Styrsö vägförening

Förtroendevalda

Styrelsen

Ordförande
Gustaf Asplund
E-post: gustaf.asplund@abakoip.se
Mobiltelelfon: 0706-910615

Vice ordförande
Rosita Kjellberg
Mobiltelefon: 0733-904555

Kassör och dispensansvarig
Ingvar Börjesson
Mobiltelefon: 0705-566134

Sekreterare och webbadministratör
Alex M. Hirschi
E-post: sekreterare@styrsovag.se

Ledamot och vägunderhållsansvarig
Jimmy Svanström

Ledamot och trafikmiljö- och skolansvarig
Hilkka Salo Olsén

Ledamot
Gustaf ”Guggen” Svensson

Du kan även kontakta styrelsen via kontaktformuläret.

Styrelsemöten 2017/2018:
22 mars (konstituerande)
27 april
19 maj
27 juni (arbetsmöte)
28 augusti
5 oktober
14 november

Valberedning

Gun Hamrén

Andreas Ericsson

Per Wedell

Revisorer

Ordinarie revisor: Jonas Hellström

Revisorssuppleant: Reidun Larsson

Sidan uppdaterad: 2017-04-01