Styrsö vägförening

Startsida

VÄLKOMMEN TILL HEMSIDAN FÖR STYRSÖ VÄGFÖRENING!

Har du frågor, vill felanmäla gator och ny adress eller synpunkter har du du möjlighet att kontakta oss genom kontaktformuläret.


Senaste ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2018-01-16

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Planera in lördagen den 24 mars för föreningsstämma/årsmöte

Inlagt: 2018-01-16

Vägföreningen planerar att ha föreningsstämma/årsmöte lördagen den 24 mars kl. 11:00 i Missionskyrkans lokaler på Styrsö. Kallelse med handlingar skickas ut i början av mars månad.

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade absolut senast den 31 januari och kan sändas in via vårt kontaktformulär.

Upprop mot kommunens förslag att ta bort 300 parkeringsplatser på Saltholmen

Inlagt: 2018-01-05

Här är ett upprop på initiativ av SSIS – Södra Skärgården I Samverkan.

Detta är ett upprop som protest mot Stadsledningskontorets förslag gällande parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag där de föreslår att 300 befintliga parkeringsplatser på Saltholmen ska tas bort! Förslaget ska upp till politiskt beslut i den 24 januari 2018. Det är bråttom!!!

Se länk för mer information och för att protestera mot Stadsledningskontorets förslag.

Senaste ordförande har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-12-11

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Felanmälan gatubelysning

Inlagt: 2017-11-16

Vägföreningen får en del frågor om trasig belysning och gatulyktor. Vi har inte ansvaret utan får hänvisa frågor om felanmälan av belysning och gatulyktor till Göteborgs Stads hemsida för felanmälan.

Senaste ordförande har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-10-20

Här kan du lästa Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet.

Styrsö Vägförening söker medlemmar till en referensgrupp

Inlagt: 2017-09-27 (uppdaterat 2017-09-30)

Referensgrupp

med uppdrag att

skissa på alternativa  scenarion

för utvecklingen av Styrsö trafik och vägar i framtiden

*
Referensgruppens föreslagna uppgift är

 Diskutera, belysa, klargöra och komma med förslag
för
fordonsregler (storlekar, viktklasser, hastighet, fordonsslag)

dispensregler och deras hantering
säkerhet på vägarna, olycksrisker

åtgärder vid lagbrott

strategier för förbättrad trafikkultur.
trivsel på vägarna ”vägen är till för alla ”

natur- och kulturvärden
förbättringar som t ex vägmålning, breddning, gångvägar

och andra av gruppen beslutade områden

*
Referensgruppen arbetar nära och rapporterar till Vägföreningens styrelse, som har hjälp av informationen för olika beslut i det löpande arbetet samt för förslag till årsstämman

*

Referensgruppen bör omfatta personer som representerar olika användargrupper och olika åldersgrupper. Du som vill vara med bor eller arbetar på Styrsö men du behöver inte vara medlem i vägföreningen.

*

Intresserad? Meddela ditt intresse på vår hemsida senast 15 oktober!

www.styrsovag.se

Intresserad? Meddela ditt intresse på vår hemsida och kontaktformuläret.

Senaste ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-09-07

Här kan du lästa Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet.

Webbformulär för dispensansökan finns nu upplagt

Inlagt: 2017-09-02

Vi har nu skapat ett webbformulär för dig som ska skicka in en dispensansökan. Nu finns alltså tre sätt att skicka dispensansökan:
– Digitalt webbformulär
– Scannad ifyllt formulär via e-post eller kontaktformuläret
– Pappersdokument till vägföreningens postadress

Har du frågor och synpunkter på webbformuläret är du välkommen att kontakta oss.

Uppdatering av hemsidan

Inlagt: 2017-07-22

Vi har uppdaterat hemsidan med anledning av utskick om vägavgift. Du hittar uppdaterad information på sidorna Trafikinformation och Dispensinformation

Med önskan om en fortsatt trevlig sommar! /Styrelsen

Rättelse gällande utskick om vägavgift 2017

Inlagt: 2017-07-22

Gällande utskick till er medlemmar om vägavgift för 2017 står i ett fel i e-postadressen till sekreteraren. Korrekt e-postadress är: sekreterare@styrsovag.se. Enklaste sättet att kontakta styrelsen på är via vårt kontaktformulär Kontakta oss.

Varning för dåliga vägbanor!

Inlagt: 2017-06-09

Styrsö Vägförening vill varna alla för att det just nu är särskilt svåra förhållanden på våra vägar i Styrsö Tången. Asfalteringsarbeten kommer att påbörjas där i nästa vecka (vecka 24, 12-18/6), troligtvis den 13 juni. Vägbanorna är skurna och håliga så kör, gå eller cykla försiktigt! Asfaltering kommer sedan att pågå över stora delar av vägnätet så var försikita överallt tills vid är klara.

