Startsida

Välkommen till Styrsö vägförenings hemsida!

Här på startsidan publicerar vi ny information som vi lägger ut och som finns på våra andra undersidor.

NYTT ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Inlagt: 2020-05-24

Gustaf Asplunds senaste krönika är nu upplagt på sidan Ordföranden har ordet.

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR ORDET ÄR PUBLICERAT

Inlagt: 2020-04-21

Årets tredje krönika av ordföranden Gustaf Asplund finns publicerat på Ordföranden har ordet.

ALLMÄNNA RÅD FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Inlagt: 2020-04-21

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om föreskrifter och alllmänna råd.

STYRSÖ VÄGFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA ÄR INSTÄLLD – NYTT DATUM KOMMER ATT MEDDELAS SENARE

Uppdaterat: 2020-03-18

Vägföreningens styrelse har, efter moget övervägande efter att ha följt situationen för Covid-19 – spridningen allmänt i Sverige, beslutat att ställa in föreningens årsstämma planerad till 21 mars. Detta gör vi för att inte utesluta en stor del av medlemmarna från att deltaga i debatten om våra vägar och vår trafik. Vi kommer att sända ut nya kallelser när vi får information om att läget har ändrat sig till det bättre. Detta bedömer vi inte kunna ske förrän sent i april eller i maj, eller till och med längre fram.

Vägföreningen har en stabil ekonomi vilket gör att beslutet om att skjuta upp mötet kan tas utan att tvingas ställa in planerade finansiella åtaganden. Däremot innebär det ett brott mot stadgarna som säger att stämman skall hållas innan mars månads utgång. Omständigheterna är dock tvingande och en diskussion om detta kan godkännas av föreningens medlemmar kommer att finnas med på den kommande dagordningen.

18 mars 2020
Styrsö Vägförenings Styrelse

Gamla nyheter som legat på Startsidan hittar du här.

………………………………………………………………………………………….

IMG_1203

Senast uppdaterad: 2020-05-24