Förtroendevalda

Styrelse

Ordförande
Gustaf Asplund
E-post: gustaf.asplund@abakoip.se
Mobiltelelfon: 0706-910615
Invald: 2015

Vice ordförande och trafikmiljö- och skolansvarig
Rosita Kjellberg
Mobiltelefon: 0733-904555
Invald: 2015

Kassör och dispensansvarig
Ingvar Börjesson
Mobiltelefon: 0705-566134
Invald: 2010

Sekreterare och webbadministratör
Alex Hirschi
E-post: sekreterare@styrsovag.se
Invald: 2014

Ledamot
Jimmy Svanström
Invald: 2014

Ledamot och trafikmiljö- och skolansvarig
Hilkka Salo Olsén
Invald: 2016

Ledamot och vägunderhållsansvarig
Gustaf ”Guggen” Svensson
Invald: 2017

Styrelsen har konstiturat sig och fördelat ansvarsområden enligt ovan på styrelsemöte 2018-05-27.

Kontakta styrelsen via kontaktformuläret eller på e-post: kontakt@styrsovag.se

Styrelsemöten 2018-2019:
8 januari
4 mars (arbetsmöte)
27 mars (konstituerande möte)
11 april
17 april tillsammans med referensgruppen
31 maj
19 juni (arbetsmöte)
21 augusti
27 september
14 november
15 januari
20 februari
4 mars

Valberedning

Gun Hamrén

Andreas Ericson

Per Wedell

Revisorer

Ordinarie revisor: Jonas Hellström och Marie Paaske

Revisorssuppleant: Reidun Larsson

Sidan uppdaterad: 2019-01-21