visst vore det bra om år 2022 blev lite bättre, det med?

Sedan vi hördes senast, vilket var i slutet av november, så har vintern kommit och även gått verkar det som. Några dagar var det riktigt ymnigt med snö till barnens stora glädje och till våra plogförares plåga, det blev inte mycket sömn för dem på ett tag! Vi som i stort sett var insnöade och sov ganska gott tänkte med tacksamhet på de som tar hand om oss när vädret slår om.

Så det testet visade att vår beredskap fungerade och de som samtidigt också åkte in till staden kunde konstatera att vi hade mycket bättre snöröjning på Styrsö än vad staden kunde erbjuda. Det känns bra. Men det fanns några som inte var helt nöjda och de var de som bor utmed de få vägstumpar som inte ingår i vägföreningens åtagande. Det kan tyckas underligt men det är några ställen som inte ingår och där kan vi inte heller ordna med snöröjning, föreningen får inte ägna sig åt sådant som inte hör till föreningens införlivade vägområden och uppgifter. Det är samma sak med gångvägar, de är ju inte heller med i föreningen och måste tas om hand av de enskilda fastighetsägarna, även om de är beroende av gångvägarna för att nå sina fastigheter. Det enda undantaget vi har från detta på ön är 5:ans Backe, eller Sigrid Engströms Backe, som den egentligen heter, där vi har åtagit oss vinterväghållning genom ett särskilt kontrakt med fastighetskontoret. Bara så ni vet!

Och låt mig också påminna om att vägbelysningen inte ingår i vägföreningens åtagande eller skyldighet. Vägbelysningen är helt och hållet kommunens huvudvärk även om den ligger inom våra vägområden!

Nu är det då ett nytt verksamhetsår för vägföreningen och vi hoppas att hälsoläget förbättras så vi kan hålla vår årsstämma på den tid som det stipuleras i våra stadgar. Så vi har tills vidare bestämt att hålla årsstämma den 26 mars klockan 11-13. Kallelse med alla bilagor som ska vara med kommer att sändas ut i början på mars, men lägg gärna in datumet i era kalender.

Det är också stipulerat i våra stadgar att motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Jag misstänker att det inte är något som ni funderar på dagligdags så ni påminns nu, vilket ju i och för sig är lite sent. Om det nu är så att ni kommer på något som ni vill motionera om så släng iväg det på ett mejl till oss så snart ni kan. Men skulle det komma lite efter månadsskiftet så lovar jag att vi kommer att ta lätt på vår bestämmelse och ta med din/er motion i alla fall! Öppenhet är ibland viktigare än paragrafer. Säger jag och förväntar mig en vass kommentar från våra revisorer!

Sedan vill jag gärna påminna om de vanliga sakerna: tänk på att kontrollera er belysning, det gäller för mopeder, golfbilar, cyklar och även gående även om vi vad det gäller den sista gruppen inte kräver annat än att ni reflekterar och syns. Det är påfallande många som inte har fungerande belysning, något ni inte skulle tillåtit er på er bil i stan, men tycker att det inte gör något på ön. Men det gör det, även en golfbil eller moped kan i värsta fall ställa till med stora skador och det är viktigt att vi syns på vägarna.

Sedan naturligtvis det som vi alltid vill påminna om: Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste! Låt år 2022 bli det året då vi tar omsorg för trafikkulturen lika väl som för klimatet!

Gustaf

 

Ordföranden har ordet 25 november 2021

Hej på er, både medlemmar och andra väganvändare,

Det var ett tag sedan vi hördes av och hösten har tagit ordentliga steg framåt. Men vädret har, trots en del häftiga regn, varit ganska gynnsamt, inte särskilt kallt, ingen isgata och ingen snö att ploga bort. Än så länge. En del påstår att vintern inte kommer att vara mesigt varm utan mer normal, alltså som förr. Hur de kan veta det är en gåta för oss vanliga människor, men det vore trevligt med en vit jul och mycket pulkaåkande för de yngre.

Lite snö utanför vägområdet har ju också fördelen att allt blir lite ljusare. Och det behövs, jag tycker själv att mörkret som rullar in i november och inte lämnar förrän i februari är det jobbigaste med vintern, om man inte sitter inomhus med tända ljus och en sprakande brasa. Dessutom finns det en aspekt med mörkret som är direkt farlig.

Dagens mode och mörker passar väldigt illa ihop. De flesta av oss verkar vara väldigt förtjusta i svarta kläder. Jag tycker själv att det är ett konstigt, lite deprimerande mode, varför virar vi in oss i svart, så att det t o m är svårt att se vem som är vem? Vill vi gömma oss i den mörka anonymiteten? Vart tog alla vågade färgsammansättningar och mönster vägen, de som lite definierade oss som individer och dessutom gav lite färgglädje i möten mellan människorna.

Ja, jag vet, ni tycker jag är för gammal för att förstå och det kan för all del vara sant. Men det jag egentligen vill säga här att mörka kläder och mörka nätter kräver åtgärder för att kunna leva ihop. För även om man inte vill sticka ut på vägarna, så bör man synas ordentligt i trafiken. Just, det, reflexer är det som behövs. Inte bara på barnen utan även på oss vuxna. Vi har här på Styrsö hyfsat bra vägbelysning, men ibland fallerar den och det tar tid att få den lagad, och ofta blir det mörka fickor där vi som går på vägarna i bästa fall bara blir skuggor. Så, på med reflexer, det stör inte de fina svarta jackorna med lite glans!

Sedan har vi ju problemet med cyklar och golfbilar som inte alltid är utrustade som de ska vara med fungerande lampor både fram och bak. Själv har jag svårt att få det att fungera på min gamla cykel så jag använder den inte när det mörkt. Då får jag gå istället. Med reflexer. Men kom ihåg att koll a lamporna på era bilar och cyklar, man ser många som kör utan eller med bara en lampa (på golfbilarna) som fungerar. Det är inte bara olagligt, det är faktiskt farligt också.

Nog om detta! Jag kanska också borde berätta vad vägföreningen gör när vi inte asfalterar och sånt. Just nu har vi satt igång en inventering av vägskyltningen, alla trasiga, böjda, kassa skyltar ska bytas ut och de som är kvar tvättas av så man ser vad det står. Det finns ju en del skyltar som har varit involverade i incidenter, där någon kört på stolpen eller skylten. Det normala här är då att man inte anmäler det skedda utan att man snabbt skyndar iväg från platsen och låter stolpen och skylten var som den är. Så bör man ju inte heller göra, som ni säkert alla håller med om, men så sker det. Så nu tar vi ett tag i det och gör iordning. Så, i fortsättningen, kör ni ner en skylt, meddela oss och tag ert ansvar, vi vill ju alla även skyltsystemet ska vara i ordning.

I övrigt kan vi meddela att alla cirka 800 fastighetsägare har betalt sin avgift i tid utom 66 stycken, vars namn vi inte lägger ut här, som kommer att få en påminnelse från oss. I stort är dock vår ekonomi god men om de som spådde en snörik vinter har rätt så blir det väldigt vackert och även förorsaka stora plogningskostnader. Men det är det värt, eller hur?

Med detta önskar jag er ett fint slut på året! Och som vanligt: Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste! Och kör inte på något eller någon!

Gustaf

 

Ordföranden har ordet 6 oktober 2021


Glad höst på er, väganvändare av olika slag,

Vi har lagt sommaren bakom oss men kan väl i alla fall säga att den var ganska hyfsad. Med den nuvarande utvecklingen kunde den ju varit stekhet eller plaskvåt, men den var oss nådig och blev ganska alldaglig. Bra det, när man kunde läsa om bränder i många länder, översvämningar i andra delar av världen. Det kanske drabbar oss senare i år eller nästa år, allt vi väl vet är att det just nu går ganska så mycket åt fel håll.

Vägföreningen går desto bättre, vi kunde i vår presentation av finanserna på årsstämman som äntligen kunde hållas 6 månader för sent, konstatera att, trots att vi asfalterade mycket det senaste året, så är vår ekonomi mycket god. Vi enades på stämman att i fortsättningen behålla en halv miljon som buffert varje år för extrema behov. Kanske inte så väldigt mycket pengar om man slår ut det på alla ca 850 fastigheterna som bygger föreningen, lite mindre än 600 kr per fastighet, men bra att ha om något särskilt händer. De senaste åren har ju bjudit på väldigt lite snö så där har vi istället plogat upp en hög av pengar, men den kan ju försvinna lika fort om vi får en kall och snörik vinter detta år, även om det känns mindre troligt.

Vi har i alla fall monetära muskler nu för att börja måla lite linjer i våra vägar, denna gång med mer beständig teknik än för ett par år sedan, linjer som snart hade raderats av snöplogarna och trafiken i övrigt. Utom hajtänderna i några korsningar, för de gjordes med den dyrare tekniken där man bränner in färgen. Nu får vi inte måla hajtänder mer, för vi kan inte ta beslut om väjningsplikt enligt trafikförordningen. Istället ska vi måla tjocka streckade linjer i sådana korsningar där vi vill varna särskilt. Sedan målar vi linjer också i särskilt svåra kurvor, mm, mest alltså för att varna för genande i kurvor eller i korsningar. Vi börjar snart runt Brattenområdet och byn så följer fortsättning så småningom om vi ser att det fungerar så det är tänkt.

I övrigt så uppstod det, som vanligt, en diskussion på stämman om golfbilar. Vi har väl alla noterat att det bara blir fler. Golfbilen är ju bra när det regnar eller man har en passagerare eller last, men annars så är ju verkligen inte Styrsö större än man klarar sig med att gå eller cykla till det mesta. Jag vet inte hur ni alla känner, men jag känner ett behov varje dag av att röra mig, ta en promenad, eller cykla till båten, eller göra något för att inte stelna till. Det gäller ju i vårt nuvarande samhälle att hitta möjligheter för kroppsrörelser. Särskilt har väl det gällt alla de som corona-arbetat hemmavid istället för att ta sig till jobbet. Den möjligheten hade ju många som just inte har ett rörligt arbete utan mest sitter och arbetar, men det gynnande ju inte precis folkhälsan ur motionssynpunkt. Så, ett gott råd, om du kan, ställ golfbilen mer än du gjort hittills och rör på dig istället! Då kan vi mötas på vägen på det gamla sättet, stanna upp och språka lite också! Ja, jag vet att jag är tjatig, men det skulle vara bra för er och, vilket är en viktig anledning för mig, bra för vägarna. De tål att köra på men också de mår bättre av belastas av människofötter i stället för mängder av metalltyngda gummidäck!

Ni har, alla som ska det, fått era inbetalningskort för vägavgiften. Det är lika skönt varje år när man kan lämna in kassarna med kuvert på Konsum för vidare befordran. Vi hoppas att årsavgiften känns meningsfull och inte betungande, den ger oss alla ett vägnät 365 dagar om året. Betala gärna inom en månad, så slipper vi påminna, eller ännu värre, koppla in myndigheterna, i form av Kronofogden, för att få in betalningen. Och glöm inte att uppge fastighetsnummer på betalningen så blir det lättare för vår kassör Rosita att följa upp!

Med detta önskar jag er en fin höst! Och som vanligt: Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste!

Gustaf

 

Ordföranden har ordet 15 augusti 2021

Hej igen, vägvandrare, cyklister, m fl,


Det är nu mitten av augusti och vädret har sannerligen ändrats sig, nu till vanligt svenskt sommarväder. Det är bara att vara tacksam att vi inte i högre grad har utsatts för klimatförändringens stora eländen. Varje dag kan man från hela världen ta del av hetta, bränder, översvämningar och nu sist en ordentlig jordbävning. På Haiti, som om de inte hade tillräckligt med omvälvande saker som drabbar dem! Men vi är förskonade, inte ens den lite tropiska hettan för ett tag sedan var särskilt uppskakande, även vi inser att det är också en följd av vår dåliga hantering av vårt klot!


Det är i alla fall gott att bo på Styrsö och veta att vi gör vad vi kan för att inte överkonsumera av allt som ställer till det. Vi kör mestadels elektriskt, vi har färre normala bilar än andra villaområden och vi kör färre mil med dem vi har på Saltholmen. Vi överkonsumerar i form av havsnära aktiviteter och just detta året, liksom förra, har vi i stor utsträckning hållit oss här på ön. Och vi har bjussat på lågbudgetsemesteraktiviteter (vilka härliga ord vi kan skapa oss på svenska!) för en stor mängd besökare. Det vi nu behöver i framtiden är eldrivna båtar, både för vårt pendlande som vår frakt. Och fler solceller på våra tak.


Min golfbil föll ihop i veckan. Den var nu 21 år gammal och förtjänade kanske vila, i alla fall så blev det alldeles för dyrt att reparera den. Så nu ska den återvinnas får man hoppas, i och med att den skrotas på det sätt som gäller. Köpa en ny golfbil är ruskigt dyrt, en begagnad ganska dyrt. Men jag har kommit till insikten att jag inte behöver en golfbil. Den som nu ställs av köpte vi för hustrun behövde den då hon började få svårt att ta sig fram annars. Nu behövs den inte mer så jag återgår till den klassiska flakmoppen. Fast nu med eldrift så klart. Det känns rätt just nu.


Som alla ni fastighetsägare har sett i brevlådan så har vägföreningens styrelse nu beslutat att årsstämman ska hållas den 4 september. Alldeles för sent men det har ju varit svårt under våren på grund av pandemin och sommaren har väl de flesta tillbringat på annat sätt än att fundera på vägföreningens göranden och låtanden. Årsstämman hålls, som vi redan föranstaltat om, 4 september kl 13-15 i Styrsö BK’s klubbstuga. Ni är alla välkomna, men vi tror inte att vi blir mer än ett 50-tal. Som ni ser på dagordningen (finns på vår hemsida) så är det inga särskilt kontroversiella ämnen som kommer upp. Men om ni själva har saker som ni vill diskutera för fortsatt hantering under året så är ni hjärtans välkomna att ta upp det till diskussion på stämman!


Som jag nämnde i mitt förra inlägg så var vi inte helt nöjda med häckklippningen på många av era fastighetsgränser men det blev lite bättre i slutet av juni. Det var väl en del som sparade denna viktiga syssla till semestern. Jag vill gärna be er att inte göra det, klippta häckar i korsningarna är en ytterst viktig säkerhetsdetalj och ska inte vänta på att ni får tid, det ska göras när det växt upp över 80 cm’s höjd inom 10 m från korsningen. Ni som nu får lite dåligt samvete över detta, det ordnar sig bara ni bättrar er! Vi var heller inte så nöjda med slåttern och planerar nu att göra det en gång till nu i augusti och se till att det nästa år blir bättre och att den då också inkluderar rensing av sly.


REV, Riksförbundet Enskilda Vägar, påminde häromdagen oss om viktig bestämmelse som många bryter mot. De visade en bild av en korsning där en tomtägare har byggt en fin mur för att gränsa v sin tomt mot vägen men muren ligger inom vägområdet, vilket klart framgår av bilden. REV påminner oss alla då om att “fastighetsägare får inte utan vägföreningens tillåtelse att placera något permanent inom vägområdet”. Så är det! Det gäller murar, stenar, häckar, mm, mm. Tänk på det, kolla er tomtgräns och flytta sådant som inte ska vara där! Vi tackar på förhand!


Nu inget mer tjat! Vi syns, en del av oss i alla fall, på stämman 4 september. Fram till dess, och efteråt, gå och cykla när ni kan, kör när ni måste, det är bra för oss alla, bra för trafiken, bra för er hälsa och bra för klimatet!


/Gustaf

Ordföranden har ordet 28 juni 2021

Hej alla väganvändare!
Sist jag skrev så konstaterade jag att våren hade kommit och nu är det plötsligt mitt i sommaren! Ibland går tiden väldigt fort och är det inte värst just mellan påsk och midsommar? Varje år! Det är en tid som innehåller så mycket, varje dag noterar men förändringar i naturen med stort välbehag för det blir ju ljusare och varmare och snart är semestern här, och, ja ni vet själva, man lever upp och tiden rusar!

Och så plötsligt är det någon som noterar att “nu har det vänt, nu blir det mörkare för varje dag”. Men då inser man ju ändå att vi har i stort sett 2,5 månader sommar kvar och visst har de mörka kvällarna i augusti också sin tjusning. Så, man kan inte vara ledsen bara för man passerat 21 juni utan vara glad för den sommar vi har.

Gräsmattan hemma växte med en otrolig hastighet ett tag, man hann ju knappt klippa så var det dags igen. Och samma sak blev väldigt märkbar utefter våra vägar, inte bara gräset på vägkanterna växte rejält, ute också alla träd och häckar. Vi på Styrsö får ofta klagomål på att vi är så dåliga att hålla efter träd och häckar, det sägs att Donsö är så mycket bättre på det. Jag vet inte om det är sant, men jag har noterat att innan midsommar så är det inte någon högre aktivitet med häcksaxen och vi blev tvungna att påminna lite här och där. Så blir det oftast bättre efter midsommar men även så, så vill jag på allvar understryka hur viktigt det är att vi håller efter häckar och träd. Särskilt i korsningar så gäller att 10 meter från korsningen får häckarna inte vara mer än 80 cm höga (eller minst så låga). Många verkar inte veta hur lågt det är. Man får ibland se att de står prunkande och meterhöga, era vackra häckar. Men de är en trafikfara och vi vill inte se någon påkörd för att sikten var dålig. Vi vill inte se någon påkörd alls, för den delen, så kör försiktigt också.

För att tjata vidare om häckar så är det en del häckar som planterats i tomtgränsen, vilket gör att de, när de är som vackrast, växer in över vägområdet och gör det smalare. Vi har inte mycket att ta på där som ni vet, så om ni någon gång kommer på tanken att plantera en ny häck, gör det då ordentligt inne på er tomtmark!

Nog om det! Vi i vägföreningen ägnar oss också åt att försöka laga vägarna, ibland t o m gräva upp dem för de har sådana problem, vilket ni kanske sett utefter kajen vid Båtebacken. Där började ju underbyggnaden rinna ut i havet men nu hoppas vi att det blir bättre. Vi ska så småningom påbörja årets asfalteringsarbeten, en del olika sträckor men inte så mycket som förra året. Men bl a ska vi ta hand om Brattenvägen mellan Bravik och Vårdcentralen. Det kommer att bli ett elände, fast kort hoppas vi, för där blir vi tvungna att stänga av vägen en dag eller så för att kunna få det gjort. Det är vår mest trafikerade väg på Styrsö så det blir inte så roligt. Vi ska varna er i god tid men för säkerhets skull ber vi om ursäkt redan i förhand för de problem som det kommer att leda till.

Vi ska också inventera dikesbrunnar och tvätta gatuskyltar men det kommer ni kanske inte att få obehag av. Och sedan ska vi ställa till med årsstämma, nu när både smittorisken minskar och restriktionerna lättar. Preliminärt datum för stämman är den fjärde september i Styrsö BK’s lokaler. Vi återkommer med kallelser i alla brevlådor. Hoppas vi kan mötas fler än förra året!

Med detta vill jag önska er en ytterst angenäm sommar och semester i den mån ni har det! Och som vanligt vill jag påminna om att gå och cykla när ni kan, kör när ni måste, det är bra för trafiken, bra för er hälsa och bra för klimatet!

/Gustaf

Ordföranden har ordet 30 april 2021

Hej alla, medlemmar och andra väganvändare!

Nu är våren här. Även om den inte bjuder på särskilt höga temperaturer så är solen vänligt nog framme ganska mycket och värmer inte bara kroppen utan också själen. Vintern var lång, förvåren också, men nu kan vi slänga av oss våra ytterkläder någon stund då och då, och nu kan vi börja  få båtarna i sjön och trädgårdarna i ordning! Och den senaste pandemivågen ser ut att vända, en del av oss har fåt sin första vaccinering, och vi börjar hoppas på att livet återgår till det nya normala, hur det nu kommer att se ut.

Så långt är det bra. På trafikfronten på Styrsö är det mindre bra. Vi har ju fått asfalterat och sopat och iordninggjort allt det som vi just nu behöver och allt annat är under planering, så det är inte där problemet ligger. Det ligger nog mest hos oss själva. Kanske det är våryran som delvis får oss att plötsligt bli än slarvigare i trafiken, kanske är det en känsla av att här på Styrsö, här gör vi som vi vill. Jag tror att ni förstår vad jag menar, vår trafikkultur har tagit en vändning åt alldeles fel håll. Det tycks som fler och fler följer färre och färre regler. Nej, vi har ingen statistik som vi kan peka på, men ni är nog alla medvetna om att det slarvas ganska mycket på vägarna.

Här gör vi som vi vill, verkar det alltså som vi tänker lite till mans. Men tänk då på att de regler som vi har vad gäller trafiken, vilka fordon vi får ha, vilka hastigheten som gäller, ja, det mesta på vägen, har vi tagit gemensamma beslut om i den förening som ni alla som äger en fastighet på Styrsö är medlemmar i. Vad vi vill är alltså inte som den enskilde vill, det bör vara det vi kommit överens om.

Det verkar som inte alla är medvetna om vilka fordon som får framföras här utan speciella tillstånd. Biltrafik är förbjuden som grundregel, det vet väl de flesta om. Ändå ser man bilar som framförs på ön som inte har dispens för detta. Det kan vara hantverkare som har ett arbete att utföra och en del kollar inte bestämmelserna. Men det åligger då den som anlitar hantverkaren att informera om bestämmelsen att man måste söka  dispens (om det inte gäller en besök som är kortare än 24 timmar) och sedan också kontrollera att de har dispens. Det finns exempel på hantverksbilar som är här på Styrsö i månader utan att följa reglerna och så behöver det inte vara och så ska det inte vara!

Vi har två olika dispenser för fordon, antingen en årsdispens för de som har sitt företag eller syssla på Styrsö och behöver bil för arbetets utförande på heltid. Sådan dispens gäller endast för körning i tjänsten, inte för privat användning. Sedan har vi dispens för de som tillfälligt kommer för en arbetsinsats, den gäller för den tid som behövs för uppgiften och endast för användning i tjänsten. Och där är det alltså viktigt att den som anlitar de som behöver ta med sig bilen hjälper till att informera. Alla medlemmar i föreningen har ju lika mycket ansvar för att detta ska fungera.

Utöver dessa fordon med dispenser, så får inga bilar och fordon köra på Styrsös vägar, med undantag för de fordon som har dispens på andra öar i skärgården, i vårt fall framför allt de från Donsö, eftersom vi har direktförbindelse mellan oss. Dispensen ska alltid vara med och synlig, så man kan enkelt se var de kommer ifrån.

Sedan tillåts ju mopeder av båda klasserna, då även lastmoppar, de fordon som vi är kända för. Fyrhjuliga mopeder med bensinmotor är inte tillåtna, bara om de har eldrift. Sådana mopedbilar, samt s k golfbilar, som egentligen är registrerade som “arbetsredskap klass 2”, får vi, som alla väl vet, använda. Dock bör de hålla sig inom de måttgränser som föreningen bestämt, nämligen 1,3 x 2,8 m och ska endast ta två personer, förare plus en passagerare. Detta sista är dock något som av naturliga skäl efterlevs med stor töjmån. 

Övriga fordon som inte är tillåtna är motorcyklar (även “golfbilar som är registrerade som motorcyklar) och s k fyrhjulingar. De finns tre stycken som har dispens på ön, som fungerar som arbetsredskap.

Utöver dessa regler så gäller också att alla fordon, med undantag för mopeder klass II, skall vara registrerade, och ha en nummerskylt om sådan tilldelats, samt även ha trafikförsäkring (det sista gäller även moped klass II). Detta är allmän lag i Sverige och den ska vi också följa.

Att hastigheten är begränsad till 30 km/t behöver jag väl inte nämna, men det betyder inte att vi ska köra så fort, hastigheten skall hela tiden anpassas till andra trafikslag och hänsyn skall tas inte bara till andra fordon utan också till cyklar och gångtrafikanter, vilket jag ju alltid understrukit i mina bloggar.

Låt oss alla, alla medlemmar och gärna andra trafikanter, hjälpas åt att se till att vi följer de enkla regler vi har. Låt oss se till att våra gemensamma trafikregler blir något vi respekterar så gott det går. För vår gemensamma framtid på våra gemensamma vägar!

Och gå och cykla när du kan, kör när du måste är fortfarande en god uppmaning, det är bra för trafiken, bra för din hälsa och bra för klimatet!

/Gustaf

 

Ordföranden har ordet 31 mars 2021

Hej allihop,

Så var det dags igen att vi hör av oss till medlemmarna och andra intresserade. Det är ju inte alla som bor på Styrsö och som använder våra vägar som är medlemmar. Vi brukar ju skämtsamt skryta med att vi är Styrsös största förening eftersom alla fastighetsägare är medlemmar av tvång, eller, snyggare uttryckt, som en följd av att alla fastigheter är anslutna till samfälligheten som vägföreningen förvaltar. Men det finns ju andra som bor här, de som hyr sin bostad eller som är inneboende. Dem vill vi gärna också vända oss till för de är lika viktiga när man ser till vägarnas användning som de som äger fastigheter. Och sedan finns ju de gästande väganvändarna, de är lite svårare att nå naturligtvis, där får man mer förlita sig på skyltar och andra media. En del är ju här mest varenda dag, till exempel de som pendlar in och arbetar på Styrsö. Andra kommer kanske hit en gång i sitt liv. Vad det gäller sådana tillfälliga gäster så är vi glada om de ser skylten som uppmanar till att gå på vänster sida!

Vägföreningen hade nyss ett styrelsemöte. Vi inser ju att, eftersom vi har skjutit upp vår stämma till framåt början på sommaren, om det ens räcker som smittspridningen tydligen ökar just nu, så kan vi inte vänta på stämmobeslut för att börja hantera de skötselfrågor som vi tycker är viktigast detta år. Så därför är det av vikt att få ut våra planer på andra sätt, varav denna blogg är ett av sätten. Vi asfalterade ju ganska mycket förra året efter att ha väntat länge på att elarbetena skulle klaras av, så under innevarande år kommer asfaltering inte vara det största underhållsarbetet, även om det blir en del sådant också. Istället vill vi i år inrikta oss på vägarnas sidor. Vi gör först en inventering av behovet av rensning av diken och dikesbrunnar, liksom även behov av nya dagvattenbrunnar, mm. När väl inventeringen är gjord så kan vi lägga upp en åtgärdsplan som genomförs under året.

