Vanliga frågor/FAQ

Vilka är medlemmar i Styrsö vägförening?
Alla fastighetsägare som utgör medlemmarna i Styrsö vägförening.

Om jag vill ta ut en bil till Styrsö, får jag det då?
Dispens behöver inte sökas för tillfälligt besökande fordon som ska framföras mellan närmast lämpliga väg till lastplats samt åter till bilfärja. För andra transporter ska dispens sökas. Kostnad är 850 kronor per år och beslutas av Styrsö vägförening. Ansökan kan göras på flera sätt:
digital ansökan
pdf-ansökan som du kan scanna in och skicka via e-post kontakt@styrsovag.se
– skicka formulär i pappersform till vägföreningens postadress

Vem bestämmer vilka fordon som är tillåtna att köra på Styrsö?
Vägföreningen bestämmer vilka fordon som är tillåtna genom det högst beslutade organet föreningsstämman, som vardagligt kallas årsmöte, och hålls en gång om året senast innan mars månads utgång.

Vem är ansvarig att betala avgiften till vägföreningen när man säljer sin fastighet?
Den registrerade fastighetsägaren, den 1 januari det år som fastigheten säljs.

När på året ska avgiften till vägföreningen betalas?
Den ska betalas i slutet av juli.

När ska motioner ha inkommit till vägföreningens styrelse, för att behandlas på föreningsstämman/årsmötet?
Motioner ska ha inkommit senast 31 januari.

När hålls vägföreningens ordinarie föreningsstämma/årsmöte?
Under mars månads tid.

Vem är ansvarig för belysningen längs vägarna?
Göteborgs Stad är ansvarig för vägbelysningen.
Felanmälan görs till 031-365 00 00 alternativt på Göteborgs kommuns hemsida via formuläret för felanmälan eller e-post: goteborg@goteborg.se

Senast uppdaterad: 2019-11-18