Föreningsstämma/Årsmöte 2020

Enligt stadgarnas 13 § Föreningsstämma ska ordinarie föreningsstämma hållas innan mars månads utgång. Styrsö vägförening håller en ordinarie föreningsstämma (i vardagligt tal kallat årsmöte) en gång per år. Det kan även finnas behov av att hålla extra föreningsstämma för att behandla principiellt viktiga frågor inom föreningen.

I början av mars skickas kallelse med dagordning och bilagor ut till Styrsö vägförenings föreningsstämma/årsmöte 2020 som äger rum enligt nedan.

Observera! Vägföreningens styrelse har, efter moget övervägande efter att ha följt situationen för Covid-19 – spridningen allmänt i Sverige, beslutat att ställa in föreningens årsstämma planerad till 21 mars.

Datum: Lördagen den 21 mars 2020
Tid:       Kl. 11:00
Plats:   Missionskyrkan, Styrsö Tångenväg 75

Här läggs handlingar till föreningsstämman/årsmötet 2020.

Protokoll ordinarie föreningstämma 2019-03-30 med bilagor

Protokoll från tidigare föreningsstämmor hittar du i Arkivet.

Sidan uppdaterad: 2020-03-18