Vi vill också måla en del på vägarna för att varna för svåra kurvor och korsningar. Våra linjer kommer att vara informerande och varnande, inte heldragna som innebär förbud, eller hajtänder som bär med sig lagrum och ansvar, utan streckade linjer för allas hjälp. Vi kommer snart att lägga upp information om var och hur vi tänkt måla, så ni kan ta del av våra tankar och eventuellt komma med synpunkter!

Förutom att vi kommer att tvätta vägnamnskyltar som är i behov av det, så är det närmaste att börja sopa av vägarna allt grus och flis som vinterväghållningen har använt sig av. Det är ett av de finaste vårtecken jag vet, en sopmaskin som sakta tar sig fram på den solvarma asfalten och gör vägmiljön ren och fräsch. För en väghållare finare än vitsippor i backen!

Ni fastighetsägare har också ert ansvar, det är återigen dags att kontrollera att era häckar inte är högre än 80 cm över vägbanan vid korsningar och gärna också i kurvor med skymd sikt. Vi vet ju alla att det behövs och att det är ganska nervöst när man inte ser vad som finns bakom kröken, så även om ni är väldigt förtjusta i era häckar så se till att de är laglydiga! Och glöm inte bort träd som hänger ut över vägen. 4,6 meters fritt utrymme över körbanan ska det vara och där har vi en del klagomål från bl a sopbilen som vi inte gärna vill ha en gång till! Vi lägger ut gällande riktlinjer för häckar och träd på vår hemsida!

Och till alla på våra vägar vill jag gärna säga igen: vägarna tillhör inget trafikslag, de tillhör alla. Kör , cykla, promenera med varsamhet, hänsyn och omtanke om alla andra. Så kan vi le mot varandra och säga “hej”, som vi ju gör här.

Gå eller cykla när du kan, kör bara när du måste!

En Glad Påsk trots alla restriktioner önskar vi er alla!

/Gustaf

 

Ordföranden har ordet 1 mars 2021

Hej alla medlemmar och andra som väganvändare,

Idag lyser solen på oss, vägarna är torra och rena (ganska) och snödropparna har kommit! Visst är det skönt, även om det är väldigt tidigt och det är inte alltid goda nyheter. För om det nu är mer än en normal temperaturvariation och ett utslag av klimatförändringen, som är alla tyvärr bidragit till, då kan man ju inte helhjärtat njuta. Men när solen värmer våra näsor så gör vi nog det lite till mans ändå. Och börjar tänka på trädgårdar och båtar som nu snart behöver sin tid av vård och omsorg.

Normalt, när vi i styrelsen kommit så här långt på året så är det framförallt vägföreningens årsstämma som upptar våra tankar. Men den 17 januari så fick vi i Sverige en förordning som sa att större sällskap än 8 personer inte fick samlas under förutsättning att lokal förhyres. Då finns det enligt vårt samarbetsorgan REV, Riksförbundet för Enskilda Vägar, endast två möjligheter, antingen att man skjuter upp stämman, eller att man kalla till stämma med fullmakter, d v s några få har fullmakter för andra medlemmar. Digital stämma är inte möjligt enligt stadgarna. Dessa går att ändra så man kan ha digitala stämmor men då måste man ju först mötas och ta beslut om det, så det går inte i alla fall.

Möte med fullmakter är i vårt fall inte möjligt, i våra stadgar sägs det att man endast kan ha en fullmakt per medlem. Den varianten kan nog passa bättre i mindre vägföreningar. Att skjuta upp stämman är alltså vårt alternativ. Egentligen tänkte vi att pandemin, som ju höll på att vända ett tag, skulle gå fort åt rätt håll och då kunde vi kalla till stämma i slutet av mars, som vi egentligen skall enligt stadgarna. Och om det vände till det värre så kunde vi skjuta upp stämman till senare, som vi gjorde förra året. Men med tanke på att restriktionerna just idag, den 1 mars, blir ytterligare begränsande på olika plan, så inser vi nu att det vore mindre klokt och praktiskt att kalla till stämma nu. Vi gör istället så att vi avvaktar och hoppas kunna skicka ut en kallelse i maj eller något sådant.

Vi har en god ekonomi, vi har inget behov av kassaförstärkning före sommaren, vi föreslår inga ändringar i styrelsen, vi har inte fått in några motioner från medlemmarna, inga uppseendeväckande frågor lyfts heller av styrelsen, så det går nog alldeles utmärkt att vänta till vi kan träffas några fler än 8, ja helst fler än 50 deltagare, som var gränsen när vi äntligen hade stämman i höstas.

Med vår i luften så tror man ju nästan på att det inte kommer mer snö denna säsong. Om det stämmer vet vi inte men så småningom är det dags att sopa vägarna fria från flis. Vi kommer också att i år ta ett tag med våra diken som ibland är igenfyllda och igen vuxna och inte alltid fyller den funktion som de ska göra. Och så vill vi att ni alla kollar och beskär era häckar och träd så de inte stör sikt och utrymme!

Vi kommer också att försöka fortsätta våra kampanjer för ett bättre trafikklimat, ett lugnare tempo. Vi är ju helt medvetna om att antalet fordon växer i takt med att vi får råd att skaffa dem, liksom att storleken på fordonen fortsätter att öka genom att antalet flakmoppar, vårt gamla signum, minskar till förmån för golfbilar.

Ni som funderar på att köpa golfbil, alternativt en mopedbil, tänk på att hålla er inom våra riktlinjer för storleken som finns på vår hemsida. Det finns för många som tycker att reglerna som vi kommit överens om inte gäller för just dem och köper breda, och t o m fyrsitsiga golfbilar och annat som inte får finnas utan dispens här. Och följ våra gemensamma regler och även regeln att vägarna är allas, inte bara bilarnas, och att vi delar på utrymmet med en stor portion hänsyn mot och omsorg om medtrafikanterna.

Och kom ihåg vårt motto: Gå eller cykla när du kan, kör bara när du måste!

Ha det gott i vårsolen! /Gustaf

Ordföranden har ordet 14 januari 2021

Hej alla medlemmar och ni andra som använder våra vägar,


Ett gott nytt år önskar jag er alla. Det kan väl inte bli sämre än det som nyss var. Pandemin har verkligen förändrat våra liv och vår livsmiljö på ett sätt som vi inte trodde var möjligt. Samtidigt är åtminstone jag så trött på allt som skrivs och tycks och debatteras om just Covid-19 med alla sina mutationer, så jag helst vill prata om annat. Men jag vet, liksom ni alla, att vi kommer inte undan genom att tiga och blunda. Men vi kan ju försöka att tala om annat som är viktigt också.

För vägföreningen är vägarna och trafikmiljön viktig så jag skall hålla mig till dessa så gott det går. Jag har inte hört av mig sedan andra delen av oktober. Då berättade jag om den försenade årsstämman och de förändringar som vi gjort. Dock var de av ganska ringa slag, vår kassör Ingvar lämnade oss och vi fick en formellt ny medlem, Karl-Johan, som redan varit med oss under hela året. Och eftersom vi fick alla beslut i ordning på stämman så kunde vi i början av november till slut skicka ut fakturorna för vägavgiften och de flesta av er som skulle betala har också gjort det i rätt tid, tack så mycket! Vi har dock en del som inte betalat, kanske just för att uppmaningen kom på en helt annan tidpunkt än normalt. Jag ber er alla kontrollera att ni betalt och vid behov göra det om ni inte betalt. Vi vill helst inte skicka en massa påminnelser och blanda in Kronofogden, något som vi ändå tvingas till i några fall varje år.


Jag hoppas att ni tycker att vägarna har fått den uppfräschning som de skulle, nu när asfalteringen äntligen blivit klar efter den tröstlöst långa tiden av schaktet i våra vägar för att lägga ner nytt kablage för elförsörjningen. Vi är själva i stort sett nöjda med den asfaltering som gjordes, trots att några små anmärkningar finns fortfarande att hantera. Vi var väl inte lika imponerade av Ellevios och deras underentreprenörers planering och arbete, men det är ju nu över så vi lägger det till handlingarna.


Och nu är det i alla fall ett nytt år och vi undrar ju om det ska bli möjligt att hålla en stämma inom mars månad som det står i våra stadgar att vi måste. Vi var tvungna att töja stadgarna mycket förra året och det ser ju ut som vi måste göra det i år också, trots allt. Men vi ska undersöka möjligheten att hålla en digital stämma. Där kan vi få råd från Riksföreningen Enskilda Vägar, REV, som är de som ger oss råd i många andra frågor. Det är ju inte helt enkelt med en digital stämma och det är många som inte kan vara med av rent tekniska orsaker, men det kanske är bättre än att skjuta upp den. Om det nu är möjligt överhuvudtaget enligt våra stadgar och riktlinjer som ju är skrivna långt före datorernas intåg.


Men innan vi bestämt det så följer vi normal gång, vilket betyder att vi tar emot förslag och motioner från medlemmarna fram till sista januari. Därefter hanterar vi förslagen, upprättar handlingarna för årsstämman, alltså årsberättelse, finansrapport och budget för 2021, mm, samt skickar ut kallelse till er alla. En kallelse som skall var hos er senast 14 dagar innan stämman. Vi har en del att göra med andra ord, förutom att se till att vägarna och deras användning får den uppmärksamhet som de behöver.


Och då får jag be er om hjälp med att anmäla sådant som inte fungerar, om plogning, saltning och sandning inte görs som det ska, om skador uppstått på vägarna, om det finns användare av vägarna som inte följer våra gemensamma riktlinjer och regler, mm, mm. Utan våra medlemmar är vi inte särskilt starka när det gäller att hålla kontroll på vägnätet, som ni väl förstår!


Sedan, till sist, det är fortfarande mörkt och det är ibland halt. Ta det försiktigt, använd belysning och reflexer, se till att fordonen och skodonen är i form för väderleken! Som numera vanligt överallt kan vi säga: visa hänsyn, håll avstånd. Så kommer vi igenom denna mörka period utan skador!


Ha det bra! Gå eller cykla när du kan, kör bara när du måste!

/ Gustaf

 

Ordföranden har ordet 22 oktober 2020

Hej alla medlemmar och ni andra som använder våra vägar,

Så var det höst. Jag har försöka att förneka denna förändring ett bra tag och jag ser fortfarande de som är ännu värre än jag och fortfarande går i shorts! När det är 5 grader varmt! Men vi vill ju inte egentligen klä oss obekvämt tjockt och erkänna att nu är det slut på sommarens lätthet. Men samtidigt är det mysigt att huka inomhus framför en brasa, om man nu har ett boende som tillåter det, tända levande ljus och så sakta börja fundera på julen.

En annan sak som värmde oss i vägföreningens styrelse var de tjugotal medlemmar som kom till vår uppskjutna årsstämma. Ett tag funderade vi på vad vi skulle göra om ingen kom. Stadgarna säger inte hur många vi måste vara för att genomföra stämman, men det hade ju varit trist att prata till enbart väggarna. Nu var ni där, tack för det, och vi tyckte att det blev ett bra möte. Först rusade vi igenom det vanliga med rapporter, budget och ansvarsfrihet och val av ny styrelse men sedan blev det lite mer diskussion kring frågor som trafikkultur, mm, där vi fick en del kloka råd att ta till oss i styrelsen. Mer om det under kommande verksamhetsår, även om mer än halva året redan har gått!

Om ni undrar så fick vi en liten förändring i styrelsen, vår trogne åldersman och kassör Ingvar Börjesson lämnade styrelsen, tyvärr för oss, men vi fick en välkommet tillskott i Karl-Johan Löfqvist som har “praktiserat” i styrelsen sedan i våras. Ny kassör är Rosita Kjellberg om ni behöver dryfta sådana frågor med någon.

Nu när då stämman är verkställd så kan vi också debitera våra medlemmar den årsavgift som är kopplad till respektive fastighets andelstal. För en normal bostadsfastighet så är årsavgiften 1040 kronor. Den växer i takt med index varje år, senaste åren med 4 kronor per år och andelstal, en ganska måttlig höjning. Vi skickar ut inbetalningskort i början av november så vi kan få in avgifterna under detta verksamhetsår. Har ni av någon anledning redan betalat (sånt händer) så behöver ni bara betala in skillnaden mellan det ni betalt och det fakturerade beloppet.

Höst betyder mörker. Trevligt framför brasan som sagt, men riskabelt på vägarna. Så se till att ni har belysning på era fordon, allt från sparkcykel till bil, i enlighet med lagen. Nöjd er inte med en ficklampa på t ex golfbilen, se till att lyktorna både bak och fram är i funktion.

Ni som helst går på vägarna, eller tvingas till det för belysningen på ert fordon inte fungerar, se till att ni har en lampa och/eller reflexer så ni syns. Och gå på vänster sida så ni har koll på annalkande fordon!

Och, bästa läsare, tänk på att prata med era barn om behovet av att synas på vägarna. I bästa fall vet de det där bättre än ni, för de har lärt sig i skolan, men påminn dem i alla fall! Barn och ungdomar hittar på så mycket när de är ute på vägarna och då gäller det att de syns ordentligt!

Den nyhet som jag berättade om senast, förbud mot genomfart från Brattenbackens korsning med Styrsö Tångenväg och förbi kyrkan, dröjer lite men det ska komma. Förbudet kommer att gälla för lastfordon, vanliga bilar, mm, men inte för cyklar, mopeder och golfbilar, och heller inte för trafik till Madvägen. Vi inför detta förbud för att denna vägsträcka har blivit mycket viktig för alla de skolbarn som förr tog sig från västra Styrsö till Kalvhagskolan men som nu flyttat till Styrsöskolan. Låt oss hjälpas åt att ge skolbarnen en säkrare skolväg!

Ha nu en god höst. Gå eller cykla när du kan, kör när du måste. / Gustaf

PS. Jag skickar återigen med en påminnelse om häckar och träd! Behövs faktiskt!

Klipp häckar och träd

Varje år skadas människor i trafiken, och hur konstigt det än låter så är alldeles för frodigt växande häckar en av orsakerna. Tyvärr är det barn som drabbas värst. Barn är små till växten och syns inte bakom en hög häck.

För att kunna förhindra och förebygga olyckorna finns det en del du bör tänka på.

Har du hörntomt gäller:

page2image58682752
Gatuhörn: Här ser du den så kallad sikttriangeln inritad. Du får fram den om du mäter 10 meter åt vardera hållet från tomtgränsernas korsningspunkt. Inom den bör dina växter sträcka sig högst 80 cm över gatan.

Cykelvägskorsning: Samma krav som för gatuhörn gäller – oavsett om det handlar om två cykelvägar som korsar varandra eller om en cykelväg korsar gatan. Även här bör dina växter sträcka sig högst 80 cm över gatan inom sikttriangeln.

Har du utfart mot gatan gäller:


page2image58682544

Om din tomt gränsar mot en gata bör du se till att dina växter sträcker sig högst 80 cm över gatan, 2,5 meter åt vardera håll från grinden och lika långt in på din tomt. Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt, och de har inga problem att se dig.

Har du tomt intill en gata gäller:

page2image58682336 page2image58682128

Håll undan häckar, buskar och träd från trafikanterna på gatan eller från gång- eller cykelbanan utanför. Om du har växter eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana måste du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Följande regler gäller för fri höjd: Gångbanor måste har en fri höjd på 2,5 m, cykelvägar minst 3,2 m och bilkörbana minst 4,6 m. Några enkla åtgärder i god tid före och under sommaren som kan rädda liv.

 • Klipp din häck varje år i februari–mars och under juli månad.
 • Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt ”runt hörnet”.
 • Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

 

Ordföranden har ordet 27 augusti 2020

Hej ni alla som använder våra vägar,

Nu var det ett tag sedan jag hörde av mig. Vi hade ett möte i vägföreningens styrelse i juni men det genererade ingen blog från min sida, vilket jag helt och hållet skyller på semesterslöhet. Fast särskilt mycket hade inte heller hänt sedan mötet i maj.

Vi har ju problem med det faktum att inte kan kalla till årsstämma p g a restriktionerna under corona-pandemin. Vi kan ha ett möte med 50 personer men i en organisation som med över 700 medlemmar kan man ju inte säga att bara de 50 första får komma. Ví har frågat Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, för att få råd och hittills har de inte kunnat ge oss en lösning. Vi har det gemensamt med många andra vägföreningar runt om i landet.

Detta har gjort att vi naturligtvis börjar få lite ont om resurser. Det mesta av vad vi sparat under året går nu åt till den pågående asfalteringen och vi undersöker nu möjligheten att skicka ut fakturor, (som en del av er faktiskt saknat!) utan att ha ett stämmobeslut att falla tillbaka på. Styrelsen arbetar också på övertid, ingen har valt de som skulle väljas in eller om i år. Vi känner inte att det hindrar oss att driva det väsentliga arbetet men det är lite tråkigt trots allt. Jag hoppas vi kan återkomma snart om detta!

Asfalteringen har tagit mycket längre tid än vi och Sandahls Grus och Asfalt, som är vår entreprenör detta år, hade planerat. Förutom vanliga problem med sjukdomar, trasiga maskiner, överfulla färjeförbindelser, mm, så har det berott på att Ellevios arbete med att lägga nya kablar under vägbanan har tagit mycket längre tiden de planerat. Vi har länge varit ytterst irriterade, kan jag nog säga. Men nu är det snart helt klart, eller nästan klart kanske, och vi kan snart promenera, cykla och köra på våra vägar utan att hamna i uppgrävda vägdelar och grusrester. Vi är mycket medvetna om att många varit besvikna och irriterade och vill nog säga att vi håller med er, men att vi gjort så gott vi kunnat för att för att pressa fram resultat.

Men nu är sommaren och dess besvikelser, och glädjeämnen som jag hoppas ni alla också upplevt, snart över. Hösten närmar sig, shortsen och sandalerna får läggas längst in i garderoben igen och stövlarna vädrar morgonluft! Då finns det lite som vi vill påminna er om:

Runt midsommar brukar vi normalt påminna er om att hålla ordning på era häckar och träd. I år hade vi inget utskick av fakturor och då kom inte dessa påminnelser ut heller. Och även om sommarens tillväxt avstannar så finns det behov av att alla fastigheter ser över häckar och träd så de inte växer in över vägbanan, inte bara vid korsningar utan utefter alla gränser mot vägarna. I år har vi, pinsamt nog, fått kritik från våra renhållningsarbetare som har svårt att komma fram och arbeta på Styrsö. Så gå ut och klipp ner allt som går in över vägområdet. Ni får idag en liten guide som bilaga till denna blogg!

Glöm inte heller bort att hösten är mörk och vintern än värre. Då måste lyset på golfbilar, mopeder och även cyklar, vara i ordning, både fram och bak. Reflexer är inte heller så dumt att utrusta sig med, framförallt se till att era barn syns ordentligt på vägen. Reflektera gärna över vad som kan hända om ni inte har reflexer!

En nyhet som kommer är ett förbud mot genomfart från Brattenbackens korsning med Styrsö Tångenväg och förbi kyrkan. Förbudet kommer att gälla för lastfordon, vanliga bilar, mm, men inte för cyklar, mopeder och golfbilar, och heller inte för trafik till Madvägen. Vi inför detta förbud för att denna vägsträcka har blivit mycket viktig för alla de skolbarn som förr tog sig från västra Styrsö till Kalvhagskolan men som nu flyttat till Styrsöskolan. Låt oss ge skolbarnen en lite säkrare skolväg!

Nu önskar jag er en fin sensommar och en vacker början på hösten. Vi hörs snart om cirka en månad igen. Gå eller cykla när du kan, kör när du måste. / Gustaf

Klipp häckar och träd

Varje år skadas människor i trafiken, och hur konstigt det än låter så är alldeles för frodigt växande häckar en av orsakerna. Tyvärr är det barn som drabbas värst. Barn är små till växten och syns inte bakom en hög häck. 

För att kunna förhindra och förebygga olyckorna finns det en del du bör tänka på.

Har du hörntomt gäller:

Gatuhörn: Här ser du den så kallad sikttriangeln inritad. Du får fram  den om du mäter 10 meter åt vardera hållet från tomtgränsernas korsningspunkt. Inom den bör dina växter sträcka sig högst 80 cm över gatan.

Cykelvägskorsning: Samma krav som för gatuhörn gäller – oavsett om det handlar om två cykelvägar som korsar varandra eller om en cykelväg korsar gatan. Även här bör dina växter sträcka sig högst 80 cm över gatan inom sikttriangeln.

Har du utfart mot gatan gäller:

 

Om din tomt gränsar mot en gata bör du se till att dina växter sträcker sig högst 80 cm över gatan, 2,5 meter åt vardera håll från grinden och lika långt in på din tomt. Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt, och de har inga problem att se dig.

Har du tomt intill en gata gäller: 

pastedGraphic.png     pastedGraphic_1.png

Håll undan häckar, buskar och träd från trafikanterna på gatan eller från gång- eller cykelbanan utanför. Om du har växter eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana måste du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Följande regler gäller för fri höjd: Gångbanor måste har en fri höjd på 2,5 m, cykelvägar minst 3,2 m och bilkörbana minst 4,6 m. Några enkla åtgärder i god tid före och under sommaren som kan rädda liv.

 • Klipp din häck varje år i februari–mars och under juli månad. 
 • Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt ”runt hörnet”. 
 • Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

 

Ordföranden har ordet 24 maj 2020

Hej ni alla som använder våra vägar,

Igår var det nästan sommar. Idag är det kallt igen och regnar. Regnet skadar inte, det har varit en torr vår så det kan behövas lite vatten. Kylan verkar följa oss länge. Kanske den speglar lite av det mentala klimat som Coronan skapar. Vi går alla och tycker att livet är lite innehållslöst och tråkigt. Just avsaknaden av kroppslig kontakt är jobbig, att inte ens få ta folk i hand är lite själsdödande. Men, vi håller ut, för vi vet att det behövs och att en dag kan vi dansa tillsammans runt midsommarstången igen. Fast det blir nog inte i år om vi inte hoppar som grodor med noggranna två meter emellan.

Vägföreningen ställde ju som bekant in sin årsstämma. Vi kommer troligtvis inte att kalla till denna förrän efter sommaren, i september kanske, beroende på råd från våra nya hjältar i Folkhälsomyndigheten! Det är emot våra stadgar eftersom årsstämman skall hållas före mars månads utgång men så får man göra vid katastrofer. Vår ekonomi är ganska bra just nu så vi kan börja de arbeten som behövs utan att debitera våra medlemmar innan nytt stämmobeslut. En påfyllning av kassan i september/oktober räcker gott, vilket gör beslutet att skjuta upp årsstämman enkelt.

Vi har redan sopat bort det lilla grus som vinterväghållningen resulterade i och vi hoppas alla är nöjda detta år med resultatet. Det blev ju aldrig så mycket sandning denna säsong, en av anledningarna till den tillfälligt goda ekonomin. Framför oss, så där om en månad, står slåtter, d v s klippning av gräs på vägrenarna på dagordningen. Vi behöver också se över diken och dikesbrunnar. Där ber vi er alla att kontrollera diken och brunnar utanför era fastigheter och höra av er till oss om ni anser att det behövs resning, utgrävning eller annat. I många fall har vi sett att fastighetsägare har bättrat på sin infart och täckt igen diken och rör som egentligen behövs för att dikena ska kunna fylla sin funktion att leda bort vatten från vägen. Om ni känner er skyldiga till detta, gör gärna om så det fungerar.

När vi talar om att klippa vägrenar vill vi gärna påminna om att vi är alla skyldiga att hålla våra häckar innanför tomtgräns och inte högre än 80 cm vid korsningar, 10 m åt varje håll. Det är en viktig uppgift för oss alla och kan rädda oss från olyckor och elände. Det sista har vi ju alldeles tillräckligt av numera!

Nu startar till slut asfalteringsarbeten över hela ön. Dels är det alla öppningar i asfalten som som är resultatet av de elarbeten som skett det senaste året, något som alltså Ellevio ska stå för, dels är det alla asfaltsår som Kretslopp och Vatten har lämnat efter reparationer av brunnar, mm, något som alltså de står för. Samtidigt har då Vägföreningen beställt omasfaltering av ett antal sträckor som bedömts var för slitna för att överleva med kvalitet ytterligare ett år.

De sträckor som det gäller är Skäretvägen från bron till Skäretpiren, delar av Furufjällsvägen, delar av Övre Hövik, delar av Styrsö Tången väg (från Linkula dalen till Båtebacken). Sedan tillkommer en del ytterligare mindre reparationer och breddningar samt en del komplement till det som Ellevio står för. Vi ska försöka hålla er uppdaterade om när och var asfaltering skall göras så ni kan vara beredda på eventuella avstängningar, mm! Håll koll på vår hemsida!

Det är Sandahls Asfalt och Grus som är kontrakterade i år. De är upphandlade av Ellevio och SVF har beslutat att “hänga på”. De börjar den 25 maj och räknar med att vara klara under juni månad. Då hoppas vi alltså har fina vägar som inte är genombrutna av grussträngar. Det skall bli skönt!

I dagarna kommer ett nytt flygblad ut till er alla. Vi känner att vi vill påminna inför sommaren att vi alla har samma rätt till vägarna! Och som vanligt:

Gå eller cykla när du kan, kör när du måste.

Ha det gott!

Gustaf

 

Ordföranden har ordet 21 april 2020

Hej alla vägtrafikanter, medlemmar och andra,

Det var den andre mars som jag skrev sist! Då talade jag om klimatkrisen. Är det någon som kommer ihåg den? Inte långt efter jag publicerat mina tankar fann vi att vägföreningen på grund av en annan lika allvarlig kris var tvungen att ställa in årsstämman, planerad till den 21 mars.

Jag måste, som så många andra, helt ha missat vilket snabbt växande hot vi hade hängande över oss i början av mars. Jag var under mars borta på arbete utomlands mellan den 11 och 17 mars. Jag följde på håll hur hela situationen kantrade i Sverige och när jag kom hem var situationen helt annorlunda än när jag åkte. Nu gällde karantän för högriskgrupper dit man automatiskt hänförs när man är vad som nu heter 70-plussare och det var en stor omställning kan man väl säga. Då ställde vi i styrelsen in stämman för vi insåg att en stor del av våra medlemmar som kommer på årsmötet faktiskt tillhör den gruppen och att det, med de riktlinjer som började gälla då, vore tokigt att samla så många människor som vi hade hoppats skulle komma på ett enda ställe.

