Förtroendevalda

Styrelse

Ordförande
Gustaf Asplund
E-post: gustaf.asplund@abakoip.se
Mobiltelelfon: 0706-910615
Invald: 2015

Vice ordförande och trafikmiljö- och skolansvarig
Rosita Kjellberg
Mobiltelefon: 0733-904555
Invald: 2015

Kassör och dispensansvarig
Ingvar Börjesson
Mobiltelefon: 0705-566134
Invald: 2010

Sekreterare och webbadministratör
Alex M. Hirschi
E-post: sekreterare@styrsovag.se
Invald: 2014

Ledamot
Jimmy Svanström
Invald: 2014

Ledamot och trafikmiljö- och skolansvarig
Hilkka Salo Olsén
Invald: 2016

Ledamot och vägunderhållsansvarig
Gustaf ”Guggen” Svensson
Invald: 2017

Styrelsen har konstiturat sig och fördelat ansvarsområden enligt ovan på styrelsemöte 2018-05-27.

Kontakta styrelsen via kontaktformuläret eller på e-post: kontakt@styrsovag.se

Styrelsemöten 2018-2019:
8 januari
4 mars (arbetsmöte)
27 mars (konstituerande möte)
11 april
17 april tillsammans med referensgruppen
31 maj
19 juni (arbetsmöte)
21 augusti
27 september
14 november
15 januari

Valberedning

Gun Hamrén

Andreas Ericson

Per Wedell

Revisorer

Ordinarie revisor: Jonas Hellström och Marie Paaske

Revisorssuppleant: Reidun Larsson

Sidan uppdaterad: 2018-11-17