Startsida

Välkommen till Styrsö vägförenings hemsida!

Här på startsidan publicerar vi ny information som vi lägger ut och som finns på våra andra undersidor.

STYRSÖ VÄGFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA ÄR INSTÄLLD – NYTT DATUM KOMMER ATT MEDDELAS SENARE

Uppdaterat: 2020-03-18

Vägföreningens styrelse har, efter moget övervägande efter att ha följt situationen för Covid-19 – spridningen allmänt i Sverige, beslutat att ställa in föreningens årsstämma planerad till 21 mars. Detta gör vi för att inte utesluta en stor del av medlemmarna från att deltaga i debatten om våra vägar och vår trafik. Vi kommer att sända ut nya kallelser när vi får information om att läget har ändrat sig till det bättre. Detta bedömer vi inte kunna ske förrän sent i april eller i maj, eller till och med längre fram.

Vägföreningen har en stabil ekonomi vilket gör att beslutet om att skjuta upp mötet kan tas utan att tvingas ställa in planerade finansiella åtaganden. Däremot innebär det ett brott mot stadgarna som säger att stämman skall hållas innan mars månads utgång. Omständigheterna är dock tvingande och en diskussion om detta kan godkännas av föreningens medlemmar kommer att finnas med på den kommande dagordningen.

18 mars 2020
Styrsö Vägförenings Styrelse

FÖRENINGSSTÄMMAN HÅLLS SOM PLANERAT

Uppdaterat: 2020-03-15

Vi lever nu i exceptionella tider med spridning av Covid-19 (Coronaviruset). Med anledning  av det vill styrelsen meddela att Styrsö vägförenings föreningsstämma/årsmöte hålls som planerat lördagen den 21 mars kl. 11:00 i Missionsförsamlingen. I dagsläget finns beslut om förbud mot allmänna sammankomster på över 500 personer i Sverige. Om staten går ut med nya direktiv som innebär att vi behöver ändra beslutet återkommer vi från styrelsen.

För er som tillhör riskgrupp finns möjlighet att utse ombud med fullmakt att gå på stämman.

Från Folkhälsomyndigheten finns sju enkla råd för att skydda dig och andra:

  1. Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som halsont, hosta eller snuva. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
  2. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
  3. Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.
  4. Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  5. Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.
  6. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  7. Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om hur du skyddar dig och andra från smitta.

LÄS SENAST ODFÖRANDE HAR ORDET

Inlagt: 2020-03-02

Årets andra krönika av Gustaf Asplund finns publicerat på Ordföranden har ordet.

ÅRETS OCH DECENNIETS FÖRSTA ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄR PUBLICERAT

Inlagt: 2020-01-19

Här kan du läsa Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Gamla nyheter som legat på Startsidan hittar du här.

………………………………………………………………………………………….

IMG_1203

Senast uppdaterad: 2020-03-18