Att inte ha årsstämma före mars månads utgång är ett brott mot våra egna regler. Vi har pratat med Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, som visste att berätta att detta var ett ytterst vanligt beslut denna mars och att man kan bryta mot sina egna regler när så är ytterst viktigt. Det som då händer är att den gamla styrelsen sitter kvar tills det är möjligt att samlas på en årsstämma senare under året. Detta gör då att verksamheten kan fortsätta men man kan inte ta beslut om fakturering av årsavgiften då den inte är beslutad. Tack och lov har SVF en god ekonomisk marginal sedan förra året, så vi kan klara av verksamheten en längre tid utan att avstå från de insatser i form av reparationer och asfaltering, mm, som vi behöver göra.

Självklart är det inte för hela året som vi kan skjuta upp mötet men vi hoppas ju verkligen att vi har kommit så långt efter juni-juli så att vi kan samla våra medlemmar igen. När vi gör det så är det för att genomföra det möte vi redan kallat till, inte till ett möte med annat innehåll än det som finns i kallelsens föreslagna dagordning. Så kasta inte bort kallelsen med vidhängande dokument, den ska komma till användning!

Nu kort om en av våra återkommande frågor: vilka fordon får man köra på våra vägar? Vi har ju haft ganska tydliga regler om cyklar, mopeder och golfbilar. Men allteftersom så växer utbudet av fordon, särskilt elektriska fordon, och då kan det vara bra att påminnas om följande:

SVF tillåter mopeder med två hjul, både klass 1 och klass 2, både med förbränningsmotor och elmotor. Vi tillåter dessutom sk golfbilar, registrerade som arbetsfordon klass II, vilket de flesta är men med en maximal storlek av 1,30 x 2,80 meter och med elmotor, inte med förbränningsmotor. Alla andra fordon, golfbilar som är större än minimimåtten, fyrsitsiga golfbilar som är klassade och registrerade som motorcyklar, och t ex elskotrar som är motorcykelklassade, alla dessa får inte normalt framföras på Styrsö. Finns särskilda skäl kan man få dispens.

Följden av detta är att de ganska nya bilarna som ser ut som golfbilar men som är klassade som EU- mopeder (klass 1) får då också köras här. De jag sett har dessutom mått som ligger inom våra gränser. Men, det är bara bilar med två sittplatser som är mopedklassade och godkända här. Och för dem gäller andra regler än för golfbilar, bl a är det krav på säkerhetsbälte. Men inget hjälmtvång som det ju är det normala för en moped. Har man köpt den mopedklassade elskotern som finns (med minsta motorn) så ska man ha hjälm! Vi ska försöka klargöra allt detta i på vår hemsida!

Följ nu råden från Folkhälsomyndigheten så lägger vi till:

Gå eller cykla när du kan, kör när du måste.

Gustaf

 

Ordföranden har ordet 2 mars 2020

Hej på er allihop,
Mitt i vintern blommade vårblommorna. Sedan kom vintern häromdagen. Och försvann även så. Visst är det märkligt? Samtidigt som de säger att det var nästan lika illa någon gång på 90-talet. Det kommer inte jag ihåg. Men att klimatet har ändrats är ju helt klart och om jorden klarar den omställningen kan man ju undra över. Och så kan man också undra: kan jag/vi göra något eller spelar jag/vi ingen roll?

Det är ju klart att vi alla gör. Vi gör och har gjort en massa saker hela tiden för att minska utsläppen, vi kör mer och mer elektriskt, särskilt här på ön, vi värmer inte våra hus med olja, vi tänker på vad vi äter och slänger inte lika mycket mat som förr (eller hur?), vi cyklar och går mycket mer nu än vi gjorde förr! Nej, det sista var faktiskt inte sant! Men där kan vi skärpa oss. Om vi tar oss fram för egen maskin så gott vi kan så minskar många saker som i onödan tar resurser från jordens knappa sådana. Bland annat blir vi friskare och behöver mindre sjukvård, vi utnyttjar inte framkallad energi i samma höga grad, vare sig vi kör elektriskt eller på bensin, vi sliter inte på vägarna och skapar behov av ytterligare asfaltsarbeten, osv. Så det finns lätta vägar även i vardagen för att vara klimatsmart. Och vi bor på en plats där det är extra enkelt att vara det. Vi har lägsta bilinnehavet i hela Göteborg (om vi inte räknar med golfbilar), bara det! Och vi åker mer kollektivt än de flesta.

Så låt oss fortsätta med att vara klimatsmartduktiga, inte för att vara det, utan för att det är ett bra sätt att leva!

Nu förbereder vi oss för en ny årsstämma i vägföreningen. Vägföreningen är Styrsös största förening. Naturligtvis är det för att det är obligatoriskt att vara medlem men vi vill faktiskt leva upp till denna position även genom att leverera det som vi är valda att leverera och lite till. Jag hoppas ni kommer på årsstämman, 21 mars kl 11 i Missionskyrkan, och säger vad ni tycker. Som vanligt så är det svårt att vara styrelse i en förening om man inte har en konstant återkoppling till medlemmarna. I bästa fall så betyder den tystnad som är normalfallet att medlemmarna är någorlunda nöjda. Men i så fall vore det fint att få veta vad ni vill att vi ska göra mer, för vi vet ju själva att det behövs mer arbete och fler idéer för att åtminstone gå i riktning mot det perfekta. Så kom och tala med oss! Vi bjuder inte på kaffe och bulle men vi lovar att lyssna.

En bland alla saker som vi vill göra nästa år att måla lite linjer i vägarna igen. Vi gjorde det för ett par år sedan men målningen var inte av kvaliten att den låg kvar efter det årets plogningar. När vi nu tänker oss en bättre kvalitet så skall vi inte slösa med linjer, bara måla dem där de spelar en roll för ökad aktsamhet, t ex i kurvor för att påminna om att köra på rätt sida, och i korsningar för att påminna om att ge företräde. Vi får dock inte använda oss av de linjetyper som finns på allmänna vägar, t ex får vi inte måla hajtänder som är en officiell markering för väjning. För små enskilda vägar är inte av den måttstandard som krävs för sådan markering. Det finns många bestämmelser som man inte riktigt förstår men som man måste följa i alla fall!

Vi kommer att asfaltera också, ganska mycket, vårt finansiella läge är ganska bra! Men kom gärna med förslag på behövliga asfaltarbeten om ni inte ser att de redan är med i den underhållsplan som når er inom några dagar. Den kommer tillsammans med kallelsen till årsstämman, dagordning, ekonomisk redovisning, budget för detta innevarande år, förslag från valberedningen, en motion från en medlem samt vårt svar på den.

Väl mött!
Och följ vårt motto: Gå eller cykla när du kan, kör när du måste. Ha en skön vår!

Gustaf

 

Ordföranden har ordet 19 januari 2020

Hej alla väganvändare! Och god fortsättning på året

Ett nytt år och ett nytt decennium, det är inte illa. Man kan spekulera i om det blir ett bra år, ett bra decennium! Året kan man kanske lite behärska men decenniet! Och med de faror som nu avslöjas, båda vad gäller klimat och motsättningar i världen.

Själv är jag en obotlig optimist, inte så att jag tror att allt reder sig av sig självt, men jag tror faktiskt att vi kan klara av de mesta av problemen. Om vi vill och inte bara sitter still i båten.

På vägföreningsnivå tycker jag inte att det är så många problem som tornar upp sig vid horisonten. Vi knegar på med vårt vägunderhåll och fortsätter att diskutera hur vi ska få alla väganvändare att visa hänsyn och gemensamt se till att vägarna fungerar för våra behov utan att någon kommer i kläm. Jag tycker egentligen det går ganska bra, visst har vi lite hetsig trafik ibland men i stort så fungerar det ju hyfsat. En del av er tycker att det bullrar och skakar för mycket av alla tunga transporter, en del tycker att våra besökare ska sluta att gå i bredd som ginge de på en parkväg, en del tänker sig inte för utan kör som tokar. Vi har alla problem men de är små! I jämförelse med krig och klimatkollaps, absolut, men också i jämförelse med att bo i staden.

Men vi kan inte som vägförening slå oss till ro, inte ens slå oss för bröstet, vi måste fortsätta försöka förbättra både vägar och trafik. I dagarna går vi ut med ett flygblad till. Detta för att påminna om att vi måste visa hänsyn och vi måste se till att reflexer, lysen och annat är med och fungerar så vi inte kör på eller ner varandra. Och så vi känner oss nöjda med att vara en hänsynstagande del av trafiken på Styrsö.

Vi ska har årsstämma i mars igen. Då hoppas jag att ni kommer och säger vad ni tycker och tänker. Det är det tillfälle på året där vi hoppas på att era goda idéer och framåtblickande råd ska kunna ge oss en extra lust att fortsätta ett år till. Enligt våra stadgar så ska motioner till stämman vara insända till styrelsen innan januari månads utgång. Det ger oss lite tid att läsa, begrunda och yttra oss över motionerna. En motion behöver inte vara så himla högtidlig, skriv ner ditt förslag på ett sätt som passar dig. Meddelandet är det viktiga, inte formen! Det går bra att maila till oss eller skicka något på papper som förr i världen!

En sak som vi funderar på själva är att se över bestämmelserna vad gäller golfbilar så att vi kan godkänna även andra elektriska biltyper, bara de ligger inom våra måttgränser och är registrerade och försäkrade och inte kör fortare än 30 km/t. Sådana finns numera och det vore intressant att se om man kan introducera nya varianter. Vi återkommer i den frågan.

Vi funderar också på hur vi ska få de som har helårsdispens för arbetsfordon att välja mindre och gärna elektriska fordon istället för de bilar de har idag. Allt för att ytterligare minska trängseln på vägarna. Vi ser hellre en smal men längre variant av golfbil som arbetsfordon än en vanlig bil och då kan man se till att de i så fall slipper dispensavgift. Även om årsdispensen är ganska måttlig för en företagare.

Kom du också med dina funderingar och låt oss utveckla våra vägar och vår trafik tillsammans! Och om du vill ta del av arbetet så söker vi en ny styrelsemedlem i år. Tyvärr lämnar Ingvar Börjesson sin stol i styrelsen detta år och vi behöver fylla på! Hör av dig till vår valberedning!

Följ vårt motto: Gå eller cykla när du kan, kör när du måste.

Ha det bra!

Gustaf

 

Ordföranden har ordet 24 november 2019

Hej alla väganvändare i mörkret!

Nog är november en svår månad. Det är den tiden då mörkret verkligen börjar omfamna oss och vi inser att det kommer att vara i flera månader. Oktober kan ju vara en sån vacker månad med sina färger, så då reagerar vi inte så mycket på det tilltagande mörkret. Och även om december är mörkare så är det lättare för då har vi ju julen som lyser upp. I år börjar inte ens advent innan november är över.

För oss som tänker trygghet på vägarna nästan jämt så är november den månad då man, lite sent, ser över sin cykelbelysning, köper nya reflexer, kollar att baklyktorna också lyser på golfbilen, ja, överhuvudtaget ser till att man syns. Regniga novemberkvällar är nog det mörkaste vi har, och då kan det vara viktigt att synas. Men naturligtvis gäller det inte bara att synas utan att också se. Det är väldigt vad många det är som till och med kör golfbil utan att slå på ljuset. Vi har bra gatubelysning numera men vi kan inte bara förlita oss på den, även golfbilar, mopeder, cyklar, ja till och med hundar kan behöva ordentlig belysning för att både se och synas.

I det sammanhanget måste jag uttrycka min glädje över att vi år har fått belysning utmed gångvägarna genom Arbores. Nu kan man även när mörkret fallit ta den genvägen upp mot kyrkan eller mot Madvägen vilket gör att vi avlastar Brattenvägen från en del gångtrafik även när det är mörkt. Jag är säker på att vi är många som skickar Fastighetsägarföreningen och Stigfinnarna en tacksam tanke för det de lyckats genomföra i Arbores.

Hittills har november inte bjudit på de överraskningar som ibland har kommit i form av snö och is. Vi är särskilt glada för det eftersom vårt avtal med Steens om vinterväghållningen inte är färdigt, vilket det normalt bör vara varje år senast 15 november. Jag hoppas detta erkännande av misslyckande är inaktuellt redan i morgon redan och att vi kan lita på att de är ute och saltar och plogar allt efter behov när vintern verkligen slår till.

Även om de är duktiga på att hålla vägarna öppna så tänk också på att kolla att de fordon som ni tänkte ta ut på den vinterhala vägarna verkligen är utrustade för det. Jag ser väldigt många golfbilar som har helt utslitna sommardäck och det är inte något man bör ta ut i vinterväglag. Att vi skulle byta till vinterdäck är kanske att begära för mycket men blankslitna eller halvslitna däck är knappt något att lita på ens en regnig sommardag! Så, när snön faller, ta extra tid på er och gå till båten eller affären. Det kan spara mycket tid och elände! Och det är mysigare att trampa på knarrig snö än att glida ner i ett dike eller på någon annan, vare sig man cyklar eller kör något forddon.

Vägföreningen har haft sitt sista sammanträde för året. Innan årsstämman, som kommer att äga rum i mars, kommer vi att ha minst två sammanträden. Men om ni vill komma med förslag att diskutera, eller motioner, på stämman så måste vi ha dem innan slutet av januari för att vi ska kunna bearbeta (besvara) dem och få med dem i utskicket till er alla innan stämman. Vi har fått in en motion redan nu men vi hoppas ju på många fler. Vi har själva lite funderingar på förslag till förbättringar. En fundering vi har är hur man ska kunna få mer jämnvikt i dispenskostnaderna. För en helårsdispens för ett tungt fordon betalar man nu lika mycket som för ett tillfälligt besök med en personbil. Ser man dispensen bara som en administrativ avgift så kanske det finns fog för den ordningen, ser man det som ett bidrag till vägunderhåll som framdrives av slitage på vägarna så är det helt uppåt väggarna. Har ni synpunkter på den frågan får ni gärna höra av er, vi är långt ifrån klara med vår diskussion därvidlag.

Ha nu en skön vinter, njut av mörkret när ni väl är hemma, och ha en vilsam jul och ett lugnt nyårsfirande! Och fortsätt att följa vårt motto
Gå eller cykla när du kan, kör när du måste.

Gustaf

Ordföranden har ordet 24 oktober 2019

Hej alla debattglada trafikanter!

Nu verkar det vara ganska bra fart på debatten runt trafiken och fordonen på Styrsö. Jag läser inte själv så mycket på Facebook men det når mig i alla fall. Och synpunkter drattar in på olika sätt, via mejl, telefonsamtal, spridda kommentarer utanför Coop. Det är bra, vägarna, trafiken, häckarna och vårt arbete ska diskuteras. Det är ju ett gemensamt ämne och ingen har större rätt än den andre att uttrycka sina åsikter. Jag brukar själv intala mig att alla har ju rätt, åtminstone utifrån sitt eget tänkande. Sen kan det ju skilja lite i sättet att tänka och vilken information man börjar sitt resonemang ifrån. Man skulle kunna, utifrån en del inlägg, få för sig att det är kaos i trafiken på Styrsö. Det är det inte, men vi kanske kan erkänna att det då och då blir kaotiskt. Det är en viss skillnad.Men varför blir det så ibland? Jag ska försöka förklara med några exempel hur en del kaotiska situationer skapas.

Kommunen beslöt i all sin visdom att de två skolor vi har på ön skulle samlokaliseras, det skulle dra ner på driftskostnaderna. Observera att anläggningskostnader och driftskostnader har helt olika kassor i kommunen. Men det var inte det som var viktigt just nu. Men vi inom vägföreningen protesterade därför att om klasserna från 0 till 5 flyttas från Kalvhagskolan till Styrsöskolan så blir plötsligt trafiksituationen helt annorlunda. Alla elever i klass 0 till 5 måste då förflytta sig till en sida av ön istället för att kunna mötas mitt på ön. Alla elever i alla klasser måste ta sig via Brattenskogen och Madvägen till skolan. Det blir mycket mer trafik än vi hade. Och längre för många så snart kommer väl eleverna i Tången att kräva skolskjuts. Om inte annat så kommer många flera att behöva köras av sina föräldrar i stället för att cykla själva. Men sådana resonemang ägnar sig inte skolplanerarna åt och våra protester blev inte uppmärksammade, man hade redan bestämt när man gick på samråd.

När konsulterna sedan körde igång med att planera bygget så insåg de inte att skolan ligger på en ö med begränsade transportvägar. De projekterade en skola med tung betongstomme, även om väggarna blir klädda med trä. Det var så mycket betong som skulle fraktas ut till Styrsö att om man respekterade maxvikten som vi tillåter på ön så skulle det handla om hundratals betongbilar. Och för att kunna hålla fart på gjutandet så skulle de vara tvungna att köra en slinga Bratten-Madvägen och nerför Brattenskogen efter avlastning. Madvägen skulle aldrig hålla för det så de tvingade fram ett beslut att tillåta mycket tyngre transporter som endast gick upp och nerför Brattenskogen. På det viset skapade korkade beslut i projekteringsskedet en kaos för hela Styrsö.

När Donsö skulle få alla sina 60 nya lägenheter vid brofästet så projekterades de på ett sätt som tvingade fram en mängd sprängning av berg. I stället för att i detta sammanhang planera vart inom de två öarna som man kunde transportera alla sprängsten, så tog man det kloka beslutet att frakta den till fastlandet. Själv skulle jag gärna ha förordat att använda den till att bygga en ny fraktterminal på Långesandsholmen för att avlasta Bratten och Donsö hamn, men det är en fråga som borde in i den nya översiktsplanen. Beslutet att frakta stenen till fastlandet vållade ett nytt kaos på Styrsö. Donsö hamn har så dålig vägförbindelse att alla tunga transporter till och från Donsöbygget gick via Bratten. Återigen beslut och förhållanden som vi tvingas acceptera och kaotiska förhållanden som vi inte har kontroll över.

Ganska nyss uppfördes ett nytt hus på Styrsö. Den som hade fått bygglov beställde ett praktiskt hus som kom i tre delar och som sedan bara sätts ihop på plats. Väldigt praktiskt men kanske inte på Styrsö. Våra vägar är normalt tre meter breda. Transporterna av två av husdelarna är 4,2 meter breda och 4,5 m höga. Det blir transporter som blockerar trafiken, tvingar fram en särskild vägsyn för att bedöma om skador uppstår samt en del kapande av trädgrenar mm. Som grädde på moset en mobilkran som väger 64 ton! Vägföreningen inte vidtalad innan allt är ett faktum och vi kan ju inte stoppa bygget. Vi får laga efter läge, som det heter, men återigen skapas kaotiska förhållanden som vi inte valt själva och som inte är omöjliga att undvika om man inser de rådande begränsningarna.

Jag berättar allt detta för att understryka att vi måste alla, även de som planerar över huvudet på oss, inse att vi bor på en ö med smala vägar och begränsande möjligheter. Vi gillar ju vår ö och de begränsningar vi har, eller hur? Då måste vi alla också ställa oss uppgiften att planera våra transporter, vår trafik och vårt beteende så vi inte skapar situationer som inte är hållbara, varken i stunden eller i längden. Vi beställer för det mesta inte 1000 betongtransporter, fraktar inte sprängsten, beställer inte hus i byggsatser, men i det lilla kan vi göra mycket. Ju mer vi går eller cyklar, ju mindre vi använder våra golfbilar när det går att undvika, ju färre olagliga fordon vi beställer och kör omkring med, ju mer vi inser att vi alla kan bidra, desto färre kaotiska situationer får vi. Och desto mer kan vi njuta av vår ö och dess unika begränsningar och möjligheter! Så låt oss alla följa vårt motto:

Gå eller cykla när du kan, kör när du måste.

Ha det gott! Gustaf

Ordföranden har ordet 13 september

Hej igen alla Styrsös trafikanter!

Det  är inte bara medlemmarna i Vägföreningen som jag riktar mig till, det har aldrig varit så vilket ni väl alla har förstått. Medlemmarna betalar för att vägnätet skall uppfylla alla rimliga krav man kan ställa på det och de har ansvaret att vara aktiva i föreningen, men det är alla som rör sig på våra vägar som vi egentligen bryr oss om. Särskilt efter en sommarperiod, då hösten sakta tränger sig på och de flesta besökare valt att stanna hemma och vägarna istället fylls av pendlande arbetande befolkning, så inser man att så är det. Våra vägar är till för många. Medlemmarna betalar och engagerar sig och ställer krav, alla andra tar vägarna för givna.

Vårt arbete i styrelsen började lite mer allvarligt i slutet av augusti igen. Under sommaren har vi gjort vad som behövdes men inte mer, nu till hösten har vi lite vidare ambitioner som jag hoppas ni får se lite av så småningom. 

En annan sak som händer när sommaren och dess lätthet är över, är att allt fler diskuterar och klagar på vårt vägsystem. Inte så mycket på våra vägar som sådana utan på trafiken. Jag får ofta frågor om vad vi i styrelsen ska göra för att minska trafiken, särskilt den tunga trafiken, vad vi ska göra med alla arbetsfordon, hur vi ska hålla antalet golfbilar nere, hur vi ska se till att särskilt barn inte blir påkörda på vägarna, hur vi ska se till att folk inte kör slarvigt och direkt farligt, och så vidare.

Ja, vad kan en styrelse i en vägförening göra? Vårt främsta arbete är enligt våra statuter att ta hand om vägarna, hålla dem rena och hela, ploga och salta, och sopa och klippa gräset i kanterna. Men trafiken, vad har vi egentligen för instrument för att kontrollera den?

Vi har tre huvudsakliga problem med trafiken om jag ska tolka de signaler som skickas mig nästan dagligen. Dels har vi mycket tung trafik som kör byggmaterial och annat till och från de byggen som har fått tillstånd att uppföras. Dels har vi numera väldigt många golfbilar, visserligen betydligt färre flakmoppar, men golfbilarna är ju större och tyngre och bekvämare vilket gör att de används mer än mopeder dessutom. Det tredje problemet vi har är att alla inte kör så försiktigt och hänsynsfullt som de borde. Många jämförelser med Farfars bilar på Liseberg får vi höra.

Vägföreningen utfärdar dispenser till fordon som behövs för verksamhet på ön, dels de som är lokala verksamheter och som har årsdispenser, dels de som har tillfälliga dispenser för den tid själva uppgiften kräver. Alla dispenser kostar just nu lika mycket, att köra en liten skåpbil ett par dagar eller ett helt år kostar lika mycket (lite) som att ta in en mobilkran på 60 ton till bygget på Donsö via Bratten. Vi kan inte neka dispenser om det inte är otvetydigt att det är onödig användning av fordonen. Det som görs och uppförs har ju fått grönt ljus från kommunen och vi kan inte stoppa byggen för att vi inte vill se arbetsfordon på vägarna. Vi har en viktgräns som vi försöker hålla på så mycket som det går men en mobilkran måste ibland till bygget. Men vi håller koll och när fordonen framförs slarvigt eller direkt farligt så påpekar vi det i den mån vi vet om det. Rapportera gärna till oss om ni ser sådant för sådant slarv ska inte hända.

Vi har dessutom fått stå ut med mycket mer än vår beskärda del av byggtrafiken. Normalt ska Donsö ge dispens till fordon som ska arbeta där men de har problem med bärigheten på sin kaj och sina vägar och då måste de in och ut via Bratten. Men jag vill ju också nämna att vi håller koll på vägarna så att om de körs sönder av för tunga fordon så blir de ersättningsskyldiga. En omställning som vi funderar över är att dispenserna ska stå i förhållande till fordonens vikt och storlek. Det är inte lätt at hitta en bra sådan lösning men vi hoppas kunna presentera en nästa årsstämma.

Antalet golfbilar är naturligtvis ett problem. Jag har dock sett att många av de nya golfbilarna är ganska små, alltså tenderar att hålla de mått som är tillåtna, och det är en bra utveckling. Att säga att vi endast kan ha ett visst antal golfbilar går ju inte heller, endast de golfbilar som överstiger våra minimimått skulle kunna kontrolleras, i övrigt har vi inget system för att ge tillstånd och via den vägen kunna begränsa antalet. Och att bredda vägarna för att härbärgera fler bilar står verkligen inte på dagordningen. Så den enda lösningen där hör ihop med vårt tredje problem, trafikkulturen.

Vi kommer under året att komma ut med flygblad då och då för att påminna om vad som gäller på våra vägar. Det behövs ideliga påminnelser att regler som gäller för trafik på allmänna vägar även gäller på våra enskilda vägar. Vi hoppas också kunna hitta fler sätt att påminna om våra regler och vikten av att visa hänsyn till alla trafikanter. Och där har ju den tunga trafiken, alltså golfbilar och arbetsfordon, det största ansvaret.

Och så ska vi inte glömma att motion är nyttigt och att klimatet mår bra av färre fordonsrörelser, även med elbilar! Så glöm inte mottot: 

Gå eller cykla när du kan, kör när du måste. 

Skicka gärna in era kommentarer, de är ett stöd för oss! Och ha en skön höst!

Gustaf

Ordföranden har ordet 9 juni 2019

Hej alla trafikanter av våra vägar!

Vi har kommit till den del av året då vi blir många fler trafikanter på vägarna. Dels är det ju många fler som besöker Styrsö, vi har ju både sol och bad och en fin skärgårdsmiljö att bjuda på, dels kommer våra sommarboende ut till sina hus, i början på helgerna, sedan för semester. Välkomna är de alla, Styrsö är ju inte endast de fastboendes ö.

För trafiken innebär de ökade antalet personer på ön naturligtvis att det blir ännu trängre på våra smala vägar. Och inte vet alla hur vi vill att de ska  uppföra sig heller! Många promenerar lugnt inte bara på fel sida (alltså höger sida) utan gärna i bredd över hela vägen. Och de som inte dagligdags cyklar, kör moped eller golfbil, de kanske inte som vi fastboende inser att det gäller att köra som om alla vägar egentligen var gågator. Sakta måste man köra, försiktigt så att ingen kommer i kläm men alla kommer fram.

Handen på hjärtat, är det så vi alla kör? Vi som borde veta att det är endast så vi kan få trafiken på våra smala vägar att fungera säkert? Svaret är nog åtminstone ett “nja”! Vi har ju haft ett antal olyckor av olika dignitet den senaste månaden och jag tror inte att alla orsakades av våra besökare eller av sommarboende. Så vi ska väl alla ta till oss en del av, inte skuld, men ansvar.

