Föreningsstämma/Årsmöte

Enligt stadgarnas 13 § Föreningsstämma ska ordinarie föreningsstämma hållas innan mars månads utgång. Styrsö vägförening håller en ordinarie föreningsstämma (i vardagligt tal kallat årsmöte) en gång per år. Det kan även finnas behov av att hålla extra föreningsstämma för att behandla principellt viktiga frågor inom föreningen.

Protokoll ordinarie föreningstämma 2019-03-30 med bilagor

Protokoll från tidigare föreningsstämmor hittar du i Arkivet.

Sidan uppdaterad: 2019-04-01