Styrsö vägförening

Vägunderhåll

Det här är en ny sida där styrelsen kommer att lägga upp vägar som är i behov av underhåll.
Vill du anmäla behov av underhåll eller skada på väg? Fyll i formuläret och välj rubriken ”Felanmälan av gata”.

Efter fiberarbetena på ön så finns stora behov av asfaltering och återställning av våra gator.

Vi kommer att prioritera Halsviksvägen-Dammkärrsvägen-Styrsö Tången Vägen, men också se till att alla vägar som har grävts upp för fibern återställs. Vi har lidit som ni andra av vägkvaliteten och vi ser alla fram emot ett renoverat vägnät.

 

Sidan uppdaterad: 2017-04-03