Jag tänker inte kommentera de diskussioner som förs på sociala media. Men det finns de som skyller mycket av problemen i vår trafik på golfbilarna. Men en golfbil är ingenting utan sin förare. Det är förarens ansvar att hålla sin golfbil i trafiksäkert skick och att framföra den på ett säkert och medvetet sätt för alla trafikanter. Och det gäller naturligtvis mopeder och cyklar också. För att inte tala om de stora tunga fordon som har blivit en del av vår utveckling, men som ibland tenderar att vara alltför stora för den plats vi kan erbjuda.

Fotgängare är naturligtvis de som lättast kan skadas och de är också de som ofta inte tänker särskilt mycket på hur de uppför sig på vägarna. Vi kan inte annat än förmana med skyltar och de tittar inte så mycket på sådana. Därför måste vi andra som kör fordon på vägarna alltid vara beredda på att fotgängare, stora och små, gamla och unga, vuxna och barn, alltid kan vingla hit och dit och inte alltid se sig omkring när de glatt tar över vägen och pratar på med varandra. Vi kan bli trötta på det men vi vill ju aldrig köra på dem, eller ens tuta på dem (att inte tuta utan hellre sakta in tills de märker oss är en fin Styrsö-sed som vi alla bör värna om). Vi som framför fordon på vägarna är de som ansvarar för att trafikkulturen är hänsynsfull och vänlig, det tror jag vi måste komma ihåg.

Om vi ser folk som kör illa och farligt, som har sina fordon överlastade, som har sina små barn emellan sig själva och ratten som krockkuddar, och alla de andra tokerier som förekommer då och då, kan vi inte börja tala med varandra och påpeka hur fel det är, inte bara för det är olagligt utan för att det är farligt. 

Kan vi inte enas om att prata med varandra och få alla att bli mer hänsynsfulla?

Vad det gäller den tunga trafiken har vi i Vägföreningen kommit fram till att vi måste vara mer restriktiva och inte tillåta alla tunga fordon som vill komma hit. Ett flagrant exempel på onödig transport var en kranbil på över 30 ton som kom för att lyfta upp taktegel på prästbostadens tak och då spärrade av en av våra mest trafikerade vägar i flera timmar. När det finns enkla små hissanordningar som man kan använda sig av utan att störa trafiken över huvud taget! 

Och all stentransport från bygget på Donsö ska vi bara inte tala om! Hade de berättat om det innan så hade vi nog satt oss ner och diskuterat det lämpliga i detta. Särskilt som de inte kan frakta dessa stenblock från Donsö utan vi måste stå ut med deras tunga transporter.

Inte för detta men för att få en bättre koordination emellan Styrsö och Donsö vad gäller trafik och transporter har vi nu startat ett närmare samarbete med Donsö Vägförening!

Ha nu fin sommar och fortsätt att köra försiktigt, vägarna är allas och vi har inte bråttom om vi planerar våra resor bättre!

Gustaf

Ordföranden har ordet 5 maj 2019

Hej igen medlemmar i Styrsö Vägförening och alla andra intresserade!

Våren kom med stormsteg och det blev en väldig fart på alla i trädgårdarna runt Styrsö. Tills häromdagen då temperaturen störtsjönk ett tiotal grader och häromdagen hade vi snö att vakna till. Vinterväghållningen fungerar ju bara fram till 15 april så det var väl tur det inte blev mer än lite vinterväder en enda morgon. Men man kan ju konstatera att sommaren kom i april och aprilvädret kom i maj. Så nu kan vi ta det lite lugnare med vårskötseln i trädgården även om jag blev lite bekymrad över att vårt päronträd hade nästan blommat ut innan jag sett en enda humla och bi. Vädret är upp och ner och jag får nog inte några päron i år!

Vi hade styrelsemöte i förra veckan och satte oss på allvar ner och började planera för det som måste göras innan sommaren kommer med lite välförtjänt vila. Först ut var ju sopningen så vi blir av med fliset från vintern. Det är en härlig känsla med rensopad vägbana, då har man hela sommaren på sig att cykla och vandra på vägarna utan problem. Sopningen håller på när jag skriver detta men de sträckor som redan gjorts är härliga!

Det är en del annat som måste startas nu på våren och början av sommaren. Dels en mer noggrann plan på asfaltering av vissa sträckor, vi försöker vara tidigare i år än förra året och få det gjort i slutet av sommaren eller under början på hösten. Vi fick också i uppdrag av årsstämman att ta tag i en del lantmäteriförrättningar så att vi vid behov kan bredda vägarna på vissa avsnitt. En del där verkligen breddning behövs är övre delen av Portebacken, det är nu en svår och ganska farlig passage. Sträckan mellan kyrkogårdarna är ju redan breddad men behöver förrättningsmässigt tas om hand för att markägarna ska få sin rättmätiga betalning för intrång. När detta sker vet vi inte än, Lantmäteriet är inget man kallar på från en dag till en annan!

Vi måste också förbereda vårt utskick av uppmaningar att betala vägavgiften. Det är en ganska krånglig process. Först måste vi beställa en ny debiteringslängd från Lantmäteriet för att försäkra oss om att alla de som står som ägare vid årets ingång 1 januari får en räkning för årsavgiften och ingen annan. Det brukar bli problem ändå eftersom försäljningar inte alltid ske 1 januari. Men så är det, det är den som står som ägare vid årsskiftet som har ansvar för betalningen av vägavgiften, kanske bra att veta. 

Sedan skall dessa räkningar skickas ut med rätt andelstal, det finns olika andelstal för en fastighet beroende på vad den används till. Eller egentligen, hur mycket trafik den alstrar. Den hanteringen brukar ta en lång eftermiddag för hela styrelsen att få ordning på. Det gäller att det är samma namnetikett på räkningen och på kuvertet nämligen! Och innan dess så är det ca 3000 A4-papper som skall skrivas ut, förutom räkningen skickar vi ju ut påminnelser om hur man ska klippa sina häckar och träd för att inte skapa trafikfällor i korsningarna och eventuellt en del andra påpekanden (eller pekpinnar). Det är ju praktiskt att passa på att kommunicera om annat när vi ändå skickar ut brev till er alla!

Så vi har att göra som ni förstår. Vi noterar lite vid sidan om att belysningen i Arbores nu är på väg att realiseras. Lagom till den årstid då den inte behövs men den kommer att spela en stor roll under år framöver och hjälpa till att avlasta Brattenvägen under den mörka delen av dagen och kvällen. Vi lyfter på hatten för vår kollega Fastighetsägarföreningen som inte bara finansierar utan också gått i spetsen för att få det gjort, för Hembygdsföreningen som har sett till att lamporna får sin el via Finkan och för Stigfinnarna som gör själva arbetet med grävning, utplacering av stolpar mm! Tack alla!

Ha en fin fortsatt vår!

Gustaf

Ordföranden har ordet 10 april 2019

Hej på er medlemmar i Styrsö Vägförening och alla andra som vill läsa!

Nu har vi formellt börjat vårt nya verksamhetsår, även om det datummässigt började redan 1 januari. Vägföreningens årsstämma är avklarad och jag ber att få tacka för det förnyade förtroendet. Hela styrelsen blev omvald med undantag av Jimmy Svanström som har funnit att han inte har tid i livet för vägföreningen och som vi tackar för de år som varit. Istället valdes Magnus Andreasson in som ny ledamot och vi välkomnar honom i vår krets.

Man skulle kunna dra slutsatsen att vägföreningen är en ytterst populär förening när alla mötesdeltagarna slöt upp och bockades av mot medlemsregistret. Stämningen var på topp tycktes det men när vi hade kommit igenom de vanliga punkterna med rapportering av det gångna året och om ansvarsfrihet och kom till styrelsens förslag för det kommande året, då framkom det ganska tydligt varför så många hade slitit sig från andra sysslor denna lördag. Styrelsens förslag att upprätta ett register över golfbilar var inte populärt.

Att det finns en stark opinion mot att registrera golfbilar visste vi egentligen redan innan. Fördelen med att ta upp detta på årsstämman var dock att vi fick diskutera frågan igen om hur vi ska komma tillrätta med trafiken rent allmänt och särskilt golfbilarnas något vildvuxna del av trafiken. Styrelsen påpekade att de regler som gäller inte alltid efterlevs, en del golfbilar kör omkring utan registreringsskyltar och kanske till och med är oförsäkrade, vilket medför risker för den allmänna trafiksäkerheten. Det fanns väl dock en uppfattning att dessa regler redan finns och att ett register inte skulle hjälpa särskilt mycket. Diskussion blev stundtals ganska livlig men inte oordnad och efter att ha börjat förbereda en sluten omröstning (vilket är ganska komplicerat med en massa lappar som ska lämnas in) så drog styrelsen helt enkelt tillbaka sitt förslag, väl medveten om vad majoriteten ansåg i frågan. Styrelsen såg inte någon mening i att driva frågan till någon konfrontation utan var nöjd med att problemet diskuterats och kan under året fortsätta med att hitta möjligheter att ytterligare förbättra trafiksituationen. Vi tycker oss faktiskt ha sett en viss förbättring efter flygbladet med den golfbilskörande hunden Maja delats ut så det kanske är mer effektfullt med kommunikation i frågan än att registrera golfbilar.

I övrigt togs beslut om att vi skulle se till att lantmäteriförrättnignar genomförs så vi kan bredda vägarna på enstaka ställen, t ex Portebacken. Vi tog också beslut om att se till att våra lokala trafikföreskrifter blir noterade och registrerade av Trafikkontoret och Trafikverket. Där kan vi nämna att våra “gångtrafikområden” inte är lagliga (vi äger inte rätt att besluta om sådana visade det sig!) så de kommer alltså att försvinna. Skyltarna kanske kommer up igen med texten “Kör sakta”. Trafikkontoret kommer att komma ut för att se om våra väjningsmarkeringar i en del viktiga korsningar kan få vara kvar, alternativt målas dit igen efter asfalteringen. Det är också något som endast de kan ta beslut om. Det är inte så mycket vi får göra minsann!

Vi redogjorde också för årets underhållsplan som innefattar del av Tångenvägen, Linkulldalen, Madvägen mot Arbores och Kolkärrsvägen än så länge. Vi noterade också att styrelsen redan har beslutat att debitera alla nybyggen en kostnad på 10 000 kr för särskilt vägslitage. Detta dock gäller inte reparationer eller tillbyggnader. För större projekt gäller vägsyn före och efter byggnation och slitagekostnader beräknas utifrån detta.

Vi uppmanade också alla att hjälpa till med att kontrollera att dikesbrunnarna inte är igensatta, vi kan inte göra det och det är ett allmänt intresse att se till att det fungerar.

Två övriga frågor är värda att notera: Vägföreningen tog beslut om att bli medlem i den nya ideella föreningen Södra Skärgården i Samverkan, SSIS. Dessutom uppmanades alla som kör på t ex rådjur att polisanmäla händelsen, vilket måste göras, så jägare kan komma och avliva djuret i fråga.

Strax efter årsstämman hade den nya styrelsen sitt första konstituerande möte. Alla sitter kvar på samma poster som förra året och Magnus kommer in som ledamot.

Så nu kör vi vidare!

Gustaf

Ordföranden har ordet 9 mars 2019

Hej på er i regnet,

Vintern kom och gick, det var en snabb historia. Även om väderspåmännen/kvinnorna säger att det skall bli kallt igen ett tag så är våren här. Trots ytterst måttliga temperaturer så säger både snödroppar och krokus att vintern är slut. Och det börjar ljusna på morgnar och kvällar, det är skönt!

Det betyder också att vägföreningens årsstämma närmar sig. Den ska enligt stadgarna hållas inom mars månad och i år så är det på marginalen att vi hinner med. Årsstämman, som jag hoppas att ni alla kommer till, går av stapeln lördagen den 30 mars klockan 11-13 i Missionskyrkans lokaler.

Ni har väl alla nåtts av vår kallelse så det kan väl tyckas onödigt att tjata, men för allas vår skull så är det bra att tillsammans sätta mål och riktning för det kommande årets arbete. Vi har ju provocerat en aning genom att föreslå att vi ska skaffa oss ett register över alla golfbilar. Det om något är ett beslut som fordrar ett stöd från medlemmarna. Eller så tycker ni inte att vi ska ha ett register och då är det bra att ni kommer och säger det till oss. Vi ser ett register som ett sätt, dock inte det enda, att skapa lite ordning i det kaos som summan av alla golfbilar tenderar att utvecklas till. Och kanske får vi alla golfbilsägare att ta ansvar och se till att de är trafikregistrerade och försäkrade. Men hur ska ett register i så fall se ut? Och vad ska det reglera? Kom och diskutera det med oss!

En annan fråga som kanske inte vållar så mycket debatt, men kanske ger oss en något förändrad vägkultur, är att vissa lokala trafikregler inte får bestämmas av oss själva utan måste godkännas av kommunen (Trafikkontoret). Våra två gångtrafiksområden måste vi också ta bort, det är en typ av trafikreglering som har väldigt höga krav på hastighetsreglerande åtgärder (typ blomsterlådor, väjningshinder, hastighetsbulor) och beslutas alltså av kommunen. I vårt fall är de omöjliga eftersom vägarna är för smala och mängden gångtrafikanter för få. Där fick vi  lång näsa kan man säga!

Inte heller hajtänder och väjningsregleringar får vi besluta om. Här ska dock våra nya vänner på Trafikkontoret komma ut och utvärdera de korsningar där vi tycker vi skulle ha väjningsmarkeringar och kanske vi får behålla en del av dem! Bra i alla fall att vi nu har ett samarbete med kommunen så vi inte gör fel utan rätt, vad det än blir för resultat!

Vårt förslag på en engångsavgift vid nybygge på 10 000 kr som jag aviserade om förra gången jag skrev, har vi redan tagit i styrelsen, vilket våra revisorer tyckte var helt i sin ordning att göra. Det är bra att veta om ni går i byggtankar att vi, liksom Donsö, från och med detta år tar ut en engångskostnad för det extra slitage som blir av de transporter som krävs.

Annars försöker vi att få vardagsruljangsen att fungera. Det har inte blivit så mycket plogning denna vinter, mer av saltning och sandning. Det vi väl alla längtar efter så här på vårkanten är väl att vi får bort sanden från våra vägar igen. Detta år hoppas vi att det skall fungera bättre än förra året. Den entreprenören fick inte förnyat förtroende efter att vi plockat grus ur skorna hela sommaren!

Nu vill jag bara säga: njut av våren så gott det går i regnet och kylan och väl mött 30 mars kl 11!

Gustaf

Ordföranden har ordet 24 januari 2019

Hej och god fortsättning kära läsare,

Vi har redan hunnit en bit in på det nya året, mer än 6% säger min uträkning, och det är vinter på något sätt. Lite snö, sedan is, sedan plus, sedan plus, sedan sol, sedan is och sedan något annat. Omväxlande kan man säga. Lite dyrt tycker vi i vägföreningen för det behövs flis och salt ganska ofta trots att vi mestadels har blidväder. Lite stadig vinter och sedan en ordentlig vår, det är vad vi skulle vilja ha. Och alla andra som inte kan åka till fjällen men vill åka pulka i backarna hemma.

Pulka är ett fordonsslag som vi inte har regler för men så är de ju också förbjudna på vägarna. Men skoj i backarna. På vägarna har vi för tillfället ganska mycket tung transport, särskilt upp till Styrsöskolan. Jag tror ändå att vi kom till en god kompromiss där och det är bara stötvis som det är riktigt stökigt i Brattenskogen, som ju är det lite underliga namnet på vägen upp mot skolan. Nu blir det en omgång till med flaggvakter och betongbilar i all oändlighet ett tag men snart är den gjutningen gjord och det hela lugnar ner sig igen. Men vi hoppas att kommande stora byggen tänker före och ritar sedan och arbetar med byggmetoder som passar oss här ute. Mer trä, mindre betong, lättare byggen, minder tunga transporter. Man önskar det fanns ett gemensamt diskussionsplattform mellan de som vill göra något här men inte förstår och oss som vet bättre men inte initierar stora byggen.

Vägföreningen har nu gått igenom ytterligare ett år och ska ha årsstämma den 30 mars. Den går av stapeln i Missionskyrkan klockan 11-13 (om vår bokning går igenom). Det vore roligt om alla som läser detta, och många andra, kom till stämman. Vi behöver ert stöd för att kunna arbeta på ett sätt som ni uppskattar. Lägg in datum och tid i era kalendrar!

Motioner till stämman, alltså förslag från medlemmarna, måste vara inne senast 31 januari enligt stadgarna. Hittills har vi inte fått in någon motion. Tänk efter noga, är det inte något ni skulle vilja föreslå, ändra eller tillägga. En motion behöver inte vara så fantastiskt välformulerad, bara man förstår vad ni vill. Så vi kan ta upp det till diskussion och beslut.

Styrelsen kommer med några förslag (de kallas inte motioner) som alltså skickas ut i samband med kallelsen till stämman. Kallelsen kommer i slutet av februari (den måste var ute 14 dagar innan stämman enligt stadgarna. Vi kommer troligtvis att ta upp följande punkter:

 • en engångskostnad vid nybygge på 10 000 kr för att kompenseras onormalt slitage och anda kostnader;
 • behov av registrering av lokala trafikföreskrifter som reglerar t ex väjningsföreskrifter för de korsningar där vi målar “hajtänder”;
 • beslut om lantmäteriförrättningar på delar av vårt vägnät för att utöka bredder, mm;
 • beslut (kanske, vi är inte klara här själva) om att upprätta ett register över öns golfbilar för att skärpa kontrollen;

Håll utkik i era brevlådor så ni inte missar vår kallelse och våra förslag!

Och i brevlådan kommer ganska snart ett flygblad från vår referensgrupp, något att sätta upp på kylskåpsdörren! Men glöm inte bort att vända på bladet!

Ha nu en god fortsättning på det nya året! Vi hörs igen!

Gustaf

Ordföranden har ordet 18 november 2018

Hej i det begynnande höstrusket,
Man kan inte klaga på vädret men nu börjar det faktiskt bli lite kallare. Vägföreningens vinterväghållningskontrakt tog sin början alldeles nyss och när det nu inte snöar eller bildas ishinna på vägarna så innebär det bara en kostnad för att hålla en styrka i beredskap. Så om året och början på nästa år fortsätter så här så kommer nog Göteborgs kommun att vilja förhandla om bidraget vi fått för att hålla vägarna i körbart skick under vintern. Just nu klagar vi inte alltså.

Idag ska jag börja med en god nyhet. Vi har länge varit oroliga för kommande vinter och 5ans Backe, alltså den smala väg som förbinder Styrsöskolan med Skäretvägen. Sigrid Engströms Backe, som den egentligen heter, är en väg som inte ingår i vårt åtagande, den är alltså inte del av den gemensamhetsanläggning som vi är satta att förvalta. Men tanken på att alla elever i skolan kommer att använda den vägen i hög utsträckning under nuvarande och del av kommande läsår för att komma till bamba och gympan, så tyckte vi det var en vägfråga som vi skulle försöka lösa trots vår brist på ansvar.

Vi kontaktade kommunen, fick så småningom fram att vägen går genom tre förvaltningars områden, Lokalförvaltningen, Park och Natur samt Fastighetskontoret. Fastighetskontoret har tagit på sig huvudansvar och skötsel. Men det är ju inte så lätt så när vi kontaktade dem och undrade om vi inte skulle ta över ansvaret å deras vägnar visade det sig att det var de väldigt intresserade av. Så vi kollade med vår entreprenör för vinterväghållningen, Steens T&E och de hade inga problem med att inkludera 5ans Backe och sedan kom vi överens med Fastighetskontoret om att upprätta ett enkelt avtal om detta. Det håller vi på med och det ska inte vara några problem att se till att skolans elever inte halkar av vägen på väg till mat och gymnastik eller när de som är från Donsö kommer till skolan eller går hem. Detta är vi glada för.

Fast 5ans Backe är väldigt smal och väldigt brant så även om vi ser till att det är skottat, saltat och sandat, så vill vi gärna inte tillåta golfbilar på den. Det räcker med mopeder, cyklar och gående. Golfbilarna är tunga och väldigt svåra att kontrollera vid eventuell halka och har man sådan kan man lika göra köra runt via Bratten. Men egentligen skulle det behövas en bättre sträckning av denna förbindelse och en ordentlig väg för att tillfredsställa behovet av en alternativ väg från Skäretvägen och till området runt skolan och Madvägen. Jag har fått höra att vägen har fungerat som alternativ för Räddningstjänsten bl a och händer något vid Bratten som stoppar trafiken så behövs onekligen 5ans Backe för att komma in på Styrsö från Skäret och Donsö. Vi får väl se om kommunen är intresserad av att anlägga en ny väg uppför branten.

Vi är glada för att asfalteringen äntligen blivit av och tycker att det i stort ser alldeles utmärkt ut. Nu diskuterar vi var vi ska måla hajtänder och mittlinjer men själva målningen blir inte av förrän det är torrare och varmare, alltså till våren. Då kommer vi att sätta ut hajtänder på de viktigaste platser där vi anser att korsande trafik ska ha företräde. Många platser är samma som det varit hittills, några är nya. Vi kommer också att sätta upp väjningsskyltar för utan skylt och skriftlig anmäld ändring av trafikföreskifterna så gäller inte väjningsskyldigheten och då kan det bli besvärligt med ansvarsfrågor och försäkringsersättningar!

Mittlinjer blir det där vi har hajtänder och i vissa kurvor och där sikten är skymd. Det blir en bättre och dyrare kvalitet denna gång, de förra försvann rätt snabbt, så vi nu håller nere antalet meter linje så gott det går.

Vi har haft ett lite mer intensivt samarbete med vägföreningens trogna referensgrupp och ni kommer så småningom se resultat av det. Vi arbetar också på tanken att ordna en Vägföreningens dag med upptåg och aktiviteter som ska påminna oss alla om att vi är alla medlemmar med gemensamt ansvar och att vi alltid träffas på våra vägar! Och då vill vi träffas med viss distans!

Ha det gott, God Jul och Gott Nytt År!

Gustaf

Ordföranden har ordet 15 oktober 2018

Hej igen,

Jag måste igen börja med att kommentera vädret. Idag 15 oktober tog jag en promenad sen eftermiddag i jeans och t-tröja! Och det var skönt. Igår sågade jag ner en gren på en lönn som stod nära huset. Den hade släppt en del löv även om de riktiga höstfärgerna inte har uppstått än. Men sedan såg jag att den hade börjat sätta knoppar igen! Träden vet inte vad det är för årstid! Och knappt vi. Visst är det skönt men det är lite skrämmande! Och vi får varje dag veta att det är bråttom att vända utvecklingen. Även vägföreningen har väl anledning att fundera på hur vi kan bidra med det.

En sak som vi kanske kan bidra med är att arbeta för mer kollektivtrafik. Inte för att våra golfbilar, elmopeder och elcyklar (som blivit väldigt vanliga) är särskilt miljöovänliga, men de drar onekligen energi och den är sig något som vi ju bör minska användningen av. Även om en stor del av vår energi kommer från vatten-och vindkraft, så kommer inte all energi i världen från rena källor. Och ju mer av ren energi vi kan exportera, desto mindre “ful” energi behövs i världen. Så låt oss fundera på om vi kan utveckla en rimlig kollektivtrafik även på Styrsö. Till och från skärgården så är vi ju tvingade till att åka kollektivt för det mesta och det fungerar ju bra, även om båtarna faktiskt tillhör de mer nedsmutsande transportslagen än så länge. Hoppas vi får elbåtar snart!

Annars är vi i vägföreningen ganska aktiva med vägunderhåll och äntligen har asfaltering kommit igång. Just denna vecka blir det mycket sådant, på Bratten, Skäretvägen, Sörängen, och Styrsö Tångenvägen. Det blir besvärligt ett tag men sedan så mycket bättre.

Vi förhandlar också om den byggtrafik som är och som kommer. Just nu diskuterar vi med entreprenören för skolbygget. Lokalförvaltningens konsult har beslutat att skolan skall byggas med upp emot 600 m3 betong. Konsulten har uppenbarligen inte en sekund funderat på vilket material som skulle fungera bäst när man  bygger på en ö i skärgården. Så för att få betongen upp från kajen vid Bratten så behövs ca 295 lastbilslaster om de skall hålla sig till de laster som vi tillåter på Styrsö. För att klara sina gjutningar, som kräver så där en 40 lastbilar varje gjutomgång, så är de tvungna att köra upp Brattenvägen-Madvägen och till skolan, lasta av och sedan nerför backen på Brattenskogen, allt för att undvika möten. Och alla 295 lastbilslasterna skulle levereras inom en period på 24 veckor. Detta är naturligtvis omöjligt. Då tvingas vi till att förhandla fram en lösning med bilar som kan ta 5 m3 per gång istället för 2 m3, en mycket tyngre last, som tillåter entreprenören att endast använda Brattenskogen både upp och ner. Och då med endast 115 lastomgångar! Det kommer att bli väldigt dyrt för entreprenören eftersom kommunen som äger största den av Brattenskogen vill ta ut kostnader för vägens förkortade livslängd, samtidigt som de också får betala eventuella noterade skador som uppkommer på vägytan och vägkroppen. det kommer också att bli väldigt jobbigt för de som bor utmed den sträckan och för alla som skall till och från Bratten!

Vi har ett liknande problem på Skäretvägen där hela hus till Donsös ny bostadsprojekt vid brofästet skall transporteras från Bratten. Där är det ytterligare en konsult som inte tänkte innan projekteringen och upphandlingen slutfördes. Det är trist att vi behandlas på detta sätt av alla på andra sidan vattnet. Kan de inte diskutera med oss på öarna innan de tar alla beslut och investerar alla sina pengar?

Med dessa klagomål och svarta tankar om vår framtid önskar jag er trots allt en fin höst med förhoppningsvis lite vanligt regn och blåst!

Gustaf

Ordföranden har ordet 1 september 2018

Inlagt: 2018-09-01

Hej allihop,

Sist jag skrev ned mina tankar så hade sommarvärmen redan tagit ett järngrepp om oss. Och det var 11 juni! För ett tag sedan konstaterade jag att den svenska sommaren äntligen hade kommit som lite omväxling till den nästan tropiska värmen men sedan har det snabbt blivit både sensommar med redan lite höst i luften. Det är ingen ordning på något numera. Fast det kanske är den nya ordningen. Man får anpassa sig till det väder man har. Och samtidigt försöka leva klokt så det inte blir värre.

