Förtroendevalda

Styrelse

Styrelsen har konstituerat sig och fördelat ansvarsområden enligt nedan på styrelsemöte 2020-10-10.

Ordförande
Gustaf Asplund
E-post: gustaf.asplund@abakoip.se
Mobiltelelfon: 0706-910615
Invald: 2015

Kassör
Rosita Kjellberg
Mobiltelefon: 0733-904555
Invald: 2015

Sekreterare och webbadministratör
Alex Hirschi
E-post: sekreterare@styrsovag.se
Invald: 2014

Anläggningsansvarig/tekniskt ansvarig
Gustaf ”Guggen” Svensson
Invald: 2017

Ledamot och trafikmiljö- och skolansvarig
Hilkka Salo Olsén
Invald: 2016

Ledamot
Magnus Andreasson
Invald: 2019

Ledamot
Karl-Johan Löfqvist
Invald: 2020

Adjungerad till styrelsen från och med 2020-10-20  med ansvar för dispenshanteringen
Ingvar Börjesson
Mobiltelefon: 0705-566134
Styrelsemedlem: 2010-2020

Kontakta styrelsen via kontaktformuläret eller på e-post: kontakt@styrsovag.se

Styrelsemöten 2019-2020:
30 mars (konstituerande styrelsemöte)
25 april
28 maj
27 juni (arbetsmöte)
27 augusti
9 oktober
19 november
13 januari 2020
27 februari 2020
3 mars 2020 (arbetsmöte)
19 April 2020
17 maj 2020
14 juni
23 augusti
23 September
10 oktober
7 november

Valberedning

Maria Gerle
Andreas Ericson
Per Wedel

Revisorer

Ordinarie:
Jonas Hellström och Marie Paaske

Revisorssuppleant: Reidun Larsson

Sidan uppdaterad: 2020-10-18