Styrsö vägförening

Förtroendevalda

Styrelsen

Ordförande
Gustaf Asplund
E-post: gustaf.asplund@abakoip.se
Mobiltelelfon: 0706-910615
Invald: 2015

Vice ordförande
Rosita Kjellberg
Mobiltelefon: 0733-904555
Invald: 2015

Kassör och dispensansvarig
Ingvar Börjesson
Mobiltelefon: 0705-566134
Invald: 2010

Sekreterare och webbadministratör
Alex M. Hirschi
Invald: 2014

Ledamot och vägunderhållsansvarig
Jimmy Svanström
Invald: 2014

Ledamot och trafikmiljö- och skolansvarig
Hilkka Salo Olsén
Invald: 2016

Ledamot
Gustaf ”Guggen” Svensson
Invald: 2017

Kontakta styrelsen via kontaktformuläret eller på e-post: kontakt@styrsovag.se

Styrelsemöten 2017/2018:
22 mars (konstituerande)
27 april
19 maj
27 juni (arbetsmöte)
28 augusti
5 oktober
14 november
8 januari
4 mars (arbetsmöte)

Valberedning

Gun Hamrén

Andreas Ericsson

Per Wedell

Revisorer

Ordinarie revisor: Jonas Hellström

Revisorssuppleant: Reidun Larsson

Sidan uppdaterad: 2018-01-08