För vår vägförening så betyder i alla fall det svalare vädret att semestrarna är över och vi kan räkna med att entreprenören som skall asfaltera om våra vägar kommer igång snart. Egentligen skulle asfalteringen gjorts redan före semestern men så blev det inte och vi är inte så stora beställare att vi får förtur av något slag. Men nu hoppas vi verkligen att det skall bli av. Delar av Styrsö Tångenvägen, Sörängen och Skäretvägen är de sträckor som nu skall göras fina. Och vi kommer troligen också att bredda Halsviksvägen mellan de båda kyrkogårdsdelarna, den asfalterade ytan där är onödigt smal och vid möte tvingas man ofta ut i gräset.

Skäretvägen kommer att användas för extremt tunga transporter till nybygget på Donsö (vid brofästet) men vi vill inte vänta med att göra i ordning vägen som byggentreprenören egentligen vill för då vet man ju aldrig när det i så fall blir av och vägen är ganska dålig. Vi kommer att kolla noga om transporterna fördärvar någon del av vägen och om så sker får bygget bekosta de reparationer som bir nödvändiga. På samma sätt kommer Sörängen att skäras upp åtminstone tre ställen för att lägga mer de ny elkablarna som skall ersätta de nuvarande luftburna kablarna. Men det kan ta ett till två år innan det görs och vägföreningen tänker inte vänta med att göra i ordning vägarna så länge, utan räknar helt enkelt med att skär de upp vägen så får de lägga igen och asfaltera den delen igen. Annars får vi ju aldrig vårt vägnät i ordning, det händer ju saker hela tiden. Så nu vet ni hur vi resonerar så ni inte tycker vi asfalterar och gräver och asfalterar igen som ju annars är så vanligt för man har dålig samordning och planering.

Vi vill också passa på att be om ursäkt för den sopning av vägarna som skedde i våras. Den var undermålig och vi har klagat på den som utförde sopningen utan att det egentligen har hjälpt. Vi kommer att handla upp den tjänsten på ett bättre sätt nästa år. Man ska inte hitta allt grus ute i gräskanten på vägen när sommaren kommer, som det var i år.

Vi kan väl också nämna att de skyltar som skulle upp vid Bratten, Tången, Sandvik och Skäret om att man ska gå på vänster sida, de skyltarna råkade vara omöjliga att få tag på under hela semestern, trots att de var färdiga. Nu ska de upp men många hundra tusentals besökare har inte fått se och följa dem i år. Resultatet av denna fadäs var väntat, som vanligt gick folk lite hur som helst och vi fick återigen lära oss att vara överseende och tålmodiga. Av vad vi vet så har dock sommaren förflutit utan olyckor och irritation i större utsträckning. Tack allihop som hjälpt till med det!

Vi fortsätter våra diskussioner om trafikkulturen och hur vi ska komma till rätta med alla fordonslag. Med tanke på hur många golfbilar vi nu har på ön och vår insikt att inte alla är helt enlighet med lagen så funderar vi på om man kanske skulle införa en lokal registrering av dem. Då kan vi se till att alla golfbilar är registrerade hos Transportstyrelsen och att de är trafikförsäkrade, vilket ju är ett måste. Då kanske vi också kan se till att de som fordrar dispens enligt våra egna regler också får det. Jag tror faktiskt det skulle hjälpa oss alla att få ordning och reda i den frågan utan att det blir för krångligt. För, handen på hjärtat, lite Vilda Västern är det ju faktiskt på Styrsös vägar. Lite charmigt kanske, men inte i allt för hög grad.

Fundera på detta, det är inget vi kan göra direkt för det måste upp på nästa årsmöte för beslut. Ni får gärna höra av er via mail och diskutera det. Vår referensgrupp som snart har möte igen efter sommaruppehållet bör naturligtvis också ta tag i den idén och värdera förslaget!

Ha en skön sensommar så hörs vi igen om en månad eller så!

Gustaf

Ordföranden har ordet 11 juni 2018

Inlagt: 2018-06-11

Hej medlemmar och andra som läser,

Nu har sommaren varit här ett bra tag även om kalendern inte kommit så långt. Allt exploderade och det som var en varm vår är plötsligt högsommar. Visst njuter man men samtidigt känner åtminstone jag mig lite lurad på den övergång från vår till sommar som brukar prägla slutet av maj! Klaga ska man dock inte, särskilt inte idag då det ser ut att komma lite regn som vi alla längtat efter ett tag, tillsammans med allt gräs och alla blommor!

Samtidigt som vädret har varit före sin tid så har nu också besökarna börjat komma i mängder och vägarna är ganska fulla med dem och med oss själva, särskilt på helgerna. Då gäller det att köra extra försiktigt, våra besökare, liksom en del av oss som bor här, promenerar på våra vägar som vore de promenadvägar. Det lönar sig inte att bli irriterad på det, vägarna är ju till för alla och vad som är viktigt är ju att det inte händer någon olycka. Vi kommer för att hjälpa till att sätta upp en påminnelseskylt vid varje färjeläge om att promenera på vänster sida. Och låt oss utgå från en nollvision, inga olyckor på Styrsö under detta år!

Då kanske man inte ska göra som den gofbilsförare som nu två gånger på några dagar setts låta sin lille son (eller sonson kanske) på så där en 6 år köra golfbilen med viss assistans. Vi kör inte Farfars Bilar här, det är inte Liseberg där de har inbyggd säkerhet. Vi ska följa normala trafikregler och inte ta risker här, det tror jag de flesta håller med om. Så om ni ser någon ta sådana risker för att glädja ett litet barn så tala gärna med denne så vi blir av med sådana avarter! Det kan ju bli det sista en sådan ung bilförare gör!

Det närmar sig nu den tid då vi skickar ut debiteringarna för era medlemskap. Före 1 juli kommer ni att ha fått er faktura. Vi skickar fakturan till den som står registrerad som fastighetsägare den 1 januari så är ni en alldeles ny fastighetsägare så får ni prata med den som ni köpte fastigheten av och se till att ni delar på kostnaderna rättvist. Vi kan bara debitera den vars namn vi fått från Lantmäteriet.

Vi skickar med lite påminnelser med fakturorna. Framför allt är det nu på försommaren viktigt att bli påmind om att häckar och träd får inte växa in över vägområdet och sikten i korsningarna skall underlättas genom att hålla häckarna nere på en höjd av 80 cm. Detta är viktigt för är sikten dålig så ökar risken för olyckor och vi har redan haft en del otrevliga incidenter orsakade av för höga häckar. Och ni, vars häckar växer utanför er egen tomtgräns, ta ett tag med häcksaxen så vägarna får tillbaka sin ursprungliga bredd! Alltså, snälla, hjälp till med det så kanske nollvisionen kan bli verklighet!

Vi påminner också om de regler som gäller för vilka fordon som tillåts på våra vägar. Eldrivna golfbilar med en max bredd på 130 cm och en längd på 280 cm och i övrigt flakmopeder, vanliga mopeder och cyklar. Kolla gärna detaljerade begränsningar på vår hemsida. Köp inte fordon som inte får köra här, det blir bara en massa problem för er själva och för alla oss andra dessutom!

Vi är på gång att börja asfaltera en del vägsträckor, vid Bratten, på Skäretrakan, Sörängen, delar av Styrsö Tångenvägen, mm. Hoppas vi inte stör er för mycket och att ni kommer att uppskatta resultaten! Och kom ihåg att om ni har synpunkter på vägarna och deras skötsel så kontakta oss! Vi behöver mer kontakt med de som trafikerar våra vägar, klaga, beröm eller påpeka det ena eller det andra, kommunikationen är viktig. Och vi försöker ta tag i de frågor som ni kommer med.

Ha nu en fin sommar! En lugn och vänlig trafik önskar jag er och avslappnande vila på alla möjliga sätt, i hängmattan, på havet, i badet, på vägarna!

Gustaf

Ordföranden har ordet 22 april 2018

Inlagt: 2018-04-22

Hej bästa läsare,

Det var bara lite mer än två veckor sedan jag skrev OhO förra gången men jag vill gärna berätta vad som hänt sedan dess. Dels har vi haft ett styrelsemöte för att diskutera vägen framåt detta år för vägföreningen, dels har vi haft ett möte med referensgruppen för att diskutera lite mer i detalj om hur deras synpunkter bäst skall avspeglas i vägföreningens arbete.

Vägföreningen skall i första hand ta hand om det vägnät som den är satt att sköta, underhålla och bygga ut vid behov. Naturligtvis är det så och det är också dit som den allra största delen av våra resurser, både i pengar och i tid, dirigeras. Men för att ta hand om vägarna måste man också intressera sig för hur vägarna används och detta av alla trafikgrupper, gående, cyklister, mopedister, golfbilsförare samt bilister som av olika skäl måste ta sig fram på vägnätet.

Vad gäller bilister så är det en fråga om att ge dispens till de som absolut behöver köra på ön för annars är det ju ju förbjudet att framföra bilar här. Dispensfrågan är inte helt lätt, vi har ju olika former av dispenser, dels helårsdispenser för de som behöver sådana för sitt arbetes skull, dels tillfälliga dispenser för de som har kortare ärenden (mer än över dagen vilket alltid är möjligt och sålunda gratis) för leveranser eller dylikt.

En årsdispens kostar 850 kronor just nu. Det kostar lika mycket för någon som skall göra ett tillfälligt arbete på Styrsö. En del bilar är små, andra stora lastbilar, men de kostar like mycket allihop. Man kan ju fundera på om inte korttidsdispenser borde kosta mindre och helårs något mer och om inte de stora bilarna som sliter mer på vägarna borde betala mer än de mindre bilarna. Det är en fråga som referensgruppen och styrelsen nu funderar på.

En annan fråga är hur vi skall uppmuntra till bättre vägkultur. Hur får vi oss alla att inte stressa på vägarna, köra golfbil eller moped när vi kunde gå eller cykla, gemensamt arbeta för en lugnare trafik och en trafik som prioriterar nödvändiga transporter och tar hänsyn till alla trafikslag. Vi vill ju inte sätta gränser och skapa förbud utan måste hitta andra möjligheter för att tillåta en ökning av vår befolkning utan att skapa trängsel och kaos på våra vägar. Detta är en kinkig fråga där olika grupper har sina ganska fasta ståndpunkter. Det finns ju en gryende irritation, t ex hos fotgängare gentemot golfbilar, och tyvärr också tvärtom. Där talade vi om betydelsen av att ha en kontinuerlig diskussion eller dialog om trafiken. Och skall vägföreningen kunna ta del i den måste den vara mer synlig i det dagliga livet.

Hur vägföreningen skall kunna bli en del i allas vardag, förutom när plogning eller annat inte fungerar, det är något vi fortsätter spåna om. En Vägföreningens Dag har kommit upp som förslag, mera information som ett annat. Båda låter sig nog göras men det får ju bli på ett sätt som är trevligt, uppskattat eller åtminstone effektivt. Mer kontroll är något som vi inte är så förtjusta i även om det skulle behövas i en del fall! Har du som läser någon synpunkt härvidlag så hör gärna av dig till oss.

Bara så ni vet vad som händer inom vårt viktigaste verksamhetsfält så diskuterar vi nu asfalteringsarbeten på Skäretvägen, och Tångenvägen samt Utterviksvägens början. Vi får se hur långt våra resurser räcker just nu, kanske det blir mer (förutom mindre reparationer som alltid måste göras). Även väglinjer och hajtänder ligger i utkorgen, samt en del nya skyltar.

Och snart (i juni) får ni väl en räkning på vägavgiften i era postlådor. Jag hoppas ni finner kostnaden skälig för vad ni får!

Ha nu en god vår och försommar! Gustaf

Ordföranden har ordet 5 april 2018

Inlagt: 2018-04-05

Hej på er alla och glad vår,

Nu har äntligen våren drabbat oss. Regn i morse men nu, när jag skriver, ett strålande solsken. Inte så varmt men krokusarna blommar glatt i rabatten och snödropparna har ingen snö längre men gläder oss i alla fall! Snart kanske det kommer lite mer värme också och vi kan våga beställa sopning av vägarna, en av vårens bästa händelser!

Och vår årsstämma har hållits. Det var ett bra möte, välbesökt, god stämning, bra diskussioner. Och så blev vi omvalda, det kändes också skönt.

Ganska naturligt handlade en stor del på mötet om det som diskuterats under referensgruppens möten under senare delen av förra året, bland annat den måttligt goda trafikkulturen och hur man skall hantera en sådan knivig fråga; hur får man andra människor att tänka om och vad är egentligen rätt och vad är mindre rätt och vem bestämmer det? Hur får vi igång en diskussion om vår trafikmiljö som inte hamnar i gnäll och kritik av andra trafikgrupper än den vi själva tillhör. Det handlar ju ju till syvende och sist om hur vi delar på utrymmet så alla får plats: fotgängare, cyklister, mopedister, flakmopedsägare, golfbilsanvändare, nyttotrafik, mm. Vi har alla rättigheter och skyldigheter och hur skall vi se till att vägarna kan bära oss alla? Med respekt och förståelse för varandra, absolut, men hur hanterar vi diskussionen om vad det innebär?

Det var naturligtvis min tolkning av frågeställningen och frågan skall nu hanteras av styrelsen, som med stämmans godkännande nu skall arbeta vidare med frågorna i enlighet med referensgruppens föreslagna riktlinjer. Vi har nu tolkat detta så att vi börjar med ett gemensamt möte mellan styrelsen och referensgruppen, som alltså också fått välsignelse att fortsätta sitt arbete som rådgivande organ.

Vi tror att att en öppnare debatt och mer interaktion med medlemmarna kan leda till bättre trafik. Och bättre trafik är bra för våra vägar. För en del tycker nog att vi ska i första hand ta hand om vägarna och se till att de hålls på mer än en acceptabel standard. Vi fick på stämman höra att Donsö har planer på höja standarden på sina vägar och vi får naturligtivs inte vara sämre!

Vi vet ju att sköta vägarna är vårt viktigaste uppdrag och vi kommer ganska snart, nu när våren är här, att planera för nya asfalteringsarbeten, särskilt Tångenvägen, Sörängen och Skäretrakan, samt en del mindre reparationsarbeten. Vi diskuterar också var vi ska har nya hajtänder (väjningsplikt, nu också med skylt), var vi ska måla mittlinje för att förtydliga vilken sida man ska hålla sig på, mm, så nog försöker vi hantera även den delen av vårt uppdrag.

Vi har också en del kommande störningar genom att en del byggen tar fart. Vi har just gjort en vägsyn inför transport av makadam, mm, från Sandvik till de nya området på berget ovanför Dammkärrsvägen. Istället för att köra från det normala upplaget på Långesandsholmen, så får vi ett särskilt upplag under byggtiden utefter Dammkärrsvägen och slipper en mängd tunga transporter genom Styrsö By. Det är bra men framkomligheten under ett tag på Dammkärrsvägen kommer att vara begränsad, särskilt när de skall gräva upp vägen för inkoppling av el, vatten och avlopp. Vår strävan är att minimera störningar men ibland är det ofrånkomligt. Vi ber er ha överseende med det! Och vi ska försöka se till att de kommer upp skyltar i tid!

Tänk på att synpunkter från medlemmarna alltid är välkomna! Och ha en god vår!

Gustaf

Ordföranden har ordet 11 mars 2018

Inlagt: 2018-03-11

Hej alla medlemmar och andra,

Nu har ni nog alla fått ett kuvert från Vägföreningen i er brevlåda. Ni är kallade! Till vår årsstämma som går av stapeln den 24 mars klockan 11 i Missionskyrkan. Jag hoppas många kommer, det känns viktigt att ha kontakt med er alla så att vi i styrelsen arbetar i den anda som vi gemensamt kommer överens om.

Vad finns det då att diskutera tillsammans? Du kanske själv går och bär på idéer eller synpunkter du vill lufta eller du kanske blivit lite inspirerad av referensgruppens inriktningsförslag inför det kommande året och vill diskutera dessa lite närmare. Vi trafikerar ju alla vägarna på det ena eller andra sättet, eller hur, och jag inbillar mig att vi alla egentligen har synpunkter på hur det kan bli bättre. Vi i styrelsen tror vi blir bättre om vi arbetar med era synpunkter bakom oss än för oss själva. Även om synpunkterna mer är karaktär av klagomål, det går också bra, för då får vi ju chansen att bättra oss och vägföreningens service till medlemmarna.

Alltså, kom igen, kom till stämman och säg vad ni tycker!

Det är nu snart mitten av mars och vintern håller i sig även om den sibiriska kylan verkar ha lämnat för denna gång. Detta säger jag på avstånd från verkligheten, när jag skriver sitter jag i betydligt varmare klimat och tittar på väderkartan på baksidan av GP. Runt noll säger den. Men snart blir det vår som vanligt och vi kan sopa vägarna och spana efter tussilagon i dikeskanterna. Och börja smörja cykeln, skrapa båten och ägna oss åt vår favoritsyssla, förberedelser för sommaren! Och planera årets asfalteringsarbeten, fast det slipper de flesta, det ska vi ta hand om i styrelsen.

Referensgruppen vill att vägföreningen ska synas mer i det dagliga livet, påminna om vårt gemensamma ansvar för vägarna och diskutera mer öppet (om jag tolkar dem rätt). En Vägföreningens Dag med cykeltävling, mopedskola, golfbilsserviceinformation (det tror jag en del av oss verkligen behöver), varm korv och glass. Eller något sådant. Det kanske är en fin idé att tugga lite på! Fundera så kan vi diskutera det också!

En nyhet som kan glädja en del är att nu innan vårregnen sätter in på allvar så kommer den s k golfbilpoolen, den nya parkeringen vid Bratten som tenderar att stå under vatten, att korrigeras. Bilpooler i all ära, men en sådan som vi haft där vill vi hellre slippa!

Med detta avslutar jag för idag och hoppas få se många av er den 24 mars!

Gustaf

Ordföranden har ordet 16 januari 2018

Inlagt: 2018-01-16

Hej alla medlemmar och andra intresserade,

Och ett Gott Nytt År önskar jag er alla. Ett år med lugn trafik på säkra, torra, plogade, sandade, sopade vägar. Hela året!

Det känns märkligt varje år när det tar slut och ett nytt år tar vid. Vart tog det gamla vägen? Tänk att det redan gått 17 år hela år under detta århundrade, mer än en sjättedel av ett sekel! Det är ju klart att det hänt en del sedan millennieskiftet, då vi alla var lite nervösa att våra digitala system skulle paja ihop. Vilket de inte gjorde, de var av tillräckligt kvalitet för att klara sig igenom denna omställning. Nästan bättre än vi själva!

Nu är vi inte så nervösa för själva årsskiftet men ändå lite andäktiga inför tidens gång, åtminstone är jag det. Jag går snart mot slutet av mitt tredje år som ordförande i denna förening och jag tycket nog att det gått fasligt fort. Fort som en golfbil i Brattenbacken, typ!

Nåväl, vad står vi inför som förening i januari 2018? Vi har nu en tid av eftertanke som avslutas med en gemensam diskussion om vad vi gjort, var vi står och vart vi är på väg. Den diskussionen håller vi på vägföreningens årsstämma som kommer att gå av stapeln den 24 mars kl 11 i Missionskyrkan! Hoppas ni alla kommer!

Som vanligt så kan alla medlemmar också lämna in motioner till stämman. De skall dock vara styrelsen tillhanda innan januari månads utgång så se till att ni gör er hörda innan dess. Alla motioner som kommit in kommer att tas upp, alla med en kommentar från styrelsen.

I år har vi ju, som ni alla vet, haft en referensgrupp som har träffats för att diskutera trafik- och vägfrågor. Det har varit ytterst uppskattat att få en sådan extern (eller snarare intern) återkoppling och vi ser fram mot att få en samlad rapport från deras arbete som kan skickas ut till medlemmarna för att sedan behandlas på stämman, då med styrelsens kommentar. Det är, som ni alla kan tänka er, många frågor som har behandlats men jag skall inte gör mig till tolk för dem här, de får de själva redogöra för i sin rapport.Det blir spännande!

Kallelse och motioner, mm, kommer att skickas ut till er alla i början av mars, minst två veckor innan stämman enligt våra stadgar. Sedan har ni alltså gott om tid att vässa era argument så vi får en intressant debatt om vägen framåt!

Vintern har hittills varit skonsam, inte så rolig men billig om man ser till vinterväghållningen. Jag är inte säker på att detta håller i sig hela vintern, vädret numera är väldigt nyckfullt, men om det blir med snö och ni inte tycker att det plogas, sandas, saltas och hålls rent i tillräcklig grad så hoppas jag ni hör av er. Vi kan inte kontrollera utfallet av det arbetet överallt och det är till syvende och sist ni som drabbas om det inte fungerar perfekt. Så hör gärna av er, då har vi chans att förbättra!

Med detta önskar jag er god fortsättning på det nya året och hoppas få en bra diskussion fram på vårkanten!

Och en liten uppmaning: Ta er fram på vägarna försiktigt och med mottot “kan ni gå eller cykla gör det, det bygger upp fysiken och minskar på vägkostnaderna. När ni måste ni köra flakmoppe eller golfbil, tänk på alla de som inte gör det och låt dem också få sin plats på vägen”!

Gustaf

Ordföranden har ordet 11 december 2017

Inlagt: 2017-12-11

Hej igen alla medlemmar,

Sedan förra gången ni hörde av mig så här så har en del hänt. Inte endast att hösten har blivit kyligare och regnigare och att #metoo-rörelsen har fått mängder av människor att häpnar över att verkligheten inte var vad de trodde.

Men detta, och alla världshändelser, skall dock inte mera dissikeras i denna krönika. För inom trafiken på Styrsö har trots allt inte så mycket hänt, förutom att vi fått fina parkeringsplatser på Bratten och en aktiv referensgrupp till stöd för vårt arbete. Om vi börjar med parkeringen på Bratten vill jag kan gärna påpeka att den inte är en frukt av vårt arbete eller finansiering, det är kommunen som har hand den delen av öns vägnät. Så om den stora golfbilsparkeringen mer liknar en pool när en parkeringsplats (en golfbilpool i stället för vanlig bilpool!) eller om folk envisas med att ställa sig fel, d v s inte som anvisas med skyltar eftersom vissa parkeringar är för det ena eller andra fordonsslaget, så skyll inte på oss. Och räkna inte med att vi skall ordna upp det, i alla fall inte mer än andra trafikanter. Fast man vill ju gärna ha ordning, åtminstone jag. Jag är personligen glad i parkeringsytorna, särskilt när de äntligen blev målade, det inte bara ser välskött ut utan ger också plats till fler.

Referensgruppen är det bästa som hänt på länge, en skara på uppe mot tjugo personer som livligt diskuterar alla de problem och frågeställningar som vi upplever i trafiken på Styrsö. Jag har bara kunnat vara med på ett möte själv, men tar med stort intresse del av de rapporter som kommer. Meningen är ju att referensgruppen skall komma med rekommendationer till styrelsen som vi sedan tar vidare till vägföreningens årsstämma. Vad som slutligen kommer är det inte min sak att spekulera i eller ens skvallra om, men ni kan väl alla föreställa er vilka frågor som tas upp! Bra, referensgruppen! Jag är säker på att ni, genom att ge oss av er dyrbara fritid, ställer viktiga frågor på sin spets. Vi kommer kanske inte att trots allt få svar eller lösningar på allt, men redan diskussionen är ett bra steg framåt.

I övrigt så arbetar vägföreningen med vägunderhåll, diken och brunnar som skall rensas, hål som skall lagas, mm. Dikena skall ju ta vattnet av vägarna och leda bort det till havet så småningom. Tänk på det när ni tycker att ni skall snygga till det utanför er tomt, dikena och deras funktion måste säkerställas och anser ni att ni vill göra mer än rensa framför er tomt så skall ni kontakta oss så det inte blir fel! Dikena utanför er tomtgräns, liksom vägarna, har vi ansvar för och därför är det viktigt med en dialog om föreslagna förändringar.

Snart är det inte höst mer utan vinter och från 15 november så har vi ett vintervägsunderhållskontrakt med Steens T&E. De skall sköta vägarna så ni kan komma till båten tidig morgon utan att halka eller sitta fast i snö, de skall ploga, sanda, salta och se till att vi har bättre snöröjning än resten av Göteborg. Det sista står inte i deras kontrakt men det brukar bli så. Jag skrattade åt Stockholm härförleden som återigen blev väldigt överraskade när det snöade och all trafik stod plötsligt stilla, bilar, bussar och t o m pendeltågen. Konstigt att det är lika överraskande varje år! Göteborg har väl inte fått visa upp så mycket av sin snöröjningskompetens än men det kommer nog! Dessa problem skall vi slippa, det står i kontraktet! Har ni synpunkter på hur det sköts när det blir aktuellt så hör gärna av er till oss i första hand, inte till dem som gör jobbet!

Som vanligt slutar jag idag med uppmaningen att ta det lugnt i trafiken, sätt inte andra människors eller våra egen hälsa på spel, ta den hänsyn som behövs när vi alla ska samsas på de smala vägarna, barn, vuxna och gamla, fotgängare, cyklister, mopedister, golfbilsanvändare, bilister, besökare, bosatta och verksamma på Styrsö! Samt hundar och katter!

Ha ett fint slut på detta år 2017, God Jul och Gott Nytt År!

Gustaf

Ordföranden har ordet 20 oktober 2017

Inlagt: 2017-10-20

Hej igen alla medlemmar,

Förra gången välkomnade jag er till hösten, idag har vi känt av den ett tag och en del av er kanske känner, som jag, att hösten kan vara rätt så skön. En del av stressen att man måste göra en massa, klippa gräset, grilla och träffa vänner, bada och ta till vara sommaren, sådant som den alltför korta sommarperioden bär med sig, det rinner lite av en och man börjar känna en viss ro i själen när löven byter färg och sakta börjar singla till marken. Vadå ro, säger kanske alla som arbetar och tycker att ekorrhjulet snurrar lie väl snabbt, men visst är det skönt med invanda rutiner emellanåt också?

