Föreningsstämma/Årsmöte 2020

Enligt stadgarnas 13 § Föreningsstämma ska ordinarie föreningsstämma hållas innan mars månads utgång. Styrsö vägförening håller en ordinarie föreningsstämma (i vardagligt tal kallat årsmöte) en gång per år. Det kan även finnas behov av att hålla extra föreningsstämma för att behandla principiellt viktiga frågor inom föreningen.

!!!! STYRSÖ VÄGFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKA NU HÅLLAS !!!!

Vägföreningens styrelse ställde i mars i år in den ordinarie årsstämman med hänvisning till Covid-19-spridningen och restriktioner publicerade av Folkhälsomyndigheten. Trots att dessa restriktionerna ännu inte har ändrats har Vägföreningens styrelse nu beslutat att kalla till årsstämma. Utan årsstämmobeslut kan inte avgifterna debiteras medlemmarna och Vägföreningens arbete med att hålla vägarna i skick inte fortsätta.

Årsstämman hålls nu den 10 oktober kl 13.00-15.00 i Styrsö BK’s lokaler vid Amneviksvallen.

Vi är alla medvetna om att man kan inte samla fler än 50 personer på ett möte. Eftersom våra stadgar medger att varje medlem kan representera ytterligare en annan medlem om skriftlig fullmakt kan uppvisas vid incheckningen före mötet, kan representationen ändå bli i nivå med föregående års stämmor

De dokument som redan sänts ut till alla medlemmar gäller ännu som underlag för stämman

Dagordningen i kallelsen som gick ut i mars gäller också men med tillägg att stämman måste godkänna att stämman i mars ställdes in, vilket var mot våra stadgar men rekommenderades av Riksförbundet Enskilda Vägar.

Utskickade dokument finns publicerade på vägföreningens hemsida för den händelse att ni inte sparat dem i pappersform (se längre ner för dessa dokument).

Eftersom platserna på stämman är begränsade ser vi helst att deltagare som inte representerar en medlemsfastighet avstår från att medverka.

24 september 2020
Styrsö Vägförenings Styrelse

Datum: Lördagen den 10 oktober 2020
Tid:       Kl. 13:00
Plats:   Styrsö BK, Amneviksvallen

Protokoll ordinarie föreningstämma 2019-03-30 med bilagor

Protokoll från tidigare föreningsstämmor hittar du i Arkivet.

Sidan uppdaterad: 2020-09-26