Föreningsstämma/Årsmöte

Enligt stadgarnas 13 § Föreningsstämma ska ordinarie föreningsstämma hållas innan mars månads utgång. Styrsö vägförening håller en ordinarie föreningsstämma (i vardagligt tal kallat årsmöte) en gång per år. Det kan även finnas behov av att hålla extra föreningsstämma för att behandla principiellt viktiga frågor inom föreningen.

Årsstämma 2021

Inom kort lägger vi upp information om föreningsstämman/årsstämman 2021. På grund av rådande pandemi med de restriktioner som gäller kan vi inte hålla stämman som planerat i mars månad. Vi får därför avvakta ett tag. Styrelsen hoppas kunna skicka ut en lite längre fram i maj månad och återkommer med besked när det är lämpligt att genomföra en stämma.

Datum: Lördagen den 4 september
Tid: Klockan 13:00
Plats: Styrsö BK
Handlingar: Kallelse med dagordning och handlingar skickas ut i början av augusti

Årsstämma 2020

Här finns protokollet från årsstämman/föreningsstämman som hölls den 10 oktober i Styrsö BK´s lokaler vid Amneviksvallen.

SVFStämmoprotokoll20201010.pdf.

Bilagor:

Dagordningen i kallelsen som gick ut i mars gäller också men med tillägg att stämman måste godkänna att stämman i mars ställdes in, vilket var mot våra stadgar men rekommenderades av Riksförbundet Enskilda Vägar.

Utskickade dokument finns publicerade på vägföreningens hemsida för den händelse att ni inte sparat dem i pappersform (se längre ner för dessa dokument).

Eftersom platserna på stämman är begränsade ser vi helst att deltagare som inte representerar en medlemsfastighet avstår från att medverka.

24 september 2020
Styrsö Vägförenings Styrelse

Datum: Lördagen den 10 oktober 2020
Tid:       Kl. 13:00
Plats:   Styrsö BK, Amneviksvallen

Protokoll ordinarie föreningstämma 2019-03-30 med bilagor

Protokoll från tidigare föreningsstämmor hittar du i Arkivet.

Sidan uppdaterad: 2021-06-20