Nåväl, detta är inte en filosofisk betraktelse utan ett sätt att berätta vad vi gör i vägföreningen och inte är det rutiner och lugn och ro där, inte endast i alla fall. Vi har just avslutat årets asfaltering med några små bitar till som jag hoppas är uppskattade. Själv är jag inte helt nöjd, hade gärna sett att vi hade haft ekonomi att asfaltera om hela vägen ner till Tångenbryggan, inte bara delar. Men vi måste ha lite reserver kvar för eventuella tunga åtgärder om vintern blir värre än vanligt.

Vi har nämligen skrivit nytt avtal, även denna gång med Steens T&E som visade sig ge det bästa anbudet denna gång också. Så det är nu avklarat och från 15 november står vi beredda på Kung Bores angrepp.

I övrigt, vad gäller vägunderhåll, håller vi på med en del mindre rensningsarbeten i diken och brunnar där vattnet har en tendens att ställa sig och sakta tränga ner under vägbanan. I många fall har lusten att göra det fint utanför tomten lurat en del att fylla igen dikena och därigenom sabotera avrinningen. Det är inte så bra och inget vi vill ska fortsätta, så tänk på det alla ni som inte gillar dikena framför tomterna. Rådgör gärna med oss så vi inte får problem när störtregnen kommer!

Som ni alla sett, hoppas jag, har vi annonserat efter intresserade medlemmar i vår kommande referensgrupp. Anmälningstiden har gått ut och vi har fått in totalt 18 namn vilket gläder oss storligen. Nu ska vi kontakta dessa, ha ett första möte och sedan komma loss i våra diskussioner om vart vi är på väg, och vilken typ av ö vi vill ha med tanke på trafikutveckling, lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhet, natur och kultur, parkering och människor och företagande på ön. Det kan bli en livad diskussion. Jag hoppas att de som nu kommer att sitta i referensgruppen också rådgör med alla er andra i olika frågor så vi får en bred debatt som tar upp alla möjliga synpunkter och perspektiv.

Vi kommer att lägga ut namnen på de som ingår så fort vi fått OK från dem att göra det. Vilket jag hoppas inte skall vara något problem, men man bör ju fråga först!

Nu slutar jag idag med den vanliga uppmaningen att ta det lugnt i trafiken, vi har aldrig så bråttom att vi ska sätta andra människors eller våra egen hälsa på spel, vi tar den hänsyn som behövs när vi alla ska samsas på de smala vägarna, fotgängare, cyklister, mopedister, golfbilsanvändare, bilister, besökare, bosatta och verksamma på Styrsö! Det är vår ö och vår vardag, se till att ta hand om den!

Ha nu en avslappnad höst! Gustaf

Ordföranden har ordet 7 september 2017

Inlagt: 2017-09-07

Hej på er alla medlemmar,

Och välkomna till hösten efter den kallaste sommar i mannaminne (minst)! Fast jag har inte precis frusit under denna sommar, den har varit ganska fin i alla fall tycker jag. Inte så mycket bad (vilket lett till att färre drunknat, det är ju bra) men många sköna dagar.

Det var länge sedan jag skrev senast. Nu har styrelsen mötts inför hösten och det finns en del att rapportera, men jag hade faktiskt också ambitionen att skriva en hälsning i somras som tyvärr frös inne (ursäkta skämtet)! Vi hade ett långt möte i juni men resultatet av det mötet fick ni ju i era brevlådor istället, i form av debiteringar av vägavgiften och lite information om häckklippning och dispenser för golfbilar. Jag hoppas att ni alla betalat era vägavgifter för vi är, som ni ju förstår, i behov av dem för att kunna leverera bra vägar.

Det har vi gjort till viss del. Äntligen, ja, det var segt, har en del av vägnätet blivit omasfalterat eller lagat efter fiberarbetena. Vi är väl alla lika glada för resultatet även om några nog hade hoppats på mer. Men vi har lite pengar kvar och håller just nu på att diskutera med Svevia om asfaltering av Dammkärrsvägen mellan Sörängen och f d pizzerian (undrar hur länge det namnet får vara kvar?) och även delar av Styrsö Tångenvägen inom själva Tången. Om det finns synpunkter på andra delar av vägnätet och behov av reparation eller standardhöjning så tar vi gärna emot synpunkter. Helst via vår hemsida styrsovag.se och den kontaktsida som du enkelt når där. Det är vår normala kontaktyta via nätet.

Vägarna är inte kompletta med bara asfalt. Vi behöver måla en del också. Men erfarenheten har lärt oss att den målning som vi använde senast inte höll särskilt länge, så nu bör vi nog använda en dyrare, tjockare färgvariant. Då måste vi spara in på antalet streck och det vi nu siktar på är mittmarkering i särskilt svåra kurvor samt “hajtänder” med mittmarkering vid särskilt besvärliga korsningar (i princip dem som haft hajtänder förut). Men målningen blir nog inte av före vintersäsongen eftersom eventuellt snöplogande ökar risken att de försvinner snabbt och det vore väl fint att ha dem en säsong i alla fall!

Vinterväghållningen, som skötts i många år av Steen T&E, har gått ut på en ny upphandling (i samarbete med Donsö Vägförening), inte för att vi var missnöjda med hur det skötts utan för att det inte bara automatiskt skall förlängas mer än två år, samt att det kan finnas skäl att öppna upphandlingen även för andra entreprenörer. Vi får in offerter i mitten av september och det nya kontraktet skall gälla från november. Vi återkommer med information om upphandlingens resultat efter nästa styrelsemöte.

Vi har idag ett möte mellan vägföreningens representanter och skolorna om att samarbeta runt trafikutbildning och trafikkunskap. Vi hoppas på det sättet få en ung generation som är hänsynsfull och välinformerad i trafikfrågor, som sedan kan lära sina föräldrar lite vett och etikett i trafiken. För, handen på hjärtat, nog kan det behövas lite diskussion runt detta i de flesta hem på Styrsö!

Det leder osökt till ett upprop till alla att anmäla intresse att delta i den referensgrupp, som stämman bestämde skulle upprättas, som alltså ska ge styrelsen råd om möjliga åtgärder för att förbättra trafikkulturen och genomföra trafik- och vägförordningar, som blir nödvändiga framöver. I maj skrev jag: “Vi strävar efter att få en grupp som representerar olika syn på trafiken och föreningens verksamhet så även om ni inte varit engagerade tidigare kom gärna med, unga som gamla. Direktivet för gruppen kan tänkas bli att beskriva två eller tre olika scenarior utifrån frågorna, vart är vi på väg, och vilken typ av ö vill vi ha med tanke på trafikutveckling, lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhet, natur och kultur, parkering och människor och företagande på ön?”. Det kommer snart lite anslag om detta och vi hoppas att några av er vill vara med!

Ha det gott i sensommaren, alternativt förhösten! Gustaf

Ordföranden har ordet 10 maj 2017

Inlagt: 2017-05-10

Hej på er alla medlemmar,

Jag önskar jag kunde säga att det är fantastiskt med våren men dels hör jag att det är ganska kallt igen och dels är jag inte ens i närheten av våren på Styrsö utan just nu i Kenya. Nej, inte semester, arbete. Som har väldigt lite med vägar att göra faktiskt! Men vi hade ett nytt styrelsemöte inom Styrsö Vägförening innan jag åkte och jag vill gärna berätta om det, om hur vi resonerar och söker lösningar på våra gemensamma problem och uppgifter.

Ett av våra stora diskussionsämnen var hur vi skall hantera dispenserna, dels för de fordon som besöker och dels för de fordon som enligt beslut av SVFs årsstämma inte bör färdas på Styrsö. Jag hoppas att i alla fall några har läst min blogg efter årsstämman och vet att vi som ville lätta något på måttbestämmelserna fick vika oss och acceptera att fordon, t ex golfbilar, som är större än 1,3 x 2,8 meter inte skall godkännas. Men för allas kännedom vill jag citera vad jag skrev förra gången om hur vi tolkar detta:

 1. De som, innan stämman 2014, hade större fordon än tillåtet enligt beslut på stämman, har automatiskt dispens.
 2. De som efter det beslutet har köpt för stora fordon skall söka dispens och kommer att få det mot en årsavgift.
 3. De som införskaffar fordon som överstiger måtten efter årets stämma kommer inte att få dispens.

Vi måste få ut detta till alla. Jag har fått för mig att jag sett en del väldigt nya golfbilar efter stämman den 19 mars. Det är ju inte bra om dessa införskaffats utan vetskap om de måttregler som finns och som för övrigt kan avläsas på den tydliga skylten vid fraktfärjans område vid Bratten och de andra tilläggsplatserna. Vi kan ju inte acceptera att en del inte bryr sig om de regler som vi tagit tillsammans, eller hur?

Men det är ju inte särskilt muntert att gå omkring och påminna folk eller meddela dem att de inte får köra sitt fordon på ön. Detta måste vi dock börja göra. Vi tänkte börja med en påminnelselapp på fordonet att det behöver dispens för att få framföras lagligt på Styrsö. Och så får vi se om det blir någon ändring av det. Vi hoppas att ni alla inte tar illa upp om ni får en påminnelse om detta, måttbestämmelserna finns ju nu här får att få våra vägar att räcka till.

För att göra det enklare för alla så kommer vi också att sätta upp bilder på godkända fordonsmodeller (särskilt golfbilar) på anslagstavlorna så ni själva enkelt kan se om ni borde gå in på vägföreningens hemsida och söka eller om ni inte behöver det. Vi ska också ta kontakt med de som levererar sådana fordon och informera om vilka regler som gäller.

För att förenkla vårt eget uppdrag att kontrollera fordon som borde ha dispens, framförallt de som besöker, så kommer vi att meddela att dispensen skall ligga synlig utifrån i fordonet, t ex vid vindrutan). Då kan vi enkelt se om dispens är beviljad. Det har kört ganska många fordon på ön denna vinter och vår och då man undrar ju lite om de har dispens eller inte och det förenklar vårt arbete om vi inte behöver fråga.

Och en påminnelse: ni som vill vara med i vår kommande diskussions- eller referensgrupp om trafiken på Styrsö, anmäl er då via hemsidan! Vi strävar efter att få en grupp som representerar olika syn på trafiken och föreningens verksamhet så även om ni inte varit engagerade tidigare kom gärna med, unga som gamla. Direktivet för gruppen kan tänkas bli att beskriva två eller tre olika scenarior utifrån frågorna, vart är vi på väg, och vilken typ av ö vill vi ha med tanke på trafikutveckling, lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhet, natur och kultur, parkering och människor och företagande på ön?

Och ja, snart kan vi börja med asfalteringsarbeten. Uppmätning av ytor vars asfaltering skall finansieras av fiberinstallationen håller på att avslutas och när det är klart skall vi göra en total plan för vad vi måste och kan hantera under innevarande verksamhetsår. Och köra igång med det!

Ha det gott!

Gustaf

Ordföranden har ordet 31 mars 2017

Inlagt: 2017-04-01

Hej på er alla medlemmar,

Nu har vi haft årsstämma och tack för förtroendet säger vi alla som blev återvalda i styrelsen. Tack för den tid du var med oss, Gunnlaug Cottingham och välkommen, nye styrelsemedlemmen Gustaf Svensson! Och tack Bertil Pevantus för att du tog oss igenom stämman så fint!

Det var en fin årsstämma tror jag vi alla tyckte. Olika åsikter bröts på ett sätt som vi alla tycker är civiliserat, vi gick igenom två slutna voteringar (alltså, man lämnade in skrivna röster) och, hör och häpna, styrelsen förlorade båda! Vi hänger inte läpp för det, för det var egentligen främst diskussionen som vi var ute efter. Och den fick vi! Tack alla medlemmar som kom till mötet.

Den första frågan gällde, som jag berättade om i förra OhO, styrelsens förslag att slopa det gällande gångfartsområdet vid Kalvhagskolan. Styrelsens resonemang om att det något otydliga området inte fungerar bra eftersom gångtrafiken endast uppträder då och då och det då riskerar att underminera respekten för gångfartsområdet vid Konsum. Omsorgen om barnen, trots områdets otydlighet, tror jag var orsaken till att förslaget förkastades med röstsiffrorna 41-39. Styrelsen har diskuterat utslaget och funnit att vad som nu gäller är att se till att området görs mer tydligt så att det respekteras bättre och att detta skall göras i samarbete med skolan.

Den andra frågan där vi åkte på däng var frågan om vi skulle, trots allt, anpassa våra fordonsmått till de som gäller på Donsö. Styrelsen föreslog att gå från nuvarande 1,3 x 2,8 meter till 1,45 x 3,20 meter. Vårt bakomliggande resonemang var att det har visat sig svårt att hålla koll på de som överträder bestämmelserna och att en breddning på 15 cm inte egentligen var det största problemet, utan det var antalet golfbilar och deras framfart. Diskussionerna gick ganska höga men det var i stort sett samma synpunkter vad gäller måtten som senast det diskuterades. Men frågan om golfbilar och vårt problem med antalet och trafikkulturen kom också upp. Det lades fram ett förslag om att vi skulle skapa en särskilt diskussions-/referensgrupp för att föra diskussionen om hur vi sk hantera den tunga trafiken och trafikkulturen i allmänhet och det var, tycker jag, ett av de väsentligaste resultaten på denna stämma! Vi måste tillsammans finna en väg ut ur vår situation med tunga lastbilar och många golfbilar samtidigt som vi har få och smala vägar. Och vårt förslag förlorade med 33 röster mot 39!

Men, vill ni vara med i vår kommande diskussionsgrupp om trafiken på Styrsö, anmäl er då via hemsidan!

Men eftersom stämman inte ville ändra på måtten utan istället gav oss i uppdrag att se till att de efterlevdes bättre, så har vi diskuterat hur detta ska ske. Styrsö Vägförening har nyss tagit över dispensförfarandet från Donsö, där det legat sedan långa tider och det gör att vi nu har större möjligheter att hålla koll. Vi har redan slutat acceptera att större golfbilar än de som stämman vidhållit ska gälla får dispens. Men det finns redan många golfbilar, och en del andra fordon, som inte håller måtten och för de som redan är här gäller följande regler:

 1. De som hade större fordon än tillåtet enligt beslut på stämman 2014 innan denna, har automatiskt dispens.
 2. De som efter det beslutet har köpt för stora golfbilar skall söka dispens och kommer att få det mot en årsavgift.
 3. De som införskaffar golfbilar som överstiger måtten efter årets stämma kommer inte att få dispens.

Det gäller alltså att kontrollera innan man köper! Nu måste vi börja hålla hårt på reglerna!

I övrigt avlöpte stämman som vanligt kanske man kan säga. VI hoppas nu när väl fiberarbetet är avslutat att få bättre ordning på torpet och starta med asfalteringsarbeten under våren. Vi kommer att prioritera Halsviksvägen-Dammkärrsvägen-Styrsö Tången Vägen men också se till att alla vägar som har grävts upp för fibern återställs. Vi har lidit som ni andra av vägkvaliteten och vi ser alla fram emot ett renoverat vägnät.

Med detta, njut av våren, sök dispens om ni behöver, och vi hörs igen! Gustaf

Ordföranden har ordet 3 mars 2017

Inlagt: 2017-03-03

Hej på alla trafikanter och medlemmar,

En sjättedel av året bara rullade in i historien utan att man riktigt hämtade sig från nyår. Kan det vara så att tiden, trots att den mäts med atomur i Paris, faktiskt går fortare år efter år? Allting kanske bara anpassar sig utan att synas, det är bara vi som märker det, men det kan ju bara inte accepteras. Jag börjar tro att det är så, vi vet ju alla att tiden går bara fortare, eller hur?

Nu är det snart dags för Vägföreningens årsstämma. Igen! Var det inte alldeles nyss som vi hade den förra? Nu kommer ni att säga att det märks att Vägföreningen inte ser att tiden går för det blir ju inget gjort! Ja, så kan man ju se det och vad hjälper det då att jag skyller på att fibernätsarbetet har hindrat oss i våra planer att hålla vägarna fina, asfalterade och rena. Nu är de håliga, trasiga, fula och eländiga. Ja, vi vet, det är ett kontinuerligt problem för oss. Men, vänta ni, snart får vi möjlighet att få ett vägnät som i alla fall är någorlunda igen.

Jag säger någorlunda för allt kommer vi inte att kunna rätta till på en gång. Alla spår av grävning för fibernedläggning skall vi bli av med, men det finns ju andra skador också och dem kan det ju hända att det tar tid att åtgärda till fulländning. Vad gäller där man grävt så får föreningen pengar som skall täcka reparationer med råge (alltså runt hålen med viss marginal) och tillsammans med vad vi har från medlemsavgifter och bidrag från kommun och stat, så skall det räcka ganska ganska långt. Och, faktiskt, den milda vintern har givit oss extra bidrag genom att spara pengar på plogning och saltning.

Vi hade ett arbetsmöte för ett tag sedan och packade ca 750 kuvert till er alla medlemmar. Ni har väl sett det, läst det och hängt kallelsen till årsstämman på er kylskåpsdörr!?

Med utskicket fanns också en påminnelse om vad som får framföras och inte på våra vägar och hur ni ska klippa era häckar och träd. Allt det är viktigt och vi är tacksamma om ni följer råden så gott ni kan. Fordon som inte skall vara på våra vägar och häckar som skymmer sikten är faktiskt faror som vi vill ta bort från trafiken, som ju ökat och blivit tyngre i förhållande till vad den var förr.

Vi skickade också med två förslag till ändrade bestämmelser. Läs dem och kom på stämman och säg vad ni tycker. Det ena är ett förslag att vi, trots allt, ändrar våra måttregler till de som gäller på Donsö, eftersom vi trafikerar samma vägar och det är helt ogörligt att hålla på de mer stränga Styrsöreglerna. Och det är egentligen inte måtten, upp till de av Donsö godkända, som spelar mest roll, faktiskt är det antalet fordon och deras användning dagligdags som är vår störta utmaning. Därvidlag skulle jag vilja ge er alla ett personligt råd: låt oss tillsammans minska trafiken och gå och cykla mer, det är nyttigt för kroppen och själen och minskar de risker och störningar som vi nu utsätts för i trafiken.

Det andra förslaget är att ta bort gångtrafikområdet vid Kalvhagskolan, det är för stort och svårt att identifiera och blir då ett dåligt exempel som motverkar dess betydelse. Markeringar “skola” är nog mer verksamma trots allt.

Slutligen kan vi berätta att vi tagit beslut om att intensifiera trafikinformationen i skolorna den första tiden efter sommarlovet, den period då man “känner in sig” i respektive skola och hoppas kunna ordna, som avslutning på det, en tipspromenad för eleverna med möjlighet att vinna fina priser som cyklar, hjälmar eller något annat välkommet i trafikmiljön.

Välkomna till Vägföreningens årsstämma den 18 mars klockan 11 i Missionsförsamlingen lokaler! Gör era röster hörda!

Gustaf

Ordföranden har ordet 17 januari 2017

Inlagt: 2017-01-17

Hej på er alla,

Och god fortsättning på det nya året! Visst är det fascinerande att det nu är 17 år sedan vi just gått in i det nya seklet, som var så fruktat vad gällde vår digitala värld. Och inget hände, allt flöt på som vanligt. Så 17 år senare går vi in i en annan osäker tid kan man tycka och vi får väl bara hoppas att resultatet blir detsamma, att livet bara lunkar på. Fast det är inte heller något att hoppas på för nog finns det mycket som behöver förbättras i vår värld!

Så kan man resonera i världsmåttstock, det är mycket som bör, eller måste förbättras om vi ska få en lugn framtid och ett bra 2017. Även lokalt är resonemanget giltigt, både vad det gäller den lokala utvecklingen och politiken och, för att gå ner på mikronivå, vad det gäller vår vägförening. Och det är ju egentligen den som detta handlar om!

Det är nu redan mitten av januari och som de flesta vet, förhoppningsvis, så kan föreningen endast motta motioner inför den årsstämman fram till slutet av januari, den årsstämma som nu är satt till den 18 mars, kl 11 i Missionskyrkans lokaler! Så har ni synpunkter och vill ändra på något så gör det nu. Ett mail räcker så tar vi upp det! Och kom till stämman och diskutera med oss!

Det borde vara en del att klaga på, det inser vi i styrelsen också. Vägarna är i ett skick som de inte varit på lång tid, trasiga och spruckna, uppgrävda och sönderkörda. Vi vet alla att det beror på vår entré i fibernätsvärlden men det gör det inte roligare. Naturligtvis är det vår plan att starta asfalteringsarbeten så snart vi kan men grävandet är inte klart och vintern, även om den hittills har varit mild, snäll och lite grå och tråkig, är det inte den bästa tiden för vägunderhåll.

Till stämman kommer styrelsen själv med två förslag till förändringar. Det första rör måttbestämmel-serna på golfbilar (och andra fordon). Som ni vet har vi en breddbegränsning på 130 cm för att skydda vägarna från alltför breda golfbilar helt enkelt. Donsö vägförening har en godkänd bredd på 145 cm och fordon från Donsö får köra på våra vägar också. En del på Styrsö har köpt golfbilar av den typ som får köras på Donsö och för att reda ut den situationen skulle vi behöva tvinga dem att byta till annan modell eller söka dispens varje år. Det är en svår situation där de som inte följt reglerna för det mesta inte vet att de gjort fel och där vi nu har en golfbilsflotta med inslag av något för breda varianter. Vi har diskuterat detta mycket i styrelsen och till slut kommit fram till att det inte är praktiskt att fortsätta så. Vi föreslår därför att vi ändrar oss och låter de något bredare varianterna också registreras på Styrsö. De är ju redan här och vi kan inte gärna ändra på det. Det skulle då innebära att våra nya måttgränser sätts till 1,45 x 3,2 m i ställer för 1,3 x 2,8 m.

Den andra ändringen gäller gångfartsområdet runt Kalvhagsskolan. Gångfartsområden är luriga för de är inte automatiskt något vi alla respekterar. Gångfartsområdet runt Kalvhagskolan är stort och innehåller mer än en vägsträckning och är inte uppenbart och överskådligt som det vi har vid Konsum. Det tillför helt enkelt ingen som helst trafiksäkerhet utan snarare förtar respekten för gångfarts-områden i allmänhet. Vi föreslår alltså att vi tar bort det. En klarare skyltning om att det är ett skolområde skulle nog ge bättre resultat. Man ska inte ha regler man inte efterföljer alls och inte heller kan upprätthålla! Det gäller i detta fall lika väl som i fallet med golfbilarnas måttgränser!

Vi måste fortsätta med vårt arbete med att skapa en bättre trafikkultur, snarare än försöka införa fler regler. Hjälp oss med det, kom med förslag om hur vi kan utveckla den! Därför ställer vi oss också negativa till farthinder i form av vägbulor. Där har det ju också gjorts försök på Bratten vilket gav dåliga erfarenheter. Bättre omsorg om varandra, mer hänsyn på vägarna, mer cyklandet och gående så vi alla mår bra, då kommer vi längre.

Med de förhoppningsfulla orden hälsar jag er välkomna till ytterligare ett år i Styrsö trafik och vägsystem!

Gustaf

Ordföranden har ordet 16 december 2016

Inlagt 2017-12-16

Hej på er alla,

Jag inser plötsligt att det var två månader sedan jag kontaktade er allihop! Vägföreningen hade faktiskt möte sent i oktober men det har jag inte berättat om. Det var inget uppseendeväckande möte och det är inte för sent att berätta om det.

Anledningen till att jag inte kommit mig för, för det är väl det det handlar om, är att jag har tillbringat i stort sett 6 veckor utomlands. Det går att skriva denna krönika när man inte är på Styrsö, men tiden har varit väldigt knapp. Nu är jag fortfarande inte hemma på Styrsö, kommer inte förrän på söndag, men nu måste det bli av för från och med måndag kommer julfebern att sätta in och skriver man då så blir det väl mest rim eller inköpslistor.

Jag sitter alltså i Addis Abeba, Etiopien och solen strålar, det är ca 25 grader och klockan börjar lida mot 6 på kvällen. Riktigt skönt och inte så julstämmigt om man säger så. Fast jag var på luciafirande på svenska ambassaden i tisdags, de hade bjudit 1 300 personer och tack och lov kom inte alla men de flesta. I den svarta afrikanska natten gjorde sig luciatåget från den skandinaviska skolan riktigt bra och var naturligtvis ett särskilt exotiskt inslag i den etiopiska vardagen! De sjöng alldeles fantastiskt och gjorde stor succé naturligtvis. Fast inte ens då greps jag av någon särskild julstämning, den får nog vänta till kommande vecka!

Men tillbaka till Vägföreningen. Det är inte så roligt att vara ordförande för Vägföreningen detta år. Vägarna är ju alldeles förskräckliga och jag antar att de inte blivit bättre sedan jag åkte utan tvärtom. Förseningarna i fiberkabelarbetet har gjort att vi kanske inte ens kan se fram mot asfaltering tidig vår och omfånget av förstörda vägbanor har varit mycket större än vad man kunde utläsa från deras planer. Vi är väl alla (nästan) glada över kommande korta internetuppkopplingstider men priset, förutom det vi betalar själva, verkar högt.

Det inte så att de som lägger kablarna inte återställer och asfalterar men inte hela vägen, utan det som är uppgrävt och en del på sidorna av schaktet. Vi hade ju ganska vittgående planer på asfaltering redan innan de satte igång, så vi skall nu kombinera deras åtaganden och våra planer. Frågan är just nu när vi kan göra det, det kan ju inte göras mitt under vintern. Och den vet vi inte hur den blir heller. Nej, det är inte roligt att sitta med detta i knät. Jag hoppas bara att ni alla har ett visst överseende med vägarnas och sakernas tillstånd så för vi göra det bästa (och snabbaste) av det!

Året går mot sitt slut och som vanligt kommer vi att kalla till årsstämma i mars. Jag nämner detta för berätta att vi tar bara emot motioner till stämman fram till slutet av januari, detta för vi skall hinna med att behandla dem och skicka ut dem med kallelsen till stämman i februari. Med det utskicket skall också räkenskaperna redovisas och valberedningen skall ge förslag till kommande styrelse.

Vi vill också påminna er alla som kör fordon som inte är helt godkända att söka dispens för dem. Fr o m i år så skall man inte söka dispens hos Donsö Vägförening som förr utan till Styrsö Vägförening. Dispensen gäller under kalenderåret och kostar 400 kr. Det gäller alltså alla fordon som inte är mopeder eller golfbilar med godkända mått. Golfbilar som är bredare än 130 cm måste ha dispens, kom ihåg det. Vi måste, för allas vår skull och för trafiken, försöka hålla på de regler som vi själva satt upp. Vi hade tänkt oss påminna dem som kör ej godkänt fordon efter 1 januari, fast det är så pinsamt så sök dispens själva istället, snälla! Så snart ni kan!