Bästa hälsningar från styrelsen

Senaste ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-05-10

Här kan du lästa Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet.

Sidan Dispensinformaton har uppdaterats

Inlagt: 2017-05-10

Sidan Dispensinformation har uppdaterats med uppgift om avgifts för dispensansökan som är 850 kr/år.

Sidan Länkar har uppdaterats

Inlagt: 2017-04-22

Sidan Länkar har uppdaterats med nya länkar och rätt adress till redan inlagda länkar. Du ser vilka länkar det gäller. Har du förslag på andra länkar som du tycker vi ska lägga in? Kontakta oss via kontaktformuläret.

Sidan Dispensinformation har uppdaterats

Inlagt: 2017-04-15

Sidan Dispensinformation har uppdaterats med några förtydliganden och pdf-dokument med exempel på golfbilar.

Riksförbundet för Enskilda Vägar – REV – på Facebook

Inlagt: 2017-04-03

Styrsö vägförening är medlem i Riksförbundet för Enskilda Vägar – REV , som är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige. Numera har REV en sida på Facebook som du kan följa. REV:s huvuduppdrag är att bevaka övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige, driver frågor och är remissinstats.

Uppdateringar av hemsidan

Inlagt: 2017-04-01 (nej det är inte ett skämt)

Hemsidan har genomgått en uppdatering i syfte att få en bättre och snyggare stuktur och att lättare hitta information. Självklart är vi inte klara eftersom det är ett ständigt förbättringsarbete. Här är en sammanfattning av uppdateringarna:

  • Startsidan innehåller endast information om de senaste uppdateringarna och nyheterna. Gamla nyheter är tillgängliga via sidan Arkivet.
  • Sidan Kontakta oss har lagt till med fler rubriker i ärendemenyn som exempelvis ”Anmälan diskussionsgrupp trafik” och ”Dispensansökan”. En annan viktig funktion som lagts till är möjligheten att bifoga bilaga. Vi tackar så mycket Peter Andersson för förslaget, som vi hade möjlighet att sätta i verket.
  • Sidan Styrelsen har ändrats till Förtroendevalda där samtliga förtroendevalda i föreningen finns med: styrelsen, valberedningen och revisorerna.
  • Sidan Ordföranden har ordet innehåller det senaste inlägget från Gustaf Asplund skrivet den 31 mars.
  • Sidan Dispensinformation har ändrats vad gäller ordeningen för informationen med uppgift om dispensansökan överst
  • Sidan Trafikinformation innehåller numera även bilder på trafikskyltar av olika slag som är relevanta för trafikmiljön på Styrsö.
  • Sidan Vägunderhåll är helt ny där vi i styrelsen kommer att lägga upp vilka vägar som är i behov av underhåll och vilka vägar som är planerade att åtgärdas.
  • Sidan Arkivet innehåller även protokollet från föreningsstämmorna 2016 och 2017.
  • Sidan Länkar har två nya länkar till NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) och Trafiksäkerhet

Senaste ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-03-31

Här kan du lästa Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet.

Protokoll från föreningsstämman 2017-03-18 upplagt

Inlagt: 2017-03-31

Protokollet från ordinarie föreningsstämma 2017 som ägde rum lördagen den 18 mars är nu upplagt och finns både på sidan Föreningstämma/Årsmöte och på sidan Arkivet. Därmed har föreningen även i år hållit tidplanen enlig stadgarna  ”§ 19 PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.”

Förutm att stämmoprotokollet finns upplagt har vi även uppdaterat Arkivet där du kan gå in och via länk till undersida hitta gamla nyheter som varit publicerade på startsidan sedan den nya hemsidan publicerades
2014-10-15.

Använd kontaktformuläret vid frågor eller felanmälan

Inlagt: 2017-03-26

Vägföreningen har flera sätt för dig att komma i kontakt med styrelsen såsom e-post, telefon och kontaktformulär. Vill du felanmäla en gata, meddela ändrad adress, har frågor om vägavgifter har synpunkter som du vill ta upp med styrelsen kan du fylla i kontaktformuläret. När du sänder meddelandet via formuläret får ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare en notifiering om det. Vi i styrelsen svarar dig så snart vi kan efter att du fått meddelandet. Du kan även bifoga bilagor i kontaktformuläret.

Styrelsen har hållit konstituerande möte

Inlagt: 2017-03-22

Styrelsen har hållit konstituerande styrelsemöte efter föreningsstämman och har fördelat ansvarsområden enligt följande.

Senaste Ordföranden har ordet är inlagt

Läs senaste Ordföranden har ordet (inlagt 2017-03-04).

 

………………………………………………………………………………………….

IMG_1203

Senast uppdaterad: 2018-01-08