Nu hoppas jag ni alla får en fin jul och en fin början på det nya året. Glöm inte bort att visa hänsyn, både i trafiken och i livet och låt oss göra 2017 till ett år av sämja i trafiken, på Styrsö och i skärgården!

Ni som har tankar runt skärgård och Styrsö, var medvetna om organisationerna Södra skärgården i samverkan, SSiS, och Styrsö i Samverkan, SiS, och kolla in deras respektive hemsida: livskraftigskärgård.se och styrsosamverkan.se!

Hälsningar, Gustaf

Ordföranden har ordet 30 september 2016

Inlagt: 2016-10-21

Hej på er alla,

Nu kommer hösten smygande med kallare vindar. Det är då som vi behöver värme från insidan för att göra dagarna drägligare. Så var glad för hösten, den är ju så vacker, och glädjen gör det enklare att tänka sig att november med mörker och regn bara ligger en månad bort.

I november kommer vi i vägföreningen att gå ut med en kampanj för att påminna er alla om de regler som vi har kommit överens om och om nödvändigheten att söka dispens för de fordon som finns på ön men egentligen inte är godkända. Det gäller ju alla vanliga bilar som de som är verksamma på ön och behöver får dispens för att köra, dock endast i tjänsten. Men dispenser behövs också för de golfbilar som överstiger de mått vi enats om, 120cm bred och 280 cm lång får de endast vara. Särskilt bredden är känsligt för vi har de smala vägar vi har. Men även s k fyrhjulingar är endast tillåtna om de är klassade som mopeder (inte EU-moped utan vanlig). Särskilt viktigt är det att veta dessa regler innan man köper ett fordon så man inte plötsligt betalt för något man inte får köra med!

Vi kommer i samband med dessa påminnelser också, återigen, att understryka att häckar som växer vid vägkorsningar inte skall vara högre än 80 cm och delge er regler för andra delar av våra trädgårdar som växer in över vägarna!

Snart, redan innan november, kommer ni att se fötter målade på vägen från Bratten upp till Westy’s. Det är ett prov som, om det gillas, kommer att göras i större omfattning, allt för att påminna alla, inklusive oss själva, om att gå vägens vänstra sida. Ni som varit på Brännö vet var idén kommit ifrån!

Det har, i kölvattnet av de två olyckorna, en på Styrsö och en på Donsö, varit mycket diskussion om trafikkulturen och behovet att göra något för att sänka farterna på vissa fordon och se till att alla tar större hänsyn till varandra. Bland annat har det varit buskörning med mopeder som irriterat, med all rätt, men också snabbkörande golfbilar har fått en del av våra medlemmar att reagera starkt. Krav har höjt för att bygga vägbulor och andra farthinder. Jag är personligen inte en vän av vägbulor men jag inser ju också att vi måste hitta något sätt att få en bättre trafik. Vi får ta upp eventuella förslag om nya regler och insatser på vår nästa årsstämma i mars nästa år. Innan dess behöver vi en livlig debatt i ämnet! För som jag sa i mitt förra inlägg, våra vägar tillhör alla som har behov av att använda dem, men vi som kör bil, golfbil, lastmoppe eller vanlig moped, alla vi som tar oss fram med motor, vi måste anpassa oss till de gående och cyklande. Vi måste köra som om vi körde på en gågata hela tiden. Och hur får vi oss alla att inse det?

Detta skall nu bli ett tema för skolorna under läsåret. En sådant tema kommer att sätta trafikfrågor och trafikkultur i centrum i snart sagt alla ämnen med förslagsvis cykel och moped-akrobatik (för att bättre kunna hantera sitt fordon) i gymnastik, beräkna stoppsträckor och tidsvinster vid högre fart i matematiken, “pimpa din skolväg” i bild, trafikskador och nyttan av att cykla istället för att bli körd/köra själv i samarbete med skolhälsan, möta polisen, mäta hastigheter med radarkamera (om vi kan få låna av polisen), etc. Lärarna skall nu arbeta fram förslag hur allt detta skall kunna ske och vi från vägföreningens sida skall bidra med det vi kan. Det kommer att bli spännande tror jag!

Fortsätt gärna komma med synpunkter på trafiken och vägarna, vi läser allt och försöker ta åt oss så mycket som möjligt!

Kör försiktigt och gläds åt en fortsatt fin höst så hörs vi snart igen! Hälsar Gustaf

Ordföranden har ordet 30 augusti 2016

Inlagt: 2016-09-05

Hej på er alla,

Idag är det med viss sorg jag skriver till er. Det som vi befarat men hoppades inte skulle hända hände häromdagen: en kollision mellan en cyklist och en bil. Denna händelse som inträffade vid “Blå Stugan”, i korsningen mellan Brattenvägen och Halsviksvägen, ledde till att en ung pojk fick tas om hand av sjukvården. Jag vet inte hur illa han blev skadad men har hört om hjärnskakning och stygn i ansiktet.

Pojken hade tydligen bråttom, kom från Bratten-hållet och cyklade rakt ut på Halsviksvägen, utan att bry sig om de varnande hajtänderna. Just då kommer en bil (inte en golfbil, en vanlig bil som har dispens att köra på Styrsö) från Konsumhållet och kollisionen var ett faktum. Sikten är dålig där, häcken i korsningen är lite för hög, särskilt om man sitter lågt i en bil. Troligtvis kunde en olycka kunnat ha undvikits om alla inblandade hade följt våra uppmaningar att köra lugnt och alltid på de oskyddade trafikanternas villkor och om sikten varit bättre.

Det är ju ändå så att våra vägar tillhör alla som har behov av att använda dem, men vi som kör bil, golfbil, lastmoppe eller vanlig moped, alla vi som tar oss fram med motor, vi måste anpassa oss till de gående och cyklande. Vi har inte mer rätt bara för vi har motorer, vägarna är inte i första hand för fordonstransporter, de är ytor för oss alla. Och då måste vi köra som om vi körde på en gågata hela tiden. Om vi inte sänker farten lite till mans så kanske det händer en ännu allvarligare olycka nästa gång.

Det betyder inte att vi som går och cyklar inte också skall bättra oss. Vägföreningen planerar tillsammans med skolan att prata trafik med skolungdomarna, engagera dem i trafiksäkerhetsarbete och få dem att förstå behovet av “trafikvett”. En del av idén med att arbeta med ungdomarna är att de skall gå hem och berätta för sina föräldrar så att de i sin tur börjar tänka på hur de tar sig fram på vägarna. För visst slarvar ungdomarna med hjälmar och hastigheter, mm, men föräldrarna är ju inte så mycket bättre själva! Ibland faktiskt värre!

Dessutom skall vi gå ut med mer detaljerad information om vilka fordon som behöver dispens för att överhuvudtaget få köras på ön, det finns just nu för många som inte uppfyller kraven och för många besökande bilar som inte bryr sig om dispensreglerna. Vi kommer också återigen att påminna om att häckarna skall klippas och intre får vara högre än 80cm i korsningarna.

Och vi skall börja måla fötter på vägarna, som man gjort på Brännö, så besökande förstår vilken sida de skall gå på. Vi själva kanske också skall börja gå på vänster sida, då blir det lättare för alla!

Vi kommer att få en ganska stökig höst och delvis vinter. Fiberkabelnedläggningen river upp våra vägar både här och där. Vi ber er ha överseende med att vägarna inte blir lagade och asfalterade som vi brukar, vi måste till största delen vänta med nyasfaltering till fiberkablarna ligger nere i jorden, d v s till efter vintern. Vi skall göra vad vi kan för att det inte skall bli för mycket gropar och elände, men, som sagt, ha visst överseende med vägarna ett tag framöver!

Jag vill också berätta att det kommer att vara stökigt runt Brattenbryggan för underhållsarbeten skall börja där. Även där, ha fördrag med det som sker och hjälp gärna till så det blir lättare för de som arbetar!

Kör försiktigt och ha en fin höst så hörs vi snart igen!

Hälsar Gustaf

Ordföranden har ordet 21 juni 2016

Inlagt: 2016-06-25

Hej på er alla

Sol, bad, skolavslutningar, fåglar som kvittrar hela natten, ogräs som växer med oanad hastighet. Och utskick av debiteringar av vägavgifterna. Sommaren är här! Det är skönt, även om det just när jag skriver detta småregnar och är så där 16 grader därute. Dessutom skall det bli åska och mycket regn i natt. Fast det behövs efter en lång period av väldigt torrt och fint väder, det får man väl erkänna. Och vad är en svensk sommar om inte med lite kyla och regn. Fast i morgon är det midsommarafton och då ska vi faktiskt få sol. Små grodorna runt midsommarstången i ösregn är ju inte riktigt lika roligt!

Nu under försommaren är alltså vägföreningens styrelses medlemmar ganska flitiga. Först skaffar vi oss en uppdatering av alla fastighetsdata, vem äger vad och är det bostad eller affär eller obebyggd tomt, allt sådant beställer vi från Lantmäteriet i Gävle. Fast man vet idag aldrig var folk sitter och pysslar med det man ber om, det kan ju vara var som helst, i Gävle eller i Falun eller Åre eller så, telelinjer och internetkontakter leder rätt men utan att berätta var det egentligen landar. Det är underligt men vi får våra data, som vi snällt betalar för.

Sedan går vi genom det vi fått och uppdaterar vår egen lista där vi, sedan förr, har noterat vem av ägarna som skall få fakturan på vägavgiften. Det är ett delvis pyssligt arbete att få det att stämma och ibland är vi tvungna att skicka ut lite anonymt, “till fastighetsägaren av Styrsö 10:2” t ex, eftersom alla ägarbyten är inte ännu registrerade. Och det är ju den som äger fastigheten från nyåret som skall betala. Har man sålt efter det så får man komma överens med köparen.

Sedan samlas styrelsen och sätter etiketter på inbetalningskort och plockar ner i kuvert, sätter nya etiketter på kuverten och ett frimärke dessutom. Det är bortåt 800 kuvert som skall göras iordning så det tar sin tid. Detta gjorde vi i tisdags och när ni läser det här så har ni väl alla, hoppas jag, fått era kuvert. Om inte så kommer de i veckan!

Då kommer ni att se att vägavgiften kostar 1 000 kr per bostadsfastighet, och 200 kr per obebyggd tomt. Det är väldigt billigt i förhållande till vad det kostar inne i staden, även om det tas ut på andra sätt där. Vi får in bortåt 800 000 kronor och vi får sedan ungefär lika mycket i bidrag för vinterväghållning från kommunen och med de pengarna skall vi hålla vägarna i stånd. Det blir att vara försiktig med reparationer samtidigt som det finns klara behov som ni alla vet. Detta år kommer vi att prioritera Halsviksvägen, Dammkärrsvägen och Styrsö Tångenvägen. Får vi pengar över så står Skäretvägen på tur. Det blir delvis ny asfalt, delvis lagning av vägbanorna. I nästa vecka skall vi gå vägsyn och förbereda oss inför upphandlingen av dessa arbeten som kommer att ske på sensommaren och hösten.

Ni ser också i era kuvert att vi skickar med lite påminnelser om vad som gäller på Styrsö, om bilar som man tar hit och golfbilars storlekar, var man skall gå, mm, mm. Och på baksidan av inbetalningskortet så får ni återigen en påminnelse om hur häckarna skall hållas efter för att inte vara en fara i korsningarna, särskilt för våra kortväxta och unga trafikanter! Läs och försök att följa föreskrifterna, de är viktiga!

Vi vill ju helst ha en trafik där ingen kommer till skada och där vi alla samsas om de utrymmen vi har. Och under sommaren måste vi dessutom dela med oss av utrymmet till mängder av besökare som kommer ut till skärgården för att njuta av vad som erbjuds i form av natur, kultur och salta bad. Hälsa dem välkomna och stå ut med att de inte går där ni tänker er att de skall gå, de är betydelsefulla gäster för vår skärgårds fortlevnad!

Tills slut en liten nyhet: ett nytt forum, Södra Skärgården i Samverkan, har skapats med uppgift att samla alla öarna i ett gemensamt arbete för En Levande Skärgård. Håll utkik efter hemsida och FaceBook som snart kommer att finnas för denna illustra sammanslutning. Tillsammans är vi mindre ensamma!, som en härlig fransk bok heter! Och vi blir mycket starkare!

Ha en fin sommar hälsar Gustaf

Ordföranden har ordet Nr 4/2016

Inlagt: 2016-04-03

Hej på er allihop!

Nu var det ett tag sedan jag hörde av mig. Sedan sist har vi haft både årsstämma och den nya styrelsens första möte.

Årsstämman avlöpte väl. Framför allt blev vi som kunde och ville omvalda, tack för det, och vi fick två nya styrelsemedlemmar, Gunnalug Cottingham och Hilkka Salo Olsén. I övrigt var det ett lugnt och bra möte och förutom formalia så diskuterade vi lite om de saker som vi är bekymrade för på Styrsös vägar. Dels pratade vi en del om vilka vägsträckor som ligger närmast för förbättring kommande år, nämligen Halsviksvägen ner till bryggan, Dammkärrsvägen ner till ICA, Skäretvägen, delvis i alla fall, och diverse mindre reparationer. Vi har lite överskott från i förra året så vi har mera resurser för i år, vilket känns skönt.

Vi pratade också om trafiksituationen och hur vi ska få alla att cykla och gå mer, och köra golfbilar i mindre utsträckning. Det är ingen princip men en hälsofråga, en slitagefråga och en säkerhetsfråga. Vi diskuterade möjligheten att engagera skolorna på något sätt och nå in i hemmen via barnen och på det viset skapa en medveten och kunnig yngre generation. Vi återkommer i den frågan!

En mindre fråga som vi enades om var att hjälpa till att sätta upp belysning i Arbores, detta för att avlasta Brattenvägen, särskilt under den mörka årstiden då alla trängs där och få tar den fina genvägen genom skogen. Fastighetsägarföreningen har redan lovat bistånd, vi tycker det är vår uppgift också!

I övrigt kan noteras att vi tar ut 200 kronor per andelstal även detta år i avgift (1 000 kr/ bebyggd fastighet, vilket är betydligt mindre än det kostar med anslutningsavgift i staden i övrigt, även om man är medlem i 100 år) och att detta betalas som vanligt till sommaren.

Vi enades också om att fortsätta arbeta och vara aktiva inom Styrsö i Samverkan, SiS, och de som är intresserade kan kolla på hembygdsföreningens hemsida, SiS’s egen hemsida vad som händer där, bl a i frågan om parkering på Saltholmen (spännande läsning!). De som är med i Facebook har SiS’s facebookgrupp att ansluta sig till, gör det!

Strax efter stämman, hade den nya styrelsen sitt första möte. Det viktigaste vi gjorde då var att bestämma att Rosita Kjellberg tar över rollen som vice ordförande medan kassör och sekreterare kvarstår (Ingvar Börjesson, respektive Alex Hirschi). Våra nya medlemmar Gunnlaug Cottingham och Hilkka Salo Olsén är, tillsammans med Jimmy Svanström, ledamöter, nog så viktigt i en styrelse där vi alla tar del av ansvaret och arbetet. Vi fortsätter på det sätt som vi arbetat under gångna året och hoppas att ha god kontakt med er alla medlemmar så era åsikter kommer fram och hjälper oss i arbetet!

Njut nu av vårvädret och snart sopade vägbanor så hörs vi snart igen!

Bästa hälsningar från Gustaf

Ordföranden har ordet Nr 3/2016

Inlagt: 2016-03-07

Hej igen alla läsare, medlemmar eller “bara” intresserade!

Idag har våren försvunnit, den som vi välkomnade varmt för bara en vecka sedan har nu förbytts till vinterskrud, flera centimeter snö och slask och kallt, inte frysgrader men det känns långt in i skelettet! Klagar jag? Ja, det gör jag så här i februari-mars varje år, våren kan aldrig komma på allvar fort nog Vi trodde ju att vinterväghållningen hade gjort sitt för detta år, men så var det inte riktigt. Några plogkörningar till kanske, men sedan får snödroppar och koltrastar en chans att komma igång på allvar!

Vi hade vårt sista styrelsemöte för så där en vecka sedan och det följdes av ett arbetsmöte där vi packade och skickade över 700 inbjudningar till vår årsstämma som går av stapeln den 19 mars klockan 11 i Missionskyrkan. Jag hoppas att många av er kommer, vi vill gärna känna att vi har medlemmarna med oss för det kommande året också. Vi är ju några stycken i styrelsen som gärna blir omvalda, än har vi inte gett upp, och vi hoppas också att ni skall välja in två nya ledamöter, Gunnlaug Cottingham och Hilkka Salo.

I övrigt kommer vi att berätta att året som gått har varit ganska sparsamt vad gäller utgifterna, vi har ett litet överskott vi vill ta med oss och använda för ytterligare vägupprustning det kommande året. Vi har också förslag på vilka vägar som vi skall åtgärda, något som vi gärna vill diskutera med er. Kanske ni har ytterligare förslag om vägavsnitt som behöver rustas upp!

I januari arrangerade vi ju möte om Kalvhagskolan. Mötet var nu inte särskilt välbesökt, kanske det berodde på sen affischering eller på att det var i januari. Jag tror inte att det beror på att det bara är några som bryr sig om man flyttar skolan eller inte, det är ju en ganska stor förändring på vår ö. Själv kan jag inte riktigt bestämma mig för vad som är bra eller dåligt, det jag mest tycker är att skolförvaltningen har väldigt dåligt underlag för sitt beslut, som senare togs av stadsdelsnämnden, nämligen att faktiskt flytta all skolverksamhet upp till Styrsöskolan. De har inte ens redovisat en budget för ett nybygge däruppe och ändå hävdar de att det blir billigare. Jag tycker man skall analysera detta bättre, alltså på riktigt, och ta en ny runda med diskussioner med alla inblandade inkluderande oss här på Styrsö. Sista ordet är ju inte sagt än, frågan skall upp till beslut i fullmäktige av vad jag förstått.

Vi har också fortsatt att involvera oss i “Styrsö i Samverkan” tillsammans med de andra föreningarna på ön. Det som mest bubblade på det senaste mötet var P-bolagets förslag till beslut att på prov genomföra det som vi inte vill, nämligen slopandet av fasta p-platser på Saltholmen. Nu blev det senaste mötet i P-bolaget styrelse inställt av helt andra skäl, vilket gav oss lite spelrum att påverka. Självklart skall man avvakta TPUSS, hur klantigt den utredningen än är skött, innan man tar stora beslut hur framtiden för vår parkeringssituation skall se ut. Vi skall alla ha fasta platser, eller hur, inte tvärtom. En skrivelse från en grupp företagare på Donsö finns nu att läsa på SiS hemsida (än så länge under Hembygdsföreningens hemsida) och jag tror det är få som inte håller med om vad som står där. Läs den så får ni se, gå in på http://www.hembygd.se/styrso/sis-vara-dialoger/!

Jag kan också berätta att möjligheterna att påverka samt få och ge information har ökat genom att den s k Ö-dialogen har förbättrats och två representanter för SiS är numera medlemmar där, Gunnlaug Cottingham och jag själv. Vi skall hålla er informerade, det lovar vi! Och ta med oss era synpunkter dit!

Nu inför årsstämman så vill jag bara tacka för detta år som ordförande i Vägföreningen. Jag hoppas på förnyat förtroende men då är det ett helt nytt år! Ta det lugnt på våra vägar, kör mindre, cykla och promenera mer och välkomna med synpunkter på hur vi får allt bättre!

Vi hörs! Gustaf

Ordföranden har ordet Nr 2/2016

Inlagt: 2016-01-23

Hej alla följare av denna blogg, eller vad vi kan kalla denna drapa!

Nu har snart redan den första månaden på detta år avslutats, tiden rusar iväg och man märker redan att dagarna blir längre. Snart är februari här, årets tristaste månad tycker jag, så långt till våren, men andra som har vinterlov då tycker väl inte så alls.

Kom ihåg att i och med januaris utgång så kan man inte skicka in motioner till Vägföreningens årsstämma längre, så säger stadgarna. Så om ni vill ändra eller lägga till verksamheter detta år så skynda er!

Vi har redan hunnit med ett styrelsemöte i januari, mycket för att se till att allt fungerar och fundera på förberedelserna till årsstämman. I slutet av februari har vi ett möte för att ta ställning till motionerna och se till att allt underlag som verksamhetsberättelse, finansrapport och budget finns klart. Sedan skickar vi ut kallelser till stämman som alltså hålls i Missionskyrkan kl 11 lördagen den 19 mars 2016. Hoppas ni kommer allihop!

Vad som i övrigt noterades på styrelsemötet var att vinterväghållningen verkar fungera bra (vissa små justeringar har gjorts), att vi ännu inte tagit över dispenshanteringen från Donsö som sköter den nu och att finanserna är under kontroll. Några små underhållsfrågor avhandlades, några frågor bordlades. Ett helt vanligt styrelsemöte alltså.

Vi lade också sista handen till förberedelserna inför mötet om Kalvhagskolan och det gick sedan av stapeln två dagar senare, nu i onsdags. Det blev ett bra möte men uppslutningen var ganska svag, endast ett tjugotal intresserade, vilket förvånade oss mycket. Men frågan har stötts och blötts i stadsförvaltningen ganska länge (där man också bytt åsikt ett par gånger) och nu verkar det luta åt att Stadsdelsnämnden tar beslut om att gå vidare med planerna på att flytta upp all skolverksamhet till Styrsöskolan, allt med hänvisning till driftsfördelar och möjlighet till bättre skolverksamhet, även om det enligt beräkningar skulle bli dyrare investeringar. En del påpekade att det leder till längre skolväg för de allra minsta skolbarnen och verksamheten fungerar väl nu och lokalt man hellre ser en upprustning och viss nybyggnad i Kalvhagskolan. Och att en omlokalisering leder till ökad trafik och färre skolbarn får möjlighet att gå eller cykla till skolan (så som vi egentligen vill att det skall fungera)! Detta föll dock på döva öron av vad man kunde tolka. Jag har själv senast som igår framfört till stadsdelsnämnden att de åtminstone borde besluta att ta en diskussionsrunda till med Styrsöborna i denna kontroversiella fråga. Som det nu har hanterats så kan man ju inte säga att det uppfyller ens de lägsta krav på medborgarsamverkan. Och då uppstår rykten och onödiga diskussioner grundade på otillräcklig information. Och det är inte bra!

Den andra frågan som sysselsatt oss och även Styrsö i Samverkan är naturligtivs diskussionen om parkeringen på Saltholmen. Tack och lov remitterades detta ärende tillbaka från styrelsen för ytterligare utredningar. Bra, tycker vi som förespråkar fasta platser till alla fast boende som behöver och vill ha (och betala naturligtvis). Vi är ju inte som andra boende i Göteborg, vi kan inte vara utan plats eller hänvisas till någon annanstans när vi har en båt att passa. Det verkar vara väldigt svårt att förstå på fastlandet! Vi får kämpa vidare i denna fråga!

Sänd gärna era synpunkter på det ena eller det andra till mig! Jag är inte alltid hemma men försöker alltid svara på mejl (gustaf.asplund@abakoip.se)!

Vi hörs! Gustaf

Ordföranden har ordet Nr 1/2016

Inlagt: 2016-01-06

Gott Nytt År till alla vägföreningens medlemmar! Och till er alla andra Styrsö-bor som eventuellt hittar in på denna hemsida! Vi hoppas från Vägföreningens sida att 2016 blir ett bra år med väl underhållna vägar, inga olyckor och ett gott humör mellan oss alla!

Vi hade ett styrelsemöte den 16 december men med tanke på alla helgförpliktelser så är det inte förrän nu som jag kommit så långt att jag kan berätta vad som diskuterades och vad som beslutades. Först noterade vi alltså med viss tillförsikt att ekonomin är god. Får vi dessutom ett år med inte så mycket snö och is så kommer vi att få ett visst överskott. Vi får ju bidrag från kommunen för att vinterhålla vägarna, d v s ploga, salta och sanda. Några dagar har vi ju redan sett att det fungerar alldeles utmärkt och jag tror nog att de flesta kom säkert ner till även de tidiga färjeförbindelserna.

Som ni märkt har vi fått ett antal meter asfalterat på Styrsö, upp till Styrsö BK och från Ica till Tången är väl de mest prominenta sträckorna. Vi har också låtit reparerat Halsviksporten som vi lovade på årsstämman och snart har vi också åtgärdat början av vägen mot Uttervik. Nästa år har vi ganska mycket som behöver åtgärdas, därför är en mild vinter med lite snö ett utmärkt alternativ för oss!

Vi skall ta över dispenshanteringen från Donsö Vägförening, de har av någon anledning tagit hand om den frågan hittills. Detta kan sägas vara på gång, håll utkik på vår hemsida, där kommer det att framgå när man skall söka dispens från oss. För er som bara tar ut ett fordon över dagen för att lassa/lossa och sedan återvända till fastlandet behövs inget tillstånd alls. Så länge ni kör i land med vanliga fordon av den typ som kan köras med ett B-körkort.

Vägföreningen i samarbete med Styrsö i Samverkan kommer också att arrangera ett allmänt informations- och diskussionsmöte om Kalvhagsskolans eventuella flytt till Styrsöskolan. Det blir den 20 januari klockan 18, troligtvis i Missionkyrkans lokaler. Vi intresserar oss för frågan mycket för att den påverkar hur vi använder våra vägar, men det finns många andra perspektiv att diskutera utifrån.

Vi gör det alltså i samarbete med Styrsö i Samverkan, SiS, som, för den som inte läste mitt förra inlägg, är ett nystartat forum för samverkan mellan föreningar och intresserade på Styrsö, med syfte att förbättra informationen mellan oss och mellan Styrsö och kommunen. Vi har representanter från Vägföreningen, Fastighetsägarföreningen, Hembygdsföreningen, Styrsö BK, Elim-församlingen, Företagarföreningen, Södra Skärgårdens Turistutveckling, Arbores samt Styrsö Sör- och Norgård och förväntar oss fler. SiS är också öppet för enskilda särskilt intresserade som vill driva vissa frågor. På vårt senaste möte 15 december diskuterade vi förutom Kalvhagsskolan även TPUSS (Trafik och ParkeringsUtredning Södra Skärgården) och Parkeringsbolagets förslag att ta bort de fasta parkeringsplatserna på Saltholmen, något som upprör många. Just i den frågan skall SiS skicka ett brev till Parkeringsbolagets styrelse och be dem bordlägga frågan tills TPUSS, som skall komma med förslag till mer långsiktiga lösningar, har kommit längre och åtgärder kan genomföras med bättre beslutsunderlag.

Vägföreningen har enligt stadgarna ett fönster under januari för att lämna in motioner till årsstämman. Glöm alltså inte att vi behöver ha era synpunkter i form av motioner till stämman innan 31 januari!. Stämman kommer att hållas 19 mars klockan 10, notera det genast i era kalendrar. Vi har styrelsemöte igen den 18 januari och ett 24 februari då vi skall ta ställning till inkomna motioner och skicka ut kallelser till stämman. De skall vara er tillhanda minst två veckor före.

Med detta: God fortsättning på det nya året!

Vi hörs!/Gustaf

Ordföranden har ordet Nr 7/2015

Inlagt: 2015-11-01

Hej alla vägföreningens medlemmar! Och alla andra Styrsö-bor som eventuellt hittar in på denna hemsida!

Det är åter dags att berätta vad vi har gjort och gör i Styrsö Vägförening, nu när vi haft ytterligare ett möte i styrelsen (22 oktober). Och jag kan också berätta vad vi sa på ett möte i Styrsö i Samverkan som vi höll den 27 oktober.

Styrsö i Samverkan, för den som inte läste mitt förra inlägg, är ett nystartat forum för samverkan mellan föreningar och intresserade på Styrsö, med syfte att förbättra informationen mellan oss och mellan Styrsö och kommunen. På det senaste mötet var vi representanter från Vägföreningen, Fastighetsägarföreningen, Hembygdsföreningen, Styrsö BK, Elim-församlingen och Företagarföreningen. Vi diskuterade framför allt följande:

• den förslagna flyttningen av Kalvhagsskolan (om den nu fortfarande är planerad) och behovet av ett allmänt möte i den frågan,
• den pågående utredningen om Trafik och Parkering Södra Skärgården, TPUSS kallad (se till att ni alla kollar in den utställning som börjar på måndag 2 november!) och behov att ett möte om den,
• fiberkablar som kommer att läggas ut för våra kommande tele-, TV- och internetuppkopplingsbehov (anmäl er där, alla, det nuvarande telefonsystemet kommer att försvinna och kostnaderna för fiber är i det långa loppet inte högre men kvalitén mycket högre)
• samt om möjligheten att vi alla engagerar oss i framtiden i en ny översiktsplan för Styrsö.

Och så diskuterade vi planer på att öppna en hemsida för Styrsö i Samverkan och även skapa en Facebooksgrupp så vi kan informera och diskutera över nätet!

Men jag skall inte glömma Vägföreningens möte, där vi kanske diskuterade lite mer praktiska saker. Vi konstaterade att vägmålningen är klar och att vi till våren skall försöka göra en utvärdering eftersom vi behöver veta om vi skall fortsätta med den eller låta den sakta försvinna. Vi har sagt OK till ett anbud från Svevia på asfaltering av Dammkärrsvägen (från ICA ner till hamnen i Tången), den första biten av Gamla Tångenvägen, vägen upp till Styrsö BK, samt början av Utterviksvägen. Vi har också bett att få in ett annat anbud på åtgärder i Halsviksporten, vilket dock är en liten åtgärd i förhållande till det förstnämnda som kostar en bra bit över 600 000 SEK.

Vi konstaterade också att vi har skrivit på avtal med Steens T&E för vinterväghållningen, så om nu snön kommer i år så kommer den att tas om hand ordentligt som vanligt.

För er information har vi också tagit beslut om att vi från november själva skall ta hand om alla dispensfrågor (för att få köra fordon på Styrsö som egentligen inte får vara här), dessa har hittills skötts av Donsö. Så då vill jag påminna er om att läsa på (här på hemsidan) vilka fordon man får ha och vilka som alltså inte får köras här. Jag har på senaste tiden sett en del nya golfbilar som verkar väldigt långa i förhållande till den maxlängd på 2,8 meter som gäller. Innan ni investerar i en ny eller begagnad bil, moped eller dylikt, se till att ni verkligen får bruka den, det blir lite dyrt annars!

Och återigen, vill ni framföra något till vägföreningens styrelse så hör av er på vår mail eller direkt till mig. Det kan vara bra att veta att vi har vårt nästa möte den 16 december!

Ha en fortsatt varm (förhållandevis) och vacker höst! Hälsar Gustaf

Ordföraden har ordet Nr 6/2015

Inlagt: 2015-09-27

Hej alla vägföreningens medlemmar och ni andra också!

Nu har vi haft ytterligare ett möte i styrelsen. Som ni förstår så ligger vi i! För, som jag sa i min förra drapa, hösten är en febril tid för vägföreningen, det är då vi har både pengar i form av medlemsavgifter och kommunala bidrag och behov av både lagning av våra vägar och förberedelser för bistrare klimat, d v s vinterväghållningen skall handlas upp.

Vi har väl alla glatt oss åt att målningen av vägmitt har nu skett på de vägar som det var planerat för och att vi har fått lite fler “hajtänder”, alltså väjningsmarkeringar. Dessa markeringar tjänar som uppgift att varna och förmana, jag hoppas ni uppskattar dem och tar det försiktigt i dessa korsningar. Försiktigt hoppas jag ni tar det jämt för den delen, vi vill ju helst inte ha några olyckor på vår ö. Därför vill jag också påminna om de gångfartsområden som vi har, de har också fått en varningsmarkering målad på vägen där de börjar (och slutar).

Vinterväghållningen har nu handlats upp. Det var kanske ingen överraskning att Steens T&E från Donsö har återigen skrivit kontrakt med Styrsö/Donsö Vägföreningar för att handha det ytterligare ett år. Skillnaden var dock att vi faktiskt gick ut med en anbudsförfrågan i år och att de inte var ensamma att lämna anbud. Vi utgår från att den servicen skall fungera lika bra som annars. Om det nu kommer någon snö, det vet man ju inte så noga numera!

Förra gången jag skrev berättade jag om det gemensamma initiativet mellan oss, Hembygdsföreningen, Fastighetsägareföreningen och Styrsö BK som vi kallar Styrsö i Samverkan. Vi har kommit lite längre i själva tanken om vad vi skall göra och vad som är vår gemensamma grundsyn. Just nu kan ni hitta ett upprop om detta på Hembygdsföreningens hemsida och vi skall naturligtvis själva lägga ut uppropet på vår egen hemsida. Vi vill ju gärna bredda kretsen av föreningar eller intresserade individer så hör gärna av er på Styrsö i Samverkans mailadress styrsosamverkan@gmail.com. Det går utmärkt att maila vägföreningen också om ni vill det.

Det möte om Kalvhagsskolans eventuella flytt som jag aviserade om förra gången är inte bortglömt, det kommer troligtvis att genomföras under andra delen av oktober. Vårt förslag att ha det i september gick inte så bra, de skolansvariga var inte tillgängliga på så kort varsel. Men håll ögon och öron öppna, det kommer att hända och vi kallar som vanligt med affischer lite här och där.

Och som vanligt, vill ni framföra något till vägföreningens styrelse så hör av er på vår mail eller direkt till mig. Det kan vara bra att veta att vi har vårt nästa möte den 22 oktober! För, jag säger det igen, bara om vi får vi veta vad som fattas inom vägnätet så kan vi göra något åt det!

Ha en fin höstperiod! Hälsar Gustaf

Ordföranden har ordet Nr 5/2015

Inlagt: 2015-09-08

Hej alla vägföreningens medlemmar och alla ni andra!

Nu börjar ändå sommaren att lida mot sitt slut. Det regnar just idag då jag skriver detta, ihållande och i stort sett hela dagen, trots prognosens 1,4 mm på hela dagen. Kanske en kompensation för härom helgen då översvämningsvarningar sändes ut och vi fick i stort sett inget regn alls. Men vi kan väl i alla fall konstatera att sommaren är snart slut och hösten börjar göra sitt sakta inträde.

Då är det också en bråd tid i vår vägförening. På vårt senaste möte diskuterade vi fortsättningen på vägmålningen (försenad men kommer), upphandling av vinterväghållningen (plogning och saltning så ni alla kan komma till arbete, mm) även om det känns lite avlägset, diskussioner om Brattens färjeläges upprustning (fr a för att få ordning på last- och lossningsområdet) och diskussion om hur vi fortsätter processen att få delar av vägnätet lagat och asfalterat (kommer att ske nu under hösten). En massa praktiska insatser som vi är valda av er att sköta och som vi hoppas ni är nöjda med när det händer och sker.

Då kan jag påminna de som ännu inte betalt sin avgift för året att det är dit pengarna skall gå, till underhåll och skötsel av vägnätet. De flesta har ju betalt i tid men en del sackar och har fått en sträng påminnelse i brevlådan nu i dagarna. Utan pengar inget underhåll, så enkelt är det ju!

Men vi har ju andra ambitioner också, sådant som inte kostar så mycket utan mest sköts av frivilligt arbete, och det är, enkelt uttryckt, fortsatt diskussion om Styrsö framtid. För att inte ensamma hantera denna fråga så kallade vi i veckan till ett möte med de andra stora föreningarna på Styrsö (Fastighetsägarföreningen, Hembygdsföreningen, Styrsö BK, m fl) för att diskutera intresset av en mer samlad aktion för att få igång diskussioner om vart vi vill att Styrsö skall styras. Det som ligger närmast fann vi var frågan om Kalvhagsskolans planerade flytt till högstadiets närhet, kommunikationerna med Göteborg, med stadens förvaltning men också rent fysiskt med båttrafiken, framtidsplaner för Styrsös utveckling i allmänhet samt trafikvett och -kultur. Det finns säkert mer frågor än så och för att kunna samarbeta kring allt detta beslöt vi redan på första mötet att bilda en än så länge ytterst lös grupp som vi kallar för Styrsö i Samverkan. Helt informell än så länge och kommer att vara mer inklusiv än exklusiv i fortsättningen, med andra ord, hör av er om ni vill vara med och arbeta tillsammans med oss! Vi tänkte börja med att försöka få hit folk från skolnämnden m fl institutioner för att diskutera Kalvhagsskolan, på ett allmänt möte som än så länge planerat att gå av stapeln 15 september (boka den kvällen!). Affischer kommer upp så fort vi fått napp på andra sidan vattnet!

Styrsö i Samverkan hoppas vi skall leda till att vi får ett samlat och planerat arbete med diskussioner om vår gemensamma framtid och våra gemensamma utmaningar och att vi så skall bli starkare i diskussionerna med staden och landstinget och andra som planerar vår framtid utan att diskutera så mycket med oss! Vi kommer att försöka hålla alla informerade om vad som sker så ni kan vara med, alla som vill och kan!

Ha nu ett fint slut på sommaren. Vill ni framföra något till vägföreningens styrelse så är det bra att veta att vi har vårt nästa möte den 14 september! Får vi veta vad som fattas inom vägnätet så kan vi bättre försöka göra något åt det!

Säger Gustaf

Ordföranden har ordet Nr 4/2015

Inlagt: 2015-07-13

Hej alla vägföreningens medlemmar och andra intresserade!

Det är mitt i sommaren och solskenet igår lördag har idag söndag (12 juli) övergått i stilla regn. Också skönt på sitt sätt men kanske vi fått lite väl lite av sol och högsommarvärme hittills detta år. Men vi ger inte upp än, det kanske blir bättre! Och det är långt kvar av sommaren!

Många av er har fått ett brev från oss i brevlådan. En av ägarna till alla fastigheter som ingår skall ha drabbats av en begäran om avgift. De flesta fastigheter ägs av mer än en person, ofta par som har delat ägandeskap. I år skickade vi ut enligt Lantmäteriets lista och då kan det ha hänt att det inte är samma person som fick betalningsanmaningen förra året som fick det i år. Lite omväxling kanske förnöjer och de som inte tycker det kanske kan överse med det. Några har klagat och vi har då försökt ändra så det passar bättre. Alla som ringer eller mailar om detta eller andra synpunkter om debiteringen är välkomna. Vi ser inget som klagomål utan som helt naturliga synpunkter och i vissa fall har vi dessutom gjort fel.

Hur som helst så ser vi gärna att ni alla betalar in det som skall betalas innan denna månadsutgång. Vi tar in mer än 700 000 kronor varje år på medlemsavgifterna och de går till vägunderhåll och skötsel (om ni undrar vad vi gör med pengarna). Vi kan inte handla upp underhållet (asfaltering handlar det om i de flesta fall) förrän vi får in pengarna, vilket alltså leder till asfaltarbeten i början av hösten. En annan stor kostnad är vinterväghållning, plogning och sandning. Där går vi i år ut med en ny upphandling, inte för vi var missnöjda med den som skött det hittills, utan för att ge möjlighet även till nya aktörer och dessutom konkurrensutsätta denna tjänst som är en av våra största utgifter.

Vi hade ett styrelsemöte ute på vägarna häromdagen och bestämde att vad gäller vägunderhåll i första hand förbättra Dammkärrsvägen (från ICA ner till hamnen i Tången, i delar av Dammkärrsvägen ovanför ICA skall det läggas ner dagvattenledningar så den delen åtgärdas då), den första biten av Gamla Tångenvägen, vägen upp till Styrsö BK, samt början av Utterviksvägen. Finns det pengar över efter det så gör vi en del mindre lagningar av hål i vägbanorna på diverse ställen. Men det är nog vad vi mäktar med detta år.

Men vägmålningen som kom igång så bra i maj skall fortsätta (det är förhållandevis billigt) och en del nya “hajtänder”, väjningsmarkeringar skall till. Och de felaktigt utsatta hajtänderna i Brattenbacken skall bort! De nya mittlinjerna har uppskattats av många. De får framförallt de som kör och cyklar att bättre hålla sig till sin väghalva!

Vi har fått ett bekymrat mail från en av våra medlemmar som påpekar att det trots alla diskussioner körs alldeles för fort på våra vägar. Enligt medlemmen är det framförallt yngre mopedförare som riskerar båda sin egen och andras hälsa och liv genom att köra alldeles för fort och utan hänsyn. Vi vädjar till alla unga men även gamla att ta det lugnare på vägarna. Vi ser ju ibland också golfbilar som susar på ganska bra och som ibland visar en tendens att tro att vägarna är deras! Vägarna är allas område, fordonförares, cyklisters och fotgängares område. Ingen av oss har mer bråttom än att vi kan ta hänsyn!

Låt oss visa alla våra utifrån kommande besökare att på denna ö tar vi livet med ro och glädje! De går alla mitt i vägen och tror att de kommit till ett fotgängarnas paradis. Låt dem tro det, de bidrar till Styrsös välstånd!

Med dessa  få ord vill jag önska er all en fin sommar vad ni än gör och var ni än är! Vi hörs i början september igen. Och vill ni något nås jag alltid på min mail (se adress här på hemsidan)!

Gustaf

Ordföranden har ordet Nr 3/2015

Inlagt: 2015-05-31

Hej igen!

En del kanske tycker att det kommer lite ofta numera. Det beror på att våren är en hektisk tid även för en vägförening och jag har ambitionen att skriva lite efter varje styrelsemöte. Och vi hade alltså ett nytt möte bara 14 dagar efter det förra, så då blir det också kort mellan mina ord till er alla!

Syrenerna hann nästa slå ut under denna korta tid. Tiden mellan hägg och syren lär ju vara bland det bästa i Sverige men jag måste erkänna att jag aldrig är medveten om när häggen blommar, sådan är jag inte välsignad med på tomten. Men syrener har vi gott om och jag kunde häromdagen se att de hade beslutat komma ut för i år. Mitt personliga problem är att jag fick se det och sedan lämnade jag Styrsö för arbete långt söderut och gick därmed miste om den fina tid som ligger alldeles framför oss!

Det händer mycket inom vår sektor just nu. Vägarna blev sopade, alldeles strax efter jag skrivit detta skall vägarna målas, innan midsommar skall vägrenarna klippas och vi diskuterar för fullt vilka vägavsnitt som skall repareras så fort vi har skickat ut debiteringsbreven och ni alla betalt. Först då har vi råd med att hålla vägarna i skick, vilket ni kanske förstår. Det kommer ett brev till er alla från oss i början på juli. Vi är tacksamma om ni betalar i tid, allt annat är bara besvärligt och dyrt för er och oss.

Förra gången jag skrev så diskuterade vi en preliminär lista på vägavsnitt som skulle repareras. Den har nu detaljerats en aning och ser ut som följer:

Halsviksvägen från Konsum och neråt Dammkärrsvägen från Sörängen till Båsenvägen

Utterviksvägen efter korsningen
Halsviksporten från Övre Hövik
Styrsö BK-vägen
Styrsö Tångenvägen ned mot Tången och vid Missionskyrkan.

I dagarna fick vi ett mail som påpekade att Gamla Tångenvägen, norra delen, borde vara med också. Har ni fler förslag, hör av er. Det gäller alltså de vägdelar som skall prioriteras och kan vara reparation av delar eller mer omfattande arbeten.

Vi diskuterade också ett vattenrör på Linkulladalen och ett litet hus vid Braviksbryggan som Gatukontoret vill sälja men som vi tycker gott kan försvinna så vi får en vändplats för sopbilen, mm.

En sak som vi diskuterade med nöje var framgången med mötet med stadsarkitekten Björn Siesjö. Mötet var välbesökt och var på sitt sätt en bra början på vår ambition att diskutera Styrsös framtid i bredare perspektiv tillsammans med andra berörda och intresserade föreningar och individer. På vårt styrelsemöte pratade vi om hur vi skulle kunna fortsätta och föreslog att vi skulle, efter sommaren, ordna ett möte om skolflyttningsfrågan, ett möte om våra fysiska kommunikationer och ett annat om vårt förhållande och mer verbala kommunikationer till kommunen. Vi återkommer med dessa förslag lite längre fram.

För den som vill kommentera så gör det innan vårt nästa möte i styrelsen 1 juli! Och ha en fin för- och midsommartid allihop!

Gustaf

Ordföranden har ordet Nr 2/2015

Inlagt: 2015-05-11

Våren avancerar sakta i år, inte precis någon explosion i naturen utan tvärtom riktigt kallt och ett mer saktmodigt grönskande. Jag är glad för det för då kan man faktiskt hänga med lite och se de framsteg som naturen tar varje dag. För våren är fantastisk! Även när den är kylslagen!

Nu till huvudsakliga orsaken till att jag tar till orda: i onsdags (6 maj) hade styrelsen ett nytt möte och det var långt och innehållsrikt, vilket jag skall försöka sammanfatta här nedan.

Sakta börjar linjerna klarna för vad vi skall koncentrera oss på som vägförening under det kommande året. Och om linjer blev det en lång och intressant diskussion. Linjer på vägarna alltså. En av våra medlemmar hade noga studerat olika alternativ sedan förra mötet och föreslog entusiastiskt att alla vägar skulle få en målad mittlinje. En streckad sådan för annars kommer man ju inte lagligt fram på våra smala vägar. En annan styrelsemedlem ville inte ha några linjer alls, det var väl bra som det var. Och naturligtvis blev det till slut en kompromiss. Så vi enades om att måla de större vägarna med en mittlinje som består av en meter långa streck med två meters uppehåll. De större vägarna som kan beskrivas så här: från Skärets brygga via Bratten och Halsvik till Tången och från Sandvik via Sörängen, Portebacken och förbi och runt Styrsö kyrka och till högstadiet vidare till Bratten. Till detta lade vi s k hajtänder (väjningsmarkeringar) på 12 platser i huvudsak i anslutning till dessa större vägar och särskild målad markering av våra gångtrafiksområden. För de som tycker vi borde asfaltera mer i stället vill jag bara påpeka att det är inte många kvadratmeter asfalt man får för den planerade målningskostnaden! Och när skall detta göras? Så fort som möjligt, med undantag av de vägsträckor som skall repareras. Nu har vägarna blivit sopade så det är hög tid att måla också.

Allt detta för att påminna alla om att hålla sig på rätt sida vägen och ta det försiktigt vid korsningar och inom våra särskilt utsatta vägavsnitt. Men jag vill gärna påminna er alla om att våra vägar inte är vanliga bilvägar, de är vägar för alla, fotgängare, cyklister, mopedister, golfbilsförare och de vanliga bilar som måste fram och har dispens. Så vi håller nere farten, håller oss så gott det går på vår sida mittlinjen och visar varandra hänsyn! Och det där leendet och nicken som vi brukar ge varandra känns alltid gott!

Vi diskuterade även andra uppgifter: slåtter, alltså klippning av vägrenar, kommer att ske före midsommar som vanligt och beläggningsarbeten (asfaltering) kommer att ske efter att ni alla betalat in er årsavgift, alltså efter sommaren. Där är inte omfattningen inte helt klarlagd än. Har ni medlemmar förslag på vägavsnitt som behöver repareras så har ni fortfarande en chans att höra av er med synpunkter.

En viktig service är vinterväghållningen även om det bär emot att tänka på snö och is just nu i vårtider. Vinterväghållningen består av plogning och sandning och den kontrakterar vi tillsammans med Donsö vägförening och vi föreslår att vi i år skall gå ut med en ny upphandling av den tjänsten. Diskussioner med Donsö pågår och vi återkommer i frågan.

Som jag flaggade för förra gången så ordnar vi också möten om vår framtid och samarbetet med Göteborg. Som ni alla sett på våra uppsatta affischer så kommer det första av möten i denna serie som jag kallar “Styrsös Framtid” att hållas den 19 maj och då kommer stadsarkitekten Björn Siesjö hit och berättar om hur han och kollegor ser på Styrsö som en del av staden Göteborg. Slut nu allihop upp 19 maj, klockan 18, i musiksalen på Högstadiet och lyssna och diskutera!

Slut där för idag! Ha det gott i vårkylan, smörj cykeln, putsa på båten, klipp gräsmattan och njut! Gustaf

Ordföranden har ordet Nr 1/2015

Inlagt: 2015-04-14

På årsstämman 28 mars blev jag vald till ordförande för Styrsö Vägförening. Det blev jag väldigt glad för och vill tacka alla för förtroendet.

Detta är den första av mina försök att hålla kontakt med medlemmarna och delge er alla vad som händer, vad som diskuterats och vad som skall hända. Och dessutom dela med mig av min egna tankar om vad jag tror och tänker vad gäller vår förenings arbete.

Vi hade ganska snart efter årsstämman ett styrelsemöte (1 april, inget skämt dock) och där började vi lägga upp linjerna för vårt arbete. En stor del av medlemmarna i styrelsen är desamma som förra året (två nya inklusive jag själv) och vi finns alla namngivna på hemsidan. Vi bestämde att den nya styrelsen skall arbeta mer tillsammans och dela på uppgifterna i högre grad än förut. Detta beror ju väldigt mycket på att den förre ordföranden var ytterst kompetent och tog på sig mycket av arbetet. Själv kanske jag är kompetent men då kanske vad gäller andra saker än Jan Kjellberg, så jag behöver stöd i arbetet av de andra. Vi inrättade således en vice ordförandepost (Peter Friberg) och behåller kassör och sekreterare från förra året för de är så bra. Övriga ledamöter bidrar med det arbete de kan och vill göra. Jag är övertygad om att det kommer att fungera väldigt bra.

På styrelsemötet diskuterade vi naturligtvis våra kommande uppgifter som sopning av vägarna, målning av linjer och s k “hajtänder” (som markerar väjningsplikt), slåtter och asfaltarbeten. Nu vet vi att sopningen skall ske 20 april, slåttern sker som vanligt strax före midsommar och under april skall omfånget av målning av linjer beslutas och beställas. Styrelsen är inte helt överens om vi skall ha mittlinjer på speciellt farliga delar som vissa kurvor och före korsningar eller längs alla större vägar. När vi ser de finansiella konsekvenserna av de olika alternativen så kan vi ta beslut. Har ni medlemmar synpunkter så skicka gärna in dem!

Asfalteringsarbeten sker normalt efter vi fått in årets betalningar från medlemmarna (sensommar) så vi har lite tid på oss att diskutera var och i vilken omfattning det skall ske. En del förslag kom upp på årsstämman, vi skall naturligtvis också se över ytterligare behov själva och med er hjälp. Jag själv kommer bl a ta kontakt med Styrsö BK som vill ha sin väg åtgärdad.

Styrelsemötet beslöt också att skicka de styrelseledamöter som kunde och ville på en halvdagskurs i handhavande av vägföreningar som anordnas av Riskförbundet Enskilda Vägar (REV) nu i april och att vi engagerar ett företag för inkassohantering som annars kan bli en trist uppgift för styrelsen (det är inte så många sådana ärenden varje år men det inträffar). Alla medlemmar uppmanas alltså att betala sina avgifter i tid!

Nästa styrelsemöte blir 6 maj. Ni får gärna kontakta oss om det är något som ni vill vi skall behandla!

På årsstämman så sa jag att jag gärna såg att vägföreningen involverade sig lite mer i Styrsös allmänna framtid och utveckling. Jag kommer att verka för att vi, tillsammans med andra föreningar på Styrsö, diskuterar vad vi vill med vår ö och hur vi skall komma dit. Som en del av Göteborgs kommun och tydligen tänkt som en turistdestination av betydelse behöver vi en dialog med kommunens politiker och tjänstemän. Jag tänkte börja med att inbjuda stadsarkitekten Björn Siesjö till ett allmänt möte för att förstå hur kommunen ser på vår ö ur planeringssynpunkt. Björn har redan lovat att ställa upp, datum har vi inte kommit fram till än.

En annan fråga, bland många, är ryktet som säger att Kalvhagsskolans verksamhet skall flyttas upp till högstadiet i nya lokaler. Det är en utveckling som påverkar hela ön, bland annat i rörelsemönster (där vägföreningen är delvis ansvarig) och det tycks mig vara en fråga som inte enbart skolpolitiker skall vara engagerade i. Låt oss se till att vi alla blir involverade i den diskussionen!

Jag slutar där för idag! Jag uppmanar alla att köra försiktigt, helst gå och njuta av vitsipporna i Arbores eller annorstädes, och kontakta oss om ni har synpunkter på det som sagts eller något annat! Och glöm inte att ta fram cykeln och smörja den, det är vår!

Gustaf

Sidan uppdaterad: 